Προσωπικό

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Εκπαιδεύουν καθηγητές – εισηγητές πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. κάτοχοι Μεταπτυχιακών τίτλων, με σημαντική προϋπηρεσία σε Μεγάλες επιχειρήσεις και επι σειρά ετών εισηγητές σε Τράπεζες και Μεγάλους Οικονομικούς Οργανισμούς.

Οι Εισηγητές – Καθηγητές Λογιστικής - Φοροτεχνικών έχουν άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ τάξεως.

Ενάρξεις Σεμιναρίων

Τελευταία Νέα

Newsletter