Ενάρξεις

Έναρξη 21  Ιανουαρίου 2017
Διάρκεια 1 1/2 μήνα
Διεξαγωγή Σάββατο & Κυριακή 10:00-14:00
Έναρξη 17 Φεβρουαρίου 2017
Διάρκεια 3 μήνες / 100 ώρες.
Διεξαγωγή Τρίτη - Παρασκευή 18:00-21:30

Newsletter