Κυριότερες Μεταβολές που επέρχονται από 1/1/2011 για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Α) ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ν. 3842/2010

Από την 01/01/2011, καθίσταται υποχρεωτική η έκδοση της Α.Π.Υ. των ελεύθερων επαγγελματιών, κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας και όχι με την είσπραξη της παροχής. Εφόσον πρόκειται, για παροχή υπηρεσιών διαρκείας, χρόνος απόκτησης του εισοδήματος, θεωρείται ο χρόνος που είναι απαιτητό, κάθε επιμέρους τμήμα της αμοιβής για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε, με εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελματίες, που έχουν συναλλαγή με το Δημόσιο και θεωρείται χρόνος απόκτησης του εισοδήματος, ο χρόνος είσπραξής του.

 

 

Β) ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΩΝ 300 € (ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 3842)

Η παρακράτηση φόρου εισοδήματος (20%) από αμοιβές ελευθέριων επαγγελμάτων, που διενεργείται στο ακαθάριστο της αμοιβής, ισχύει για συναλλαγές άνω των 300 €. Κατ’ εξαίρεση, για τις παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας (περιστασιακά απασχολούμενοι οδηγοί ταξί) , ο συντελεστής παρακράτησης, περιορίζεται στο 10%. Καταργούνται οι παρακρατήσεις για προμήθειες, που καταβάλλονται από ασφαλιστικές εταιρίες προς τους πράκτορες τους.

Γ) ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΟ 7 Ν. 3842)

Επεκτείνεται το μέτρο της ισχύουσας υποβολής της οριστικής δήλωσης του Φ.Μ.Υ. και για τους παρακρατούμενους φόρους από ελευθέρια επαγγέλματα όλων των επιχειρήσεων που διενεργούν την παρακράτηση με οριστική δήλωση, η οποία πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ μέχρι τις 30 Απριλίου του οικείου οικονομικού έτους. Αντιστοίχως θα υποβληθεί, οριστική δήλωση παρακρατούμενων φόρων και από όλους τους επιτηδευματίες, οι οποίοι παρακρατούν φόρο από εμπορικές επιχειρήσεις, μέχρι τις 31/05/20XX.

Δ) ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ – ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ

Σημαντικότατη μεταβολή έχει επέλθει και στον τρόπο εξόφλησης μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων, όπως και των συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων.

Οι ιδιώτες για συναλλαγές που έχουν με επιτηδευματία για λήψη υπηρεσιών ή αγορά αγαθών αξίας άνω των 3000 € συνολικά, πρέπει να εξοφλούν είτε με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, ή προσωπική επιταγή.

Οι επιτηδευματίες μεταξύ τους, για συναλλαγές άνω των 3000 € συνολικά, υποχρεωτικά πρέπει να εξοφλούν ή με προσωπική επιταγή του αγοραστή, ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή, ή με επιταγή τρίτου, με την προϋπόθεση πως θα εκδοθεί για το συγκεκριμένο αξιόγραφο, πινάκιο εκχώρησης επιταγών με αναλυτικά όλα τα στοιχεία της επιταγής.

Κατ’ εξαίρεση για αγορά αγροτικών προϊόντων, από αγρότες του ειδικού καθεστώτος, οι συναλλαγές με μετρητά περιορίζονται έως 1000 € (άρθρο 18 ΚΒΣ).

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΘ
Καθηγητής Λογιστικής| Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών

Newsletter