Ενάρξεις

Έναρξη 6 Ιουλίου 2018
Διάρκεια 3,5 Ώρες
Διεξαγωγή Παρασκευή 6 Ιουλίου 18:00-21:30

Έναρξη 24 Νοεμβρίου 2018
Διάρκεια 6 μήνες / 120 διδακτικές ώρες
Διεξαγωγή Σάββατο  10:00-14:00
Έναρξη 22 Οκτωβρίου 2018
Διάρκεια 60 ώρες
Διεξαγωγή Κάθε Δευτέρα 18:00- 21:00
Έναρξη 6 Οκτωβρίου 2018
Διάρκεια 3,5 μήνες / 120 ώρες
Διεξαγωγή Σάββατο & Κυριακή 10:00-14:00

Τελευταία Νέα

Newsletter