Ενάρξεις

Έναρξη 9 Φεβρουαρίου 2019
Διάρκεια 3,5 μήνες / 120 ώρες
Διεξαγωγή Σάββατο & Κυριακή 10:00-14:00

Newsletter