Ενάρξεις

Έναρξη 7 Οκτωβρίου 2017
Διάρκεια 3,5 μήνες / 120 ώρες.
Διεξαγωγή Σάββατο & Κυριακή 10:00-14:00

Τελευταία Νέα

Newsletter