Έκτακτα σεμινάρια

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι κατάλληλο για όσους έχουν αποκτήσει ή έχουν πάρει εξαίρεση (βάση ακαδημαϊκού τίτλου) από τα μαθήματα του Diploma in Accounting και θέλουν να προχωρήσουν στο επόμενο επίπεδο αποκτώντας τον Επαγγελματικό Τίτλο “ Certified Accounting Technician”. Τα μαθήματα του CAT αποτελούν ένα ισχυρό θεμέλιο για όσους επιθυμούν να αναγνωριστούν σαν επαγγελματίες Λογιστές σε Διεθνές επίπεδο ή να αποκτήσουν γερές βάσεις για να συνεχίσουν με το επάγγελμα του Ορκωτού Λογιστή.

 

To συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει να αναπτύξει τη λογιστική και τη πρακτική γνώση που κάποιος διαθέτει και είναι το πρώτο στάδιο για εκείνους που επιθυμούν να προχωρήσουν προς το επάγγελμα του Ορκωτού Λογιστή (Chartered Accountant) ή να εργαστούν σαν επαγγελματίες Λογιστές. Επίσης είναι κατάλληλο για όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν καριέρα στα Λογιστικά και Χρηματοοικονομικά, ενώ για όσους ήδη εργάζονται, να αποκτήσουν έναν ισχυρό επαγγελματικό τίτλο στην Λογιστική διεθνώς αναγνωρισμένο που θα τους αναβαθμίσει επαγγελματικά.

Newsletter