ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε3 2019 ΓΙΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3 –Ν – Ε2 ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΕ – ΕΠΕ –ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ

Ημερομηνία Έναρξης : 19 Απριλίου 2019

Διεξαγωγή : Παρασκευή  19 Απριλίου 2019 και ώρα 18:00 – 21:30

Σάββατο  20 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 – 14:30 και

Κυριακή  21 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 – 14:30

Διάρκεια : 12 ώρες

Τόπος Διεξαγωγής: Ακαδημίας & Χαριλάου Τρικούπη 18 2oς όροφος, Αθήνα


 

Απευθύνεται:

Α) Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών, Εργαζόμενους σε Λογιστήρια ΜΜΕ, Ιδιοκτήτες Λογιστικών Γραφείων

Β) Σε πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών σχολών, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, Κολεγίων

Σκοπός : Ολοκληρωμένες Πρακτικές Εφαρμογές Σύνταξη Νέου Εντύπου Ε3 –Ν – Ε2

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές


 

Συνοπτικό Πρόγραμμα :

Πρακτικές Εφαρμογές με Πραγματικά Παραστατικά και Έντυπα Δ.Ο.Υ

Διπλογραφικής Μεθόδου

Έντυπο Ε3

Με έμφαση στους πίνακες

Κριτήρια μεγέθους οντοτήτων αρ 2 Ν. 4308/94 ΕΛΠ

Ενεργοί επαγγελματικοί λογαριασμοί επιχείρησης

Διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών

Συνδεδεμένες επιχειρήσεις αρ 2 Ν. 4172/13 ΚΦΕ

Ενεργά τερματικά POS

Αγροτικές επιδοτήσεις ενισχύσεις αποζημιώσεις

Πίνακας Δ’ οικονομικών δεδομένων επιχειρήσεων (Διπλογραφικής Μεθόδου) σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις των ΕΛΠ

Έννοια απομείωσης αποθεμάτων κατά ΕΛΠ και προσδιορισμός του κόστους πωληθέντων

Έννοιες EBITDA και EBIT

- Χρηματοοικονομική διάσταση τους για κάλυψη τραπεζικών απαιτήσεων

- Σχέσεις EBITDA / προς χρηματοοικονομικές δαπάνες

- Σχέσεις EBITDA / προς χρηματοοικονομικές δαπάνες και χρεολύσια

- Τα αποτελέσματα τις σχέσεις του EBITDA στην ένταξη της επιχείρησης, στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, στη ρύθμιση δανείων, στην λήψη νέων δανείων

 

Ε3 Πίνακας διαφορών Φορολογικής – Λογιστικής βάσης

- Προσωρινές διαφορές

- Μόνιμες διαφορές

 

Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών

Πίνακας Ζ γενικές οικονομικές πληροφορίες (Διπλογραφικής Μεθόδου)

Έντυπο Ν

ü Αναμόρφωση αποτελεσμάτων και συμπλήρωση νέου εντύπου «Ν»

Έντυπο Ε2

ü Ε2 – Εισόδημα από ακίνητα με έμφαση :

- Δαπάνες που εκπίπτουν από το εισόδημα από ακίνητα

- Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου (AIRBNB)

- Διαχείριση ανείσπρακτων ενοικίων

Δείτε όλες τις ενάρξεις

Ενάρξεις Σεμιναρίων

Τελευταία Νέα

Newsletter