Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Πρακτική Σύνταξης και Δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων Πρακτικά Γ.Σ - Δ.Σ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 106

ΣΚΟΠΟΣ

Αναλύονται πλήρως οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων (ΜΕΤΑ ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ) ως και όλες οι ενέργειες για σύνταξη Πρακτικών έως και την Δημοσίευση (Νομαρχία, ΦΕΚ κλπ)

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε Πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών Σχολών, υπαλλήλους Λογιστηρίων και Προϊσταμένους ΑΕ - ΕΠΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

  • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων (Π.Δ 409/86)
  • Ισολογισμός
  • Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
  • Πίνακας Διάθεσης Κερδών
  • Λογ/σμός Γενικής Εκμετάλλευση
  • Προσάρτημα Ισολογισμού
  • ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

 

 

  1. Πριν από την Γενική Συνέλευση
  2. Μετά από την Γενική Συνέλευση

 

Πλήρη Υποδείγματα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ.Σ – Πλήρη Υποδείγματα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ – Πλήρη Υποδείγματα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Φ.Ε.K.

 

 

Ενάρξεις Σεμιναρίων

Τελευταία Νέα

Newsletter