Ενάρξεις

Έναρξη 4 Φεβρουαρίου 2019
Διάρκεια 60 ώρες
Διεξαγωγή Κάθε Δευτέρα 18:00- 21:00
Έναρξη 11 Φεβρουαρίου 2019
Διάρκεια 100 ώρες/3 μήνες
Διεξαγωγή Δευτέρα & Τετάρτη 18:00 - 21:30
Έναρξη 23 Φεβρουαρίου 2019
Διάρκεια 3,5 μήνες / 120 ώρες
Διεξαγωγή Σάββατο & Κυριακή 10:00-14:00

Newsletter