Ενάρξεις

Έναρξη 18 Απριλίου 2018
Διάρκεια 3 μήνες
Διεξαγωγή

Τετάρτη    18:00-21:30

Έναρξη 18 Απριλίου 2018
Διάρκεια 3 μήνες
Διεξαγωγή

Τετάρτη    18:00-21:30

Έναρξη 14 Απριλίου 2018
Διάρκεια 3,5 μήνες / 120 ώρες.
Διεξαγωγή Σάββατο & Κυριακή 10:00-14:00

Τελευταία Νέα

Newsletter