Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Πρακτική Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου σε Περιβάλλον ERP

 

 • Εμπορικη Διαχείρηση
 • Γενική Λογιστική - Πάγια
 • Έσοδα - Έξοδα

Με Πιστοποιητικό Σπουδών Softone

Εμπορική Διαχείριση

1. φιλοσοφία και γενικές αρχές της εφαρμογής. Περιβάλλον και χειρισμοί.

 • Περιγράφεται και επεξηγείται η δομή της εφαρμογής, ο τρόπος λειτουργίας των βασικών εικονιδίων , οι ρυθμίσεις συστήματος, οι ρυθμίσεις πληκτρολογίου και οι μηχανισμοί ανεύρεσης

2. Παράμετροι εφαρμογής

 • Εταιρίες
 • Φ.Π.Α / Μονάδες Μέτρησης / Νομίσματα
 • Ασφάλεια – Δικαιώματα
 • Ανάλυση πινάκων και επεξήγηση του τρόπου λειτουργίας τους.

3. Διαχείριση αποθήκης

 • Ανάλυση ρυθμίσεων των γενικών παραμέτρων. Επίδειξη     του τρόπου καταχώρησης και επεξήγηση των πεδίων.
 • Παράμετροι
 • Είδη αποθήκης.
 • Παραστατικά αποθήκης

4. Διαχείριση προμηθευτών /πιστωτών/ πελατών /χρεωστών.

 • Ανάλυση των ρυθμίσεων των γενικών παραμέτρων. Επίδειξη του τρόπου καταχώρησης και επεξήγηση των πεδίων και των οργανωτικών πινάκων
 • Παράμετροι

5. Διαχείριση Αγορών /Πωλήσεων.

 • Επίδειξη του τρόπου καταχώρησης /τιμολόγησης σε αγορές –πωλήσεις. Επεξήγηση των πεδίων. Επίδειξη και επεξήγηση της δομής της ενότητας ως προς:
 • Παράμετροι πωλήσεων /αγορών
 • Παραστατικά (επεξήγηση πεδίων)
 • Τρόποι πληρωμής
 • Μετασχηματισμός παραστατικών
 • Ακυρώσεις παραστατικών (αντιλογισμός)
 • Παράδειγμα καταχώρησης παραγγελίας –μετασχηματισμός σε παραγγελία αγοράς –μετασχηματισμός σε ΔΑ –ακύρωση με αντιλογισμό του ΔΑ. Δημιουργία νέου ΔΑ και μετασχηματισμός σε Τιμολόγιο πώλησης.

6. Παραμετροποίηση Κινήσεων –Τύπων –Σειρών παραστατικών

 • Σχεδιασμός κινήσεων
 • Σχεδιασμός τύπων παραστατικών
 • Σχεδιασμός Σειρών παραστατικών

 

7. Διαχείριση Λιανικής πώλησης

 • Επίδειξη του τρόπου καταχώρησης /τιμολόγησης σε λιανική. Επεξήγηση των πεδίων. Επίδειξη και επεξήγηση της δομής της ενότητας ως προς:
 • Παραμετροποίηση
 • Παραστατικά λιανικής
 • Προκαταβολές /Παραγγελίες Λιανικής.

8. Ειδικές Συναλλαγές συναλλασσομένων

 • Επίδειξη του τρόπου καταχώρησης και επεξήγηση των πεδίων σε ειδικές συναλλαγές πελατών /προμηθευτών-πιστωτών/χρηματικών λογαριασμών.
 • Παραστατικά ειδικών συναλλαγών
 • Διαχείριση χρεοπιστώσεων

9. Διαχείριση Εισπράξεων /Πληρωμών /Εμβασμάτων /Ταμειακών συναλλαγών.

 • Επίδειξη του τρόπου καταχώρησης και επεξήγηση των πεδίων.
 • Παραστατικά εισπράξεων /πληρωμών
 • Παραστατικά εμβασμάτων
 • Ταμειακές συναλλαγές
 • Διαχείριση ταμειακών εξόδων

 

10. Διαχείριση αξιογράφων.

 • Ανάλυση των ρυθμίσεων των γενικών παραμέτρων. Επίδειξη του τρόπου καταχώρησης και επεξήγηση των πεδίων και των οργανωτικών πινάκων.
 • Επίδειξη κινήσεων αξιογράφων

 

11. Παρακολούθηση πωλητών

 • Ανάλυση των ρυθμίσεων των γενικών παραμέτρων. Επίδειξη του τρόπου καταχώρησης στο αρχείο προσώπων και επεξήγηση των πεδίων. Παράδειγμα –Υπολογισμός προμηθειών πωλητών.
 • Αρχείο προσώπων –ορισμός πωλητών.
 • Προμήθειες πωλητών

12. Περιοδικές Εργασίες

 • Παρουσίαση και επεξήγηση των εργασιών:
 • Έλεγχοι /κλειδώματα ημερομηνιών.
 • Reupdates
 • Φυσική απογραφή ειδών
 • Αλλαγή οικονομικής χρήσης
 • Διαχείριση ΚΕΠΥΟ από Εμπορική Διαχείριση.

Λογιστικές ενότητες

1. Βασικές ρυθμίσεις

 • Βασική παραμετροποίηση λογιστικής (επεξήγηση flags /μορφή λογιστικού σχεδίου).

 

2. Λογιστικό σχέδιο

 • Δημιουργία /αντιγραφή του λογιστικού σχεδίου της πρότυπης εταιρείας (ανάλυση λογαριασμών ανά ομάδες).
 • Λογιστικό σχέδιο ανά εταιρεία
 • Εισαγωγή λογιστικού σχεδίου στην εφαρμογή

 

3. Καθημερινές εργασίες

 • Καταχώρηση εγγραφών λογιστικής (επαναλαμβανόμενες /ομοειδής εγγραφές /Ημερολόγια).
 • Δημιουργία /Μεταβολή /Διαγραφή λογαριασμών
 • Δημιουργία νέου τύπου άρθρου.
 • Επιτάχυνση διαδικασίας καταχώρησης λογιστικών άρθρων (υποδείγματα άρθρων)
 • Καθημερινές εκτυπώσεις ελέγχου.

 

4. Περιοδικές εργασίες

 • Οριστικοποίηση άρθρων λογιστικής (αριθμός ημερολογίου ανά εγγραφή).
 • Εκτύπωση θεωρημένων εντύπων (κλειδώματα ημερομηνιών /Αναλυτικό ισοζύγιο).
 • Παραμετροποίηση της εφαρμογής για υπολογισμό Περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ Γ΄ Κατηγορίας
 • Υπολογισμός /Καταχώρηση /Εκτύπωση εντύπου ΦΠΑ
 • Ενημέρωση προσωρινών άρθρων / Ακύρωση ενημέρωσης προσωρινών.

 

5. Ετήσιες εργασίες

 • Εγγραφές ανοίγματος /κλεισίματος /αποτελεσμάτων (manual /αυτοματοποιημένες).
 • Υπολογισμός του εντύπου Ε3
 • Υπολογισμός /παραμετροποίηση ΚΕΠΥΟ
 • Μηχανογραφημένο ισοζύγιο λογιστικής.

 

6. Άρθρα (Γέφυρες) σύνδεσης

 • Ρυθμίσεις σύνδεσης εμπορικής διαχείρισης – λογιστικής κατά το σχεδιασμό τύπων παραστατικών οποιασδήποτε κατηγορίας παραστατικών
 • Υποδείγματα άρθρων σύνδεσης Γενικής λογιστικής

Παρέχονται:

 • To Softone ERP Δωρεάν για ένα χρόνο
 • Πιστοποιητικό Σπουδών Softone
 • Εισήγηση από εκπαιδευτή της Softone
 • Σύγχρονές Αίθουσες

 

ΤΟ ΚΕΛΕ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤO ΠΡΩΤO ΣΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
Δηλώστε συμμετοχή

Δείτε όλες τις ενάρξεις

 

 

 

 

 

 

 

Ενάρξεις Σεμιναρίων

Τελευταία Νέα

Newsletter