Έκτακτα σεμινάρια

Μια ημερίδα για την αυτοματοποίηση είσπραξης τιμολογίων, την πιστωτική πολιτική, το Cash flow και τις μορφές χρηματοδότησης  που πρέπει να έχει η επιχείρηση σαςΑπευθύνεται:

Σε λογιστές που επιθυμούν να παρέχουν επιπλέον ποιοτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες τους

 

Μέθοδος Διδασκαλίας : Ανάλυση της Πιστωτικής Πολιτικής των επιχειρήσεων και Πρακτικές Εφαρμογές

Συνοπτικό Πρόγραμμα :

 

Ø Πηγές κεφαλαίων – χρηματοδότες επιχειρήσεις

Ø Τοποθετήσεις κεφαλαίων – δημιουργία περιουσίας επιχείρησης

Ø Παραγωγικό κύκλωμα

Ø Επενδύσεις

Ø Δημιουργία εσόδων επιχείρησης

Ø Ανάγκη αύξησης πωλήσεων

Ø Διαχείριση πίστωσης  – πιστωτική πολιτική - Η επιχείρηση αυξάνει τις πωλήσεις ή τα χρέη της ;

Ø Διαχείριση είσπραξης  ανοιχτών υπολοίπων τιμολογίων - τρόποι παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο

Ø Κόστος πιστώσεων – διαχείριση Κ/Κ

Ø Έγκριση αναγκαιούντος κεφαλαίου κίνησης από τράπεζες - χρηματοδότηση παραγωγικού κυκλώματος

Ø Βασικά σημεία ανάλυσης τραπεζών για χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης - τα λάθη και οι παραλήψεις στον ισολογισμό

Ø Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων

Ø Βελτίωση οικονομικών καταστάσεων βάσει ΕΛΠ

Κανόνες αύξησης αποτελεσμάτων

Ø Ορθή διαχείριση κεφαλαίων

Ø Ορθή διαχείριση πιστωτικής πολιτικής

Ø Ορθή διαχείριση ρευστότητας

Ø Πρόσβαση σε λήψη δανείου κεφαλαίου κίνησης για χρηματοδότηση των πιστώσεων

Ø Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει ΕΛΠ

Κόστος πιστοποίησης γνώσεων από την GlobalCert (προαιρετικά )

Εισηγητές σεμιναρίου :

Γκόυντας Χαράλαμπος | Τax & Banking Specialist – KELE

Νίκος Γκούντας |IFRS & TAX Specialist – Protectus Clobal

Δείτε όλες τις ενάρξεις

 

Newsletter