Πρόγραμμα 101

Φ.Π.Α - ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φ.Π.Α

 • Υποκείμενοι και απαλλασσόμενοι από τον ΦΠΑ
 • Παράδοση αγαθών, παροχή υπηρεσιών
 • Εισαγωγή και ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές)
 • Τόπος και χρόνος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών
 • Συναλλαγές από τρίτες χώρες
 • Φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών
 • Αυτοπαράδοση αγαθών και ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών
 • Έκπτωση και επιστροφή του ΦΠΑ
 • ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος
 • Πότε και σε ποιά ποσά γίνεται PRORATA
 • Υποχρεώσεις υποκειμένων στο ΦΠΑ
 • Δήλωση και συναφείς υποχρεώσεις του ΦΠΑ
 • Ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ
 • Προσωρινή και εκκαθαριστική δήλωση του ΦΠΑ
 • Ποινικές κυρώσεις πρόστιμα και προσαυξήσεις του ΦΠΑ
 • INTRASTAT

 

Δείτε όλες τις ενάρξεις

Ενάρξεις Σεμιναρίων

Τελευταία Νέα

Newsletter