Ενάρξεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Γ ADVANCE - Πρακτική Λειτουργία Φορολογικών Δηλώσεων Επιχειρήσεων Απλογραφικής Μεθόδου (Β΄ Κατηγορίας) Λογιστικών – Φοροτεχνικών Γραφείων Δηλώσεις Νομικών και Φυσικών Προσώπων (Τμήμα Σαββατοκύριακου)

Έναρξη 11 Νοεμβρίου 2017
Διάρκεια 1 μήνα - 40 ώρες
Διεξαγωγή

Σάββατο 10:00-14:00

Κυριακή 10:00-14:00

Περισσότερα...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Γ ADVANCE - Πρακτική Λειτουργία Φορολογικών Δηλώσεων Επιχειρήσεων Απλογραφικής Μεθόδου (Β΄ Κατηγορίας) Λογιστικών – Φοροτεχνικών Γραφείων Δηλώσεις Νομικών και Φυσικών Προσώπων (Τμήμα Απογευματινό)

Έναρξη 30 Οκτωβρίου 2017
Διάρκεια 1 μήνα - 40 ώρες
Διεξαγωγή

Δευτέρα 18:00-21:00

Τετάρτη 18:00-21:00

Περισσότερα...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Α – BASIC - Βασικές Λογιστικές Εργασίες στην Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Τμήμα Απογευματινό)

Έναρξη 18 Οκτωβρίου  2017
Διάρκεια 3  μήνες
Διεξαγωγή

Τετάρτη  18:00-21:30

Παρασκευή  18:00-21:30

Περισσότερα...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100A - GENERAL - Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ' Κατ. Βιβλίων) για Α.Ε- Ε.Π.Ε- ΙΚΕ- Ο.Ε- Ε.Ε - Ατομικές (Ανάλυση και εφαρμογή Ε.Λ.Π - Ε.Γ.Λ.Σ - Φ.Π.Α. - Κλείσιμο Ισολογισμού - Ε3 - Ν) (Τμήμα Απογευματινό)

Έναρξη 18 Οκτωβρίου 2017
Διάρκεια 4  μήνες
Διεξαγωγή

Τετάρτη

18:00-21:30 και

Παρασκευή

18:00- 21:30

Περισσότερα...

ACCA IFRS DIPLOMA - Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Έναρξη 18 Νοεμβρίου 2017
Διάρκεια 6 μήνες / 120 ώρες
Διεξαγωγή Σάββατο  10:00-14:00

Newsletter