Μια ημερίδα για την αυτοματοποίηση είσπραξης τιμολογίων, την πιστωτική πολιτική, το Cash flow και τις μορφές χρηματοδότησης που πρέπει να έχει η επιχείρηση σας

Έναρξη 16 Νοεμβρίου 2018
Διάρκεια 3,5 ώρες
Διεξαγωγή Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 18:00-21:30

 

Ενάρξεις Σεμιναρίων

Τελευταία Νέα

Newsletter