Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥΣ

Εκπαιδεύουμε με Πραγματικά Παραστατικά όπως συναντώνται στα Λογιστήρια των επιχειρήσεων με πλήρη Μηχανογράφηση. Ακολουθούμε την πραγματική διαδικασία λειτουργίας ενός λογιστηρίου τόσο για βιβλία Γ΄ κατηγορίας όσο και για βιβλία  Β΄ κατηγορίας για όλες τις μικρές επιχειρήσεις (ΑΤΟΜΙΚΕΣ - ΟΕ - ΕΠΕ - ΕΕ - ΑΕ) καθώς επίσης και σε αντικείμενα:

  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
  • ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
  • ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
  • Φ.Π.Α. - ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
  • ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
  • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ενάρξεις Σεμιναρίων

Τελευταία Νέα

Newsletter