Έναρξη 22 Ιανουαρίου 2018
Διάρκεια 60 ώρες.
Διεξαγωγή Κάθε Δευτέρα 18:00- 21:00

Newsletter