Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Τ.Ι.: Το ΚΕΛΕ αναλαμβάνει την εκπαίδευση των ανώτερων στελεχών τραπεζών

Submitted on 11/05/2022 10:26
Bank

Για άλλη μια φορά το ΚΕΛΕ σε συνεργασία με το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο αναλαμβάνει την εκπαίδευση ανώτερων στελεχών τραπεζών σε θέματα:

  • Μορφές Χρηματοδοτήσεων
  • Οικονομική Ανάλυση εντύπου Ε3 για Απλογραφία (Β' Κατηγορίας)
  • Τεχνικές Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης Διπλογραφίας βάση ΕΛΠ
  • Επιχορηγήσεις Επιδοτήσεις Επενδύσεων για Κάλυψη Πιστωτικού Κινδύνου Χορήγησης Δανείων για Κεφάλαια Κίνησης και Πάγια. 
*Το ΕΤΙ είναι ο φορέας εκπαίδευσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Σκοπός του είναι η συμβολή στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τραπεζών μέσω της συστηματικής ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού τους.