Νέα

Δελτίο Τύπου - Έκτακτα Σεμινάρια.

Το Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών ανακοινώνει την έναρξη των έκτακτων σεμιναρίων Συμπλήρωσης Φορολογικών Δηλώσεων Οικονομικού Έτους 2013.

Το ΚΕΛΕ εκπαιδεύει για 26η συνεχόμενη χρονιά, στη πράξη τους Επαγγελματίες και Νέους Λογιστές – Φοροτεχνικούς, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην ανάπτυξη ικανοτήτων τους, με άμεση ανταπόκριση στην αγορά εργασίας και στη Δια Βίου εκπαίδευσή τους.

Στα σεμινάρια θα δοθεί Δωρεάν το περιοδικό ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΞΥΠΝΑ 2013 του Συγγραφέα – Φοροτεχνικού Χρήστου Δ.Μελά.

Φιλική Συμμετοχή του Συγγραφέα – Φοροτεχνικού Χρήστου Δ.Μελά.

Περισσότερα...

Νέο Εγχειρίδιο Φορολογίας (updated Φεβρουάριος 2013)

Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Φεβρουάριος 2013)


- Φορολογίας εισοδήματος
- Φορολογίας Κεφαλαίου
- Τελών και ειδικών φορολογιών
- Είσπραξης δημοσίων εσόδων
- Μητρώου
- Φορολογικών ελέγχων

Διαβάστε εδώ...

Καινοτόμες υπηρεσίες στη νέα διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ

Καινοτόμες υπηρεσίες στη νέα διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ

Καινοτόμες υπηρεσίες προσφέρονται στην νέα διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, στην οποία κεντρικό σημείο αναφοράς είναι η δυνατότητα αυτόματης σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας.


Οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες μπορούν να αναρτούν αγγελίες κενών θέσεων εργασίας και οι αναζητούντες εργασία να καταχωρούν τα βιογραφικά τους σημειώματα.


Μέσω της μηχανής αναζήτησης κενών θέσεων εργασίας και βιογραφικών σημειωμάτων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά σύζευξη κενών θέσεων με τα βιογραφικά που έχουν καταχωρηθεί, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια, καθώς και με ενημέρωση και των δύο μερών για τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Η μηχανή αναζήτησης, επίσης, διαλειτουργεί με το Πληροφοριακό Σύστημα εξυπηρέτησης ανέργων και εργοδοτών του Οργανισμού με δύο τρόπους:


α) ανταλλάσσοντας στοιχεία για τις κενές θέσεις εργασίας και τις ηλεκτρονικές αιτήσεις που υποβάλλονται, μέσω του συγχρονισμού των βάσεων δεδομένων των δύο συστημάτων και


β) ελέγχοντας τα στοιχεία των ανέργων μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών (web services) για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ή για την έκδοση βεβαιώσεων ανεργίας και επιδότησης, με τη μεταφορά στοιχείων από τη βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος εξυπηρέτησης ανέργων και εργοδοτών.


Μέσω της νέα διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ προσφέρονται:


1) Καλύτερη και ευκολότερη ενημέρωση των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του Οργανισμού. Για το σκοπό αυτό ανασχεδιάστηκε το προφίλ του διαδικτυακού τόπου και οι πληροφορίες κατανεμήθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν σε menu φιλικό στον χρήστη, με γνώμονα τις ανάγκες του εξυπηρετούμενου πολίτη.


2) Εξειδικευμένη πληροφόρηση στους χρήστες της πύλης. Σε αυτό το πνεύμα προστέθηκε η επιλογή των Συχνών Ερωτήσεων (FAQs), που απαντά στα ερωτήματα που συνήθως θέτουν οι συναλλασσόμενοι με τον ΟΑΕΔ στις κατά τόπους Υπηρεσίες του. Με αυτό τον τρόπο, αφ’ ενός μεν παρέχεται άμεση και ακριβής πληροφόρηση στους χρήστες του portal του Οργανισμού ώστε να εξυπηρετούνται με τον βέλτιστο τρόπο, δίχως να είναι απαραίτητη η προσέλευσή τους στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, αφ’ ετέρου δε επιτυγχάνεται αποσυμφόρηση των Υπηρεσιών και μείωση του διοικητικού φόρτου και κόστους.


3) Εξατομικευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους συναλλασσόμενους με τον Οργανισμό. Με αυτό τον προσανατολισμό δημιουργήθηκε σύστημα πιστοποίησης για τους εγγεγραμμένους χρήστες (με κλειδάριθμο) του portal, σε διασύνδεση με τα τηρούμενα στοιχεία για τους συναλλασσόμενους στο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Ανέργων και Εργοδοτών του ΟΑΕΔ. Οι πιστοποιημένοι χρήστες του portal του Οργανισμού, επιχειρήσεις και άτομα που αναζητούν εργασία, έχουν στοχευμένη πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες που εξυπηρετούν το δικό τους προφίλ.


4) Χορήγηση βεβαιώσεων ανεργίας και επιδότησης ανεργίας ηλεκτρονικά, ώστε να απαλλάσσεται ο πολίτης από την προσέλευση στον ΟΑΕΔ για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και να μειώνεται το διοικητικό κόστος για τις κατά τόπους Υπηρεσίες του Οργανισμού.


Στο πλαίσιο αυτό:


α) Οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικά, με έναν απλό web browser, από το χώρο τους


• να ανεβάζουν κενές θέσεις εργασίας, να τις ενημερώνουν και να τις απενεργοποιούν, όταν θα παύουν να ισχύουν,


• να αναζητούν άτομα που ενδιαφέρονται για εργασία και έχουν καταχωρήσει βιογραφικό σημείωμα στη βάση δεδομένων του portal και


• να υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής σε προγράμματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης του Οργανισμού.


Επίσης, η σύζευξη των ενεργών θέσεων εργασίας με τους αναζητούντες εργασία που διαθέτουν το αντίστοιχο κατάλληλο προφίλ πραγματοποιείται αυτόματα, ενώ γίνεται ενημέρωση κάθε επιχείρησης ηλεκτρονικά, στη βάση δεδομένων του portal, με τα αποτελέσματα της διαδικασίας της σύζευξης.


β) Οι πιστοποιημένοι χρήστες που αναζητούν εργασία μπορούν


• να υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα, με βάση τα οποία θα τους αναζητούν οι υποψήφιοι εργοδότες,


• να αναζητούν κενές θέσεις εργασίας, κάνοντας χρήση της μηχανής αναζήτησης στην αρχική σελίδα της πύλης,


• να ενημερώνονται, είτε σε συγκεκριμένο χώρο στη βάση δεδομένων της πύλης είτε με προσωπικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), για την ανταπόκριση στην καταχώρηση του βιογραφικού τους από υποψήφιους εργοδότες,


• να εκτυπώνουν βεβαιώσεις ανεργίας ή επιδότησης και


• να υποβάλλουν αιτήσεις για ένταξή τους σε προγράμματα επιδότησης του ΟΑΕΔ.

 

Πηγή: Τα Νέα, 3.10.2012, epixeirisi.gr

Πρακτικά Σεμινάρια Λογιστικής με την Άδεια Λειτουργίας του ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας!

ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών

Με Άδεια Λειτουργίας - Αναγνώριση ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ (Αριθμός Αδείας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12)

(Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και

Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας)

 

Ο ΕΟΠΠΕΠ πιστοποιεί και αδειοδοτεί Φορείς της μη-τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η πιστοποίηση και αδειοδότηση των φορέων βασίζεται σε θεσμοθετημένα κριτήρια ποιότητας για τους εκπαιδευτές, τα προγράμματα σπουδών, τις κτηριακές υποδομές και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, καθώς και σε θεσμοθετημένες προδιαγραφές για την οργάνωση και λειτουργία του φορέα, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το ανθρώπινο δυναμικό του.

Ο ΕΟΠΠΕΠ αδειοδοτεί:

Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ), που παρέχουν υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης, δηλ. εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, σε ένα ευρύ φάσμα μαθησιακών επιλογών.

 


Το Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών είναι ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

 Εδώ και 25 χρόνια, μέσα από πρακτικά σεμινάρια με Πραγματικά  Βιβλία - Παραστατικά και Μηχανογραφημένα Προγράμματα  , εκπαιδεύει με τα πιο σύγχρονα μέσα, ανθρώπους  για να εργαστούν σε Λογιστήρια Εταιρειών και Λογιστικά – Φοροτεχνικά Γραφεία.

Τα πρακτικά σεμινάρια που υλοποιούνται το προσεχές διάστημα, είναι τα εξής:

1. Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Γ' Κατηγορίας Βιβλίων για ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, Ατομικές.
Αφορά εκπαίδευση στη συνολική λειτουργία ενός Λογιστηρίου μιας πραγματικής εταιρείας με Γ΄ κατηγορίας βιβλίων ή ενός εξωτερικού λογιστή όταν διαχειρίζεται Βιβλία Γ' Κατηγορίας. Περιλαμβάνει όλη τη χρήση, από την απογραφή μέχρι και τον ισολογισμό.

2. Λειτουργία Λογιστικών - Φοροτεχνικών Γραφείων με Βιβλία Β' Κατηγορίας - Δηλώσεις ΔΟΥ.
Παρέχεται εκπαίδευση στη λειτουργία ενός Λογιστικού - Φοροτεχνικού Γραφείου: στα βιβλία Β' κατηγορίας και στη Διαχείριση στα παραστατικά πραγματικών Πελατών - Εταιρειών. Προετοιμάζει τους ενδιαφερόμενους να ανοίξουν δικό τους Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο ή να εργαστούν σε αυτό.

3. Εργατικά - Μηχανογράφηση Εργατικών.
Πρακτική εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν τα Εργατικά με όλες τις αλλαγές.

Σε όλα τα σεμινάρια οι σπουδαστές εκπαιδεύονται χειρόγραφα και μηχανογραφημένα με τα πιο γνωστά προγράμματα της αγοράς. Μετά το πέρας των μαθημάτων τους παρέχεται Βεβαίωση Σεμιναρίου για το βιογραφικό τους, που βεβαιώνει τις γνώσεις που απέκτησαν. 

Προκειμένου να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους στην επιλογή τους, το Κέντρο παρέχει δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, απευθυνθείτε στο ΚΕΛΕ,

τηλ.: 210-3817694 και 210-3828398, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , www.kele.gr

 

Ενάρξεις Σεμιναρίων

Τελευταία Νέα

Newsletter