ΔΙΗΜΕΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε3 2018 (ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ε3 – Ν – Ε2 ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ

Ημερομηνία Έναρξης : 18 Μαΐου 2018

Διεξαγωγή : Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 και ώρα 17:30 – 21:30 και

Σάββατο 19 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00 – 16:00

Διάρκεια : 11 ώρες

Τόπος Διεξαγωγής: Ακαδημίας & Χαριλάου Τρικούπη 18 2oς όροφος, Αθήνα

 

Απευθύνεται:

Α) Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών, Εργαζόμενους σε Λογιστήρια ΜΜΕ, Ιδιοκτήτες Λογιστικών Γραφείων

Β) Σε πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών σχολών, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, Κολεγίων

Σκοπός : Ολοκληρωμένες Πρακτικές Εφαρμογές Σύνταξη Νέου Εντύπου Ε3 – Ν – Ε2

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές

Συνοπτικό Πρόγραμμα :

Πρακτικές Εφαρμογές με Πραγματικά Παραστατικά και Έντυπα Δ.Ο.Υ

Απλογραφικής Μεθόδου

Έντυπο Ε3

Με έμφαση στους πίνακες

Κριτήρια μεγέθους οντοτήτων αρ 2 Ν. 4308/94 ΕΛΠ

Ενεργοί επαγγελματικοί λογαριασμοί επιχείρησης

Διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών

Συνδεδεμένες επιχειρήσεις αρ 2 Ν. 4172/13 ΚΦΕ

Ενεργά τερματικά POS

Απογραφή απλογραφικών βιβλίων (Β Κατηγορίας)

Αγροτικές επιδοτήσεις ενισχύσεις αποζημιώσεις

Πίνακας Δ’ οικονομικών δεδομένων επιχειρήσεων (Απλογραφικής Μεθόδου) σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις των ΕΛΠ

Έννοια απομείωσης αποθεμάτων κατά ΕΛΠ και προσδιορισμός του κόστους πωληθέντων

Έννοιες EBITDA και EBIT

- Χρηματοοικονομική διάσταση τους για κάλυψη τραπεζικών απαιτήσεων

- Σχέσεις EBITDA / προς χρηματοοικονομικές δαπάνες

- Σχέσεις EBITDA / προς χρηματοοικονομικές δαπάνες και χρεολύσια

- Τα αποτελέσματα τις σχέσεις του EBITDA στην ένταξη της επιχείρησης, στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, στη ρύθμιση δανείων, στην λήψη νέων δανείων

 

Ε3 Πίνακας διαφορών Φορολογικής – Λογιστικής βάσης

- Προσωρινές διαφορές

- Μόνιμες διαφορές

 

Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών

Πίνακας Ζ γενικές οικονομικές πληροφορίες (Απλογραφικής Μεθόδου)

Έντυπο Ν

Αναμόρφωση αποτελεσμάτων και συμπλήρωση νέου εντύπου «Ν»

Έντυπο Ε2

Ε2 – Εισόδημα από ακίνητα με έμφαση :

- Δαπάνες που εκπίπτουν από το εισόδημα από ακίνητα

- Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου (AIRBNB)

- Διαχείριση ανείσπρακτων ενοικίων

 

Ενάρξεις Σεμιναρίων

Τελευταία Νέα

Newsletter