Έναρξη 24 Οκτωβρίου 2018
Διάρκεια 2,5 μήνες
Διεξαγωγή

Τετάρτη  18:00-21:00

 

Newsletter