ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2018

Πρακτική συμπλήρωση των Νέων Εντύπων Ε3 , Ν , Ε2 , Ε1

Εν όψει των νέων Φορολογικών Δηλώσεων και των σημαντικών αλλαγών που επιφέρουν τα νέα έντυπα, στο ΚΕΛΕ σχεδιάσαμε προσεκτικά και δημιουργήσαμε τρείς κατηγορίες σεμιναρίων χωρισμένες σε ημερίδες για όσους θέλουν να μάθουν όλες τις αλλαγές ανά κωδικό εντύπου και τριήμερα για όσους θέλουν να εκπαιδευτούν επιπλέον των αλλαγών στην πλήρη πρακτική εφαρμογή (βήμα – βήμα) με πραγματικά παραδείγματα όλων των περιπτώσεων.

 

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

  • Ημερίδα Ε1 – Ε2 – Ε9 - αλλαγές νέων εντύπων στις  Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων Ε1 – Ε2 – Ε9  φορολογικού έτους  2017. (Δείτε το πρόγραμμα ΕΔΩ)

 

  • Τριήμερο πρακτικό Ε1-Ε2-Ε9 για Φυσικά Πρόσωπα - πρακτική συμπλήρωση νέων εντύπων φορολογικών δηλώσεων Φυσικών Προσώπων Ε1 – Ε2 – Ε9, Αγροτών και οι νέες αλλαγές φορολογικού έτος 2017. (Δείτε το πρόγραμμα ΕΔΩ)

 

ΓΙΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ)

 

  • Ημερίδα Νέο Ε3 2018 (για εσόδων – εξόδων) - πρακτική σύνταξης νέου εντύπου Ε3 σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π σε λογιστική και φορολογική βάση απλογραφικής μεθόδου για  ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ. (Δείτε το πρόγραμμα ΕΔΩ)


  • Διήμερο πρακτικό Ε3 2018 (για εσόδων - εξόδων) -  πρακτική σύνταξης νέων εντύπων  Ε3 – Ν – Ε2 απλογραφικής μεθόδου για ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ. (Δείτε το πρόγραμμα ΕΔΩ)

 

ΓΙΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

 

  • Ημερίδα Νέο Ε3 2018 για διπλογραφία (Γ' κατηγορίας) - πρακτική σύνταξης νέου εντύπου Ε3 σύμφωνα με τα ΕΛΠ σε λογιστική και φορολογική βάση διπλογραφικής μεθόδου για ΑΕ – ΕΠΕ –ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ. (Δείτε το πρόγραμμα ΕΔΩ)


  • Τριήμερο πρακτικό  Ε3 2018 για διπλογραφία (Γ' κατηγορίας) πρακτική σύνταξης νέων εντύπων Ε3 –Ν – Ε2 διπλογραφικής μεθόδου για ΑΕ – ΕΠΕ –ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ.(Δείτε το πρόγραμμα ΕΔΩ)

 

 

 

Newsletter