Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SOFTONE ERP

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

SOFTONE 1 (Webinar)

Εισαγωγή στη εφαρμογή (2 ώρες)

1. Περιβάλλον Εφαρμογής  (menu – χειρισμός εικονιδίων - πληκτρολόγιο)

2. Βασικές Έννοιες SoftOne (Προσδιορισμός της έννοιας εμπορική διαχείριση – Εταιρία – Υποκατάστημα – Αχ – Χρήση –Νόμισμα – Ταμεία -Σχετικά Έγγραφα)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (14 ώρες)

1.Master Αρχεία

 

 • Διαχείριση Αποθήκης (Ανάλυση των πεδίων της καρτέλας Είδους - Εισαγωγή νέου είδους -Παραμετροποίηση )
 • Διαχείριση Πελατών – Χρεωστών (Ανάλυση των πεδίων της καρτέλας - Εισαγωγή νέου  -Παραμετροποίηση )
 • Διαχείριση Προμηθευτών-Πιστωτών (Ανάλυση των πεδίων της καρτέλας  - Εισαγωγή νέου -Παραμετροποίηση )
 • Διαχείριση Δαπανών (Ανάλυση των πεδίων της καρτέλας - Εισαγωγή νέας  - Παραμετροποίηση)
 • Διαχείριση Υπηρεσιών (Ανάλυση των πεδίων της καρτέλας - Εισαγωγή νέας  - Παραμετροποίηση)
 • Διαχείριση Χρηματικών Λογαριασμών (Ανάλυση των πεδίων της καρτέλας - Εισαγωγή νέου  - Παραμετροποίηση)

 

2. Πωλήσεις – Αγορές

 

 • Κύκλωμα Πωλήσεων (Βασικά στοιχεία Παραστατικού - Work Flow)
 • Κύκλωμα Αγορών  (Βασικά στοιχεία Παραστατικού - Work Flow)
 • Διακανονισμοί Πληρωμών
 • Barcode SET- Παρτίδες - SN
 • Διαχείριση Ανοιχτών Παραστατικών (ΔΑ – Προσφορές - Παραγγελίες)

 

3. Χρηματοοικονομικά

 

 • Εισπράξεις -  Πληρωμές
 • Διαχείριση Αξιογράφων (Μεταβιβάσεις - Εξόφληση)
 • Αντιστοίχηση – Ανεξόφλητα Παραστατικά

 

3. Δαπάνες

 

 • Κύκλωμα Δαπανών – Επιβαρύνσεις

 

4. Αποθήκη

 

 • Διορθώσεις Αποθήκης – διακινήσεις μεταξύ ΑΧ –Βιβλίο Αποθήκης

 

*Σε κάθε ενότητα θα παρουσιάζονται τα αντίστοιχα εκτυπωτικά όπως και η επίδραση των κινήσεων στην εικόνα της επιχείρησης

CRM (4 ώρες)

 

 • Εισαγωγή στην έννοια του crm
 • Διαχείριση Πόρων
 • Ημερολόγια
 • Task Work Flow

 

Λογιστική (4 ώρες)

 

 • Παραμετροποίηση
 • Βασικά στοιχεία Λογαριασμού
 • Γέφυρα με Εμπορική Διαχείριση
 • Αυτούσια Καταχώρηση Λογιστικής Εγγραφής
 • Διαχείριση Εγγραφών (οριστικοποίηση – αναίρεση –οριζόμενα ημερολόγια)
 • Εκτυπώσεις (Καθολικά – Ισοζύγια –ΦΠΑ)
 • Οικονομικές Αναφορές (Ισολογισμός – Γενική Εκμετάλλευση – Παραμετροποίηση αθροιστών Λογιστικών Καταστάσεων)
 • ΚΕΠΥΟ (Από Εμπορικό – Από Λογιστική) , ΜΥΦ (Από Εμπορικό – Από Λογιστική)

 

Πάγια (4 ώρες)

 

 • Βασική Παραμετροποίηση
 • Αυτούσια Χρήση του κυκλώματος Παγίων
 • Χρήση του κυκλώματος Παγίων μέσω της Εμπορικής διαχείρισης
 • Αποσβέσεις
 • Μητρώο παγίων

 

Συμφωνίες Υποσυστημάτων (2 ώρες)

 

 • Βασικά εργαλεία συμφωνίας υποσυστημάτων
 • Χειρισμός των εργαλείων για κατασκευή εκτυπώσεων - Αξιοποίηση υπαρχόντων
 • Τελική Παρουσίαση ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Δείτε όλες τις ενάρξεις

 

 

Ενάρξεις Σεμιναρίων

Τελευταία Νέα

Newsletter