Έκτακτα σεμινάρια

ΑΛΛΑΓΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε1 – Ε2 – Ε9 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Ημερομηνία Έναρξης : 4 Μαΐου 2018

Διεξαγωγή : Παρασκευή  4 Μαΐου 2018 και ώρα 18:00 – 21:30  και

Διάρκεια : 3,5 ώρες

Τόπος Διεξαγωγής: Ακαδημίας & Χαριλάου Τρικούπη 18 2oς όροφος, Αθήνα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε1 – Ε2 – Ε9, ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Ημερομηνία Έναρξης : 4 Μαΐου 2018

Διεξαγωγή : Παρασκευή 4 Μαΐου 2018 και ώρα 18:00 – 21:30 και

Σάββατο 5 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00 – 14:30 και

Κυριακή 6 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00 – 14:30

Διάρκεια : 12,5 ώρες

Τόπος Διεξαγωγής: Ακαδημίας & Χαριλάου Τρικούπη 18 2oς όροφος, Αθήνα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ

Ημερομηνία Διεξαγωγής : Παρασκευή 11 Μαΐου 17:30 – 21:30

Διάρκεια : 4 ώρες

Τόπος Διεξαγωγής: Ακαδημίας & Χαριλάου Τρικούπη 18 2oς όροφος, Αθήνα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ε3 – Ν – Ε2 ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ

Ημερομηνία Έναρξης : 11 Μαΐου 2018

Διεξαγωγή : Παρασκευή 11 Μαΐου 2018 και ώρα 17:30 – 21:30 και

Σάββατο 12 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00 – 16:00

Διάρκεια : 11 ώρες

Τόπος Διεξαγωγής: Ακαδημίας & Χαριλάου Τρικούπη 18 2oς όροφος, Αθήνα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΕ – ΕΠΕ –ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ

Ημερομηνία Διεξαγωγής : Παρασκευή 18 Μαΐου 2018

Ώρα Διεξαγωγής : 17:30 – 21:30

Διάρκεια : 4 ώρες

Τόπος Διεξαγωγής: Ακαδημίας & Χαριλάου Τρικούπη 18 2oς όροφος, Αθήνα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3 –Ν – Ε2 ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΕ – ΕΠΕ –ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ

Ημερομηνία Έναρξης : 18 Μαΐου 2018

Διεξαγωγή : Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 και ώρα 17:30 – 21:30

Σάββατο 19 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00 – 14:00 και

Κυριακή 20 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00 – 14:00

Διάρκεια : 12 ώρες

Newsletter