Ενάρξεις

Έναρξη 10 Μαρτίου 2018
Διάρκεια 3,5 μήνες / 120 ώρες.
Διεξαγωγή Σάββατο & Κυριακή 10:00-14:00
Έναρξη 28 Φεβρουαρίου 2018
Διάρκεια 4 ώρες
Διεξαγωγή Τετάρτη 18:00 - 20:00

Τελευταία Νέα

Newsletter