Ενάρξεις

ACCA IFRS DIPLOMA - Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Έναρξη 24 Νοεμβρίου 2018
Διάρκεια 6 μήνες / 120 διδακτικές ώρες
Διεξαγωγή Σάββατο  10:00-14:00

ACCA IFRS CERTIFICATE - Live Webinar

Έναρξη 22 Οκτωβρίου 2018
Διάρκεια 60 ώρες
Διεξαγωγή Κάθε Δευτέρα 18:00- 21:00

ACCA IFRS CERTIFICATE - Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Τμήμα Σαββατοκύριακου)

Έναρξη 6 Οκτωβρίου 2018
Διάρκεια 3,5 μήνες / 120 ώρες
Διεξαγωγή Σάββατο & Κυριακή 10:00-14:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100A - GENERAL - Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου για Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - ΙΚΕ - Ο.Ε. - Ε.Ε - Ατομικές (Ανάλυση και εφαρμογή Ε.Λ.Π με ΕΓΛΣ - Φ.Π.Α. - Κλείσιμο Ισολογισμού-(Τμήμα Σαββατοκύριακου)

Έναρξη 6  Οκτωβρίου 2018
Διάρκεια 3,5  μήνες
Διεξαγωγή

Σάββατο 10:00-14:30

Κυριακή 10:00-14:30

Περισσότερα...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Γ - Λειτουργία Λογιστικών - Φοροτεχνικών Γραφείων Απλογραφικής Μεθόδου (Β' Κατηγορίας Βιβλίων) - Δηλώσεις ΔΟΥ (Τμήμα Σαββατοκύριακου)

Έναρξη 6 Οκτωβρίου 2018
Διάρκεια 2 μήνες
Διεξαγωγή Σάββατο & Κυριακή 10:00-14:00

Περισσότερα...

Newsletter