Νέα

ACCA CAT Qualification (Certified Accounting Technician)

Έναρξη 24 Nοεμβρίου 2017
Διάρκεια 3 μήνες / 100 ώρες.
Διεξαγωγή Παρασκευή 18:00-21:00

ACCA IFRS DIPLOMA - Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Έναρξη 18 Νοεμβρίου 2017
Διάρκεια 6 μήνες / 120 ώρες
Διεξαγωγή Σάββατο  10:00-14:00

ACCA IFRS CERTIFICATE - Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Τμήμα Σαββατοκύριακου)

Έναρξη 14 Οκτωβρίου 2017
Διάρκεια 3,5 μήνες / 120 ώρες.
Διεξαγωγή Σάββατο & Κυριακή 10:00-14:00

ACCA IFRS CERTIFICATE - Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Τμήμα Σαββατοκύριακου)

Έναρξη 7 Οκτωβρίου 2017
Διάρκεια 3,5 μήνες / 120 ώρες.
Διεξαγωγή Σάββατο & Κυριακή 10:00-14:00

Ενάρξεις Σεμιναρίων

Τελευταία Νέα

Newsletter