ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 103 -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Περιοδική ΦΠΑ - Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων – Παραδόσεων – Intrastat – Ειδικές Περιπτώσεις – Ανάλυση Άρθρου 14 Ν 2859/2000)

Απευθύνεται :

Α) Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών, Προϊστάμενους  Λογιστηρίου , Εργαζόμενους σε Λογιστήρια και σε Λογιστικά – Φοροτεχνικά Γραφεία

Β)Σε πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών σχολών, ΑΕΙ , ΑΤΕΙ ,  ΙΕΚ

Σκοπός : Εξειδίκευση στην Διαχείριση του Φ.Π.Α

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές

Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων   :

Παρέχεται  Αντίστοιχη  Βεβαίωση

Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας  με Αριθμό Αδείας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12

(ΔΩΡΕΑΝ  Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου από το ΚΕΛΕ)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Ορισμός
 • Αντικείμενο του φόρου
 • Υποκείμενοι στο ΦΠΑ
 • Λογιστική παρακολούθηση του Λογ 54.00 (ΕΛΠ – ΕΓΛΣ)
 • Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις – Απλές -  Τριγωνικές
 • Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις – Απλές -  Τριγωνικές
 • Ανάλυση Εισαγωγών από Τρίτες Χώρες
 • Ανάλυση άρθρου 14 – Τόπος Παροχής Υπηρεσιών
 • Επιστροφή ΦΠΑ (ΠΟΛ 1167/2015)
 • Κίνδυνος Παραγραφής Πιστωτικού Υπολοίπου ΦΠΑ – Διαδικασία Επιστροφής
 • Ανάλυση του νέου εντύπου ΦΠΑ (Φ2 – Περιοδική Δήλωση)
 • (Φ4 – Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών και Παρεχόμενων Υπηρεσιών)
 • (Φ5 – Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών και Λήψεων Υπηρεσιών)
 • Δήλωση Intrastat
 • Συμπλήρωση των εντύπων ΦΠΑ όπως γίνεται στην πράξη (ισοζύγια)
 • PRO-RATA
 • Διακανονισμός Παγίων

 

Ενάρξεις Σεμιναρίων

Newsletter