Επιδοτούμενα Προγράμματα

ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τα προγράμματα παρέχονται και σε επιχειρήσεις (είτε στον χώρο τους είτε στο χώρο του ΚΕΛΕ) με δυνατότητα επιχορήγησης 0,45% Λογ/σμού ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ.

Ενάρξεις Σεμιναρίων

Τελευταία Νέα

Newsletter