Πρακτικές Λύσεις Λειτουργίας ΙΚΕ - Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) Πλεονεκτήματα Λειτουργίας της

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΕ

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

Πλεονεκτήματα λειτουργίας της

 • Ίδρυση και λειτουργία Ι.Κ.Ε
 • Διανομή κερδών ΙΚΕ -Φορολόγηση - ΕΦΚΑ
 • Μετατροπής επιχειρήσεων ατομικών – ΟΕ – ΕΕ – ΕΠΕ – ΑΕ  σε ΙΚΕ
 • Συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο της ΙΚΕ εταιριών με έδρα το εξωτερικό

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  1

Α. ΣΥΣΤΑΣΗ Ι.Κ.Ε. (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

 • Διαδικασίες σύστασης
 • Τρόπος συμμετοχής

- Με κεφαλαιακές εισφορές

- Εξωκεφαλαιακές εισφορές

- Εγγυητικές εισφορές


 • Ελάχιστο κεφάλαιο
 • Ευθύνη εταίρων
 • Ευθύνη διαχειριστών
 • Δυνατότητες χρηματοδότησης ΙΚΕ

-  Δανεισμός εταίρων και χαρτοσήμανση

-  Εγγυητικές εισφορές σε πιστωτές

 • Κόστος σύστασης
 • Εγγραφές σύστασης
Β. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΕ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ ,
ΕΤΑΙΡΟΣ , ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ Ως ΕΤΑΙΡΟΣ.ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΚΑ? ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Γ. ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΙΚΕ - ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΦΚΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ Ι.Κ.Ε.

 • Διαδικασία μετατροπής  ή διάλυσης της ατομικής & σύστασης Ι.Κ.Ε.
 • Πλεονεκτήματα της πρώτης και δεύτερης περίπτωσης
 • Πρακτική εφαρμογή, εγκύκλιοι

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ  Ο.Ε. ( ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ) ΣΕ Ι.Κ.Ε.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε. ( ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ) ΣΕ Ι.Κ.Ε.

 • Πρακτικές εφαρμογές, εγγραφές μετατροπής, φορολογικό κλείσιμο χρήσης (των δυο περιόδων), φορολογικές εγκύκλιοι

ΕΝΟΤΗΤΑ  4

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε. ( ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ) ΣΕ Ι.Κ.Ε.

 • Διαφοροποίηση επί της διαδικασίας μετατροπής των προηγούμενων περιπτώσεων, πρακτικό παράδειγμα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ Ι.Κ.Ε.

 • Έχουν υποχρέωση ως αυτοκινητιστές να διατηρήσουν την ατομική επιχείρηση ή μπορούν να προβούν σε διακοπή της ατομικής επιχειρηματικής του δραστηριότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ε.Π.Ε. Ή Α.Ε. ΣΕ Ι.Κ.Ε.

 • Είναι υποχρεωτική η μετατροπή με τους επενδυτικούς νόμους 1297/72 & 2166/93 ή μπορεί να συμβεί και με τους νόμους 2190/20 & 3190/55.
 • Ποια είναι τα υπέρ και τα κατά του κάθε νόμου?
 • Πρακτικές εφαρμογές και ανάλυση του κάθε νόμου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

 • Πλεονεκτήματα των Ι.Κ.Ε έναντι των άλλων εταιρικών μορφών
 • Ανάλυση του νόμου 4072/2012 ( περί Ι.Κ.Ε. ) σε αντιδιαστολή με τον Ν. 3190 (περί Ε.Π.Ε)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8

 • Μπορεί να συμβεί μετατροπή της Ε.Ε. σε Ι.Κ.Ε. ή όχι;
 • Σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

ΕΝΟΤΗΤΑ 9

 • Πλεονεκτήματα συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο της ΙΚΕ εταιριών με έδρα το εξωτερικό.

Έναρξη

4 Απριλίου  2019

Διάρκεια

4 ημέρες

Διεξαγωγή

Πέμπτη 4/4/2019 ώρα 18:00 – 21:30

Παρασκευή 5/4/2019 ώρα 18:00 – 21:30

Πέμπτη 11/4/2019 ώρα 18:00 – 21:30

Παρασκευή 12/4/2019 ώρα 18:00 – 21:30

 

Ενάρξεις Σεμιναρίων

Τελευταία Νέα

Newsletter