Ενάρξεις

Έναρξη 18 Νοεμβρίου 2017
Διάρκεια 6 μήνες / 120 ώρες
Διεξαγωγή Σάββατο  10:00-14:00

Newsletter