Διαχείριση Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων (ΑΙRΒΝΒ - BOOKING) Λογιστική - Φορολογική Αντιμετώπιση στην Πρακτική Εφαρμογή τους

Έναρξη 23 Νοεμβρίου  2018
Διάρκεια 4 διδακτικές ώρες
Διεξαγωγή

Παρασκευή  17:30-21:30

 

Ενάρξεις Σεμιναρίων

Τελευταία Νέα

Newsletter