Ενάρξεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100A - GENERAL - Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου για Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - ΙΚΕ - Ο.Ε. - Ε.Ε - Ατομικές (Ανάλυση και εφαρμογή Ε.Λ.Π με ΕΓΛΣ - Φ.Π.Α. - Κλείσιμο Ισολιγισμου-(Τμήμα Σαββατοκύριακου)

Έναρξη 20 Ιανουαρίου 2018
Διάρκεια 3,5  μήνες
Διεξαγωγή

Σάββατο 10:00-14:30

Κυριακή 10:00-14:30

Περισσότερα...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Γ - Λειτουργία Λογιστικών - Φοροτεχνικών Γραφείων Απλογραφικής Μεθόδου (Β' Κατηγορίας Βιβλίων) - Δηλώσεις ΔΟΥ (Τμήμα Σαββατοκύριακου)

Έναρξη 20 Ιανουαρίου 2018
Διάρκεια 2 μήνες
Διεξαγωγή Σάββατο & Κυριακή 10:00-14:00

Περισσότερα...

ACCA IFRS CERTIFICATE - Live Webinar

Έναρξη 11 Ιανουαρίου 2018
Διάρκεια 60 ώρες.
Διεξαγωγή Κάθε Πέμπτη 18:00- 21:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Α BASIC - Βασικές Λογιστικές Εργασίες στη Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Τμήμα Σαββατοκύριακου)

Έναρξη 20 Ιανουαρίου 2018
Διάρκεια 2,5 μήνες
Διεξαγωγή

Σάββατο    10:00-14:30

Κυριακή    10:00-14:30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Γ GENERAL - Εργασίες Λειτουργίας Λογιστικών - Φοροτεχνικών Γραφείων Απλογραφικής Μεθόδου (Β' Κατηγορίας Βιβλίων) - Δηλώσεις ΔΟΥ - ΟΕ - ΕΕ - Ατομικές Επιχειρήσεις - Ελεύθεροι Επαγγελματίες - Φυσικά Πρόσωπα (Τμήμα Απογευματινό)

Έναρξη 27 Νοεμβρίου 2017
Διάρκεια 2,5 μήνες
Διεξαγωγή Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-21:00

Περισσότερα...

Newsletter