ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Γ - Εργασίες Λειτουργίας Λογιστικών - Φοροτεχνικών Γραφείων Απλογραφικής Μεθόδου (Β' Κατηγορίας Βιβλίων) - Δηλώσεις ΔΟΥ - ΟΕ - ΕΕ - Ατομικές Επιχειρήσεις - Ελεύθεροι Επαγγελματίες - Φυσικά Πρόσωπα (Τμήμα Απογευματινό)