ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100A - GENERAL - Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ' Κατ. Βιβλίων) για Α.Ε- Ε.Π.Ε- ΙΚΕ- Ο.Ε- Ε.Ε - Ατομικές (Ανάλυση και εφαρμογή Ε.Λ.Π - Ε.Γ.Λ.Σ - Φ.Π.Α. - Κλείσιμο Ισολογισμού - Ε3 - Ν) (Τμήμα Πρωινό)