Φορολογικός Έλεγχος ΜΜΕ μη Ελεγχόμενων από Ορκωτούς και Λογιστές

Έναρξη 11 Φεβρουαρίου 2019
Διάρκεια 100 ώρες/3 μήνες
Διεξαγωγή Δευτέρα & Τετάρτη 18:00 - 21:30

Newsletter