ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΕΟ Ε3 2018 (ΓΙΑ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ

Ημερομηνία Διεξαγωγής : Παρασκευή 18 Μαΐου 17:30 – 21:30

Διάρκεια : 4 ώρες

Τόπος Διεξαγωγής: Ακαδημίας & Χαριλάου Τρικούπη 18 2oς όροφος, Αθήνα

Απευθύνεται:

Α) Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών, Εργαζόμενους σε Λογιστήρια ΜΜΕ, Ιδιοκτήτες Λογιστικών Γραφείων

Β) Σε πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών σχολών, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, Κολεγίων

Σκοπός : Ολοκληρωμένες Πρακτικές Εφαρμογές Σύνταξη Νέου Εντύπου Ε3

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές

Συνοπτικό Πρόγραμμα :

Πρακτικές Εφαρμογές με Πραγματικά Παραστατικά και Έντυπα Δ.Ο.Υ

Απλογραφικής Μεθόδου

Με έμφαση στους πίνακες

Κριτήρια μεγέθους οντοτήτων αρ 2 Ν. 4308/94 ΕΛΠ

Ενεργοί επαγγελματικοί λογαριασμοί επιχείρησης

Διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών

Συνδεδεμένες επιχειρήσεις αρ 2 Ν. 4172/13 ΚΦΕ

Ενεργά τερματικά POS

Απογραφή απλογραφικών βιβλίων (Β Κατηγορίας)

Αγροτικές επιδοτήσεις ενισχύσεις αποζημιώσεις

Πίνακας Δ’ οικονομικών δεδομένων επιχειρήσεων (Απλογραφικής Μεθόδου) σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις των ΕΛΠ

Έννοια απομείωσης αποθεμάτων κατά ΕΛΠ και προσδιορισμός του κόστους πωληθέντων

Έννοιες EBITDA και EBIT

- Χρηματοοικονομική διάσταση τους για κάλυψη τραπεζικών απαιτήσεων

- Σχέσεις EBITDA / προς χρηματοοικονομικές δαπάνες

- Σχέσεις EBITDA / προς χρηματοοικονομικές δαπάνες και χρεωλύσια

- Τα αποτελέσματα της σχέσης του EBITDA στην ένταξη της επιχείρησης, στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, στη ρύθμιση δανείων, στην λήψη νέων δανείων


Ε3 Πίνακας διαφορών Φορολογικής – Λογιστικής βάσης

- Προσωρινές διαφορές

- Μόνιμες διαφορές

 

Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών

Πίνακας Ζ γενικές οικονομικές πληροφορίες (Απλογραφικής Μεθόδου)

 

Ενάρξεις Σεμιναρίων

Τελευταία Νέα

Newsletter