Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Διαχείρηση Πιστώσεων - Πελατών - Πιστωτική Πολιτική Επιχειρήσεων

ΣΚΟΠΟΣ

Διαμόρφωση κατάλληλης Πιστωτικής Πολιτικής και Έλεγχος των Πιστώσεων με στόχο τη διασφάλιση της λειτουργικότητας της επιχείρησης σε θέματα κυρίως Πωλήσεων, Κόστους χρήματος, Χρηματικών ροών για αποτελεσματική Διαχείριση του Παραγωγικού – Χρηματοοικονομικού κυκλώματος της επιχείρησης

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε Πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών Σχολών, Στελέχη Επιχειρήσεων με αντικείμενο Οικονομικές Διευθύνσεις, Διοίκηση Πωλήσεων, παρακολούθηση λογαριασμών πελατών.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Σημασία της Πιστωτικής Πολιτικής και του Ελέγχου Πιστώσεων
 • Όργανα άσκησης Πιστωτικής Πολιτικής
 • Βασικές αρχές Πιστωτικής Πολιτικής (ορισμός, σκοποί, στόχοι, χαρακτηριστικά πίστωσης,ανάγκη κεφαλαίων για πίστωση)
 • Όρια Πιστώσεων
 • Κάλυψη Πιστώσεων
 • Απόφαση να δοθεί πίστωση σε πελάτη
 • Διαχείριση Πιστώσεων – Διακανονισμός απαιτήσεων από πελάτες
 • Τόκοι καθυστερήσεων
 • Επισφαλείς Πιστώσεις
 • Προβλέψεις για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων
 • Ενημέρωση διοίκησης – Εκθέσεις πορείας πιστώσεων

 

Ενάρξεις Σεμιναρίων

Τελευταία Νέα

Newsletter