Νέα

FINANCIAL ACCOUNTING (Λογιστική - Χρηματοοικονομική Λογιστική). ENOTHTA F3 - ACCA

Έναρξη 18 Απριλίου 2018
Διάρκεια 3 μήνες
Διεξαγωγή

Τετάρτη    18:00-21:30

Περισσότερα...

ACCA Diploma in Accounting and Business -

To συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει να αναπτύξει τη λογιστική και τη πρακτική γνώση που κάποιος διαθέτει και είναι το πρώτο στάδιο για εκείνους που επιθυμούν να προχωρήσουν προς το επάγγελμα του Ορκωτού Λογιστή (Chartered Accountant) ή να εργαστούν σαν επαγγελματίες Λογιστές. Επίσης είναι κατάλληλο για όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν καριέρα στα Λογιστικά και Χρηματοοικονομικά, ενώ για όσους ήδη εργάζονται, να αποκτήσουν έναν ισχυρό επαγγελματικό τίτλο στην Λογιστική διεθνώς αναγνωρισμένο που θα τους αναβαθμίσει επαγγελματικά.

Περισσότερα...

FINANCIAL ACCOUNTING (Λογιστική - Χρηματοοικονομική Λογιστική). ENOTHTA F3 - ACCA

Έναρξη 18 Απριλίου 2018
Διάρκεια 3 μήνες
Διεξαγωγή

Τετάρτη    18:00-21:30

Περισσότερα...

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2018

Πρακτική συμπλήρωση των Νέων Εντύπων Ε3 , Ν , Ε2 , Ε1

Εν όψει των νέων Φορολογικών Δηλώσεων και των σημαντικών αλλαγών που επιφέρουν, στο ΚΕΛΕ σχεδιάσαμε προσεκτικά και δημιουργήσαμε τρείς κατηγορίες σεμιναρίων χωρισμένες σε ημερίδες για όσους θέλουν να μάθουν όλες τις αλλαγές ανά κωδικό εντύπου και τριήμερα για όσους θέλουν να μάθουν επιπλέον των αλλαγών και πλήρη πρακτική (βήμα – βήμα) εφαρμογή με πραγματικά παραδείγματα όλων των περιπτώσεων.

Περισσότερα...

Ενάρξεις Σεμιναρίων

Τελευταία Νέα

Newsletter