Ενάρξεις

Πρόγραμμα 100Δ - Εργατικά - Μηχανογράφηση Εργατικών-Πλήρες Πρακτικό Σεμινάριο (Τμήμα Σαββατοκύριακου)

Έναρξη 17 Μαρτίου 2018
Διάρκεια 1,5 μήνα 
Διεξαγωγή Σάββατο & Κυριακή  10:00-14:00

Περισσότερα...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100A - GENERAL - Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου για Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - ΙΚΕ - Ο.Ε. - Ε.Ε - Ατομικές (Ανάλυση και εφαρμογή Ε.Λ.Π με ΕΓΛΣ - Φ.Π.Α. - Κλείσιμο Ισολογισμού-(Τμήμα Σαββατοκύριακου)

Έναρξη 10 Mαρτίου 2018
Διάρκεια 3,5  μήνες
Διεξαγωγή

Σάββατο 10:00-14:30

Κυριακή 10:00-14:30

Περισσότερα...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Α BASIC - Βασικές Λογιστικές Εργασίες στη Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Τμήμα Σαββατοκύριακου)

Έναρξη 10 Μαρτίου 2018
Διάρκεια 2,5 μήνες
Διεξαγωγή

Σάββατο    10:00-14:30

Κυριακή    10:00-14:30

ACCA IFRS CERTIFICATE - Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Τμήμα Σαββατοκύριακου)

Έναρξη 10 Μαρτίου 2018
Διάρκεια 3,5 μήνες / 120 ώρες.
Διεξαγωγή Σάββατο & Κυριακή 10:00-14:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100 Α – ADVANCE- Ε.Λ.Π –ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ

Έναρξη 6 Μαρτίου 2018
Διάρκεια 1,5  μήνας
Διεξαγωγή

Τρίτη 18:00-21:30

Πέμπτη 18:00-21:30

Περισσότερα...

Newsletter