Πιστοποίηση Σπουδών

Πιστοποίηση Σπουδών

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

  • Μετά το πέρας των μαθημάτων  παρέχεται Βεβαίωση Σεμιναρίου για το βιογραφικό σας, που πιστοποιεί τις γνώσεις που αποκτήσατε.
  • Η Βεβαίωση είναι σύμφωνη με την Άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας - ΕΟΠΠΕΠ -

 

  • Το ΚΕΛΕ σε συνεργασία με τη SOFTONE παρέχει πιστοποιητικό εφαρμογής ERP ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ στους σπουδαστές της.
  • Το ΚΕΛΕ είναι πιστοποιημένο κέντρο ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ από την Singular Α.Ε.Παρέχεται στους αποφοίτους πιστοποιητικό S.C.U(Singular Certified Users) από την Singular Α.Ε.

Ενάρξεις Σεμιναρίων

Τελευταία Νέα

Newsletter