Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το ΚΕΛΕ χορηγός του επιμορφωτικού σεμιναρίου για την ενημέρωση των μελών της Ε.Φ.Ε.Ε. ν. ΔΡΑΜΑΣ για την ψηφιακή κάρτα

Submitted on 10/02/2023 02:35
xorigos_kele_unisoft

Στις 11 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Σάββατο και ώρα 09:30, στο ξενοδοχείο “Hydrama”, σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών της ένωσης, διοργανώνεται δια ζώσης επιμορφωτικό σεμινάριο με εισηγητή τον κ. Πέτρο Ραπανάκη, Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας & ανθρώπινου δυναμικού, εισηγητής , συγγραφέας με θέμα:

Το πλαίσιο των όρων αμοιβής και εργασίας   ξενοδοχοϋπαλλήλων - μισθωτών  επισιτιστικών & λοιπών  επιχειρήσεων – Ψηφιακό ωράριο  & ψηφιακή κάρτα εργασίας

Η αναλυτική θεματολογία του σεμιναρίου

ΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAKΩΝ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
▪ Τι ισχύει για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους  και τους εργαζόμενους στον κλάδο του επισιτισμού  με δεδομένο ότι  είναι σε ισχύ η  εθνική κλαδική   συλλογική σύμβαση  εργασίας  των ξενοδοχοϋπαλλήλων και του προσωπικού των επισιτιστικών καταστημάτων 
▪ Το πλαίσιο επαναπρόσληψης  των εποχιακά απασχολούμενων  ξενοδοχοϋπαλλήλων
▪ Το πλαίσιο συμψηφισμού της υπερεργασίας , της προσαύξησης της νυχτερινής  & κυριακάτικης εργασίας με υπέρτερες των νομίμων αποδοχών

 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 • Τι ισχύει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και το πλαίσιο υποβολής του εντύπου Ε7 της ηλεκτρονικής υποβολής  ειδικά όσον αφορά  τους εποχιακά απασχολούμενους ξενοδοχοϋπαλλήλους
 • Το γενικό πλαίσιο που διέπει τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου 
 • Πρόωρη Καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου.  Σύννομη αντιμετώπιση 
 • Ανανέωση , παράταση  σύμβασης ορισμένου χρόνου. Σύννομη αντιμετώπιση 
 • Το πλαίσιο χορήγησης της άδειας στους εποχιακά απασχολούμενους ξενοδοχοϋπαλλήλους μετά το Ν.3302/2004  και τη  διάταξη του  άρθρου 17 του Ν.2336/1995

  ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 • Σε ποιες περιπτώσεις  είναι δυνατόν να παρακαμφθούν οι διατάξεις  περί πενθημέρου και πότε είναι σύννομη η εξαήμερη απασχόληση στα ξενοδοχεία  και τα επισιτιστικά καταστήματα . Διαδικαστικό πλαίσιο μετατροπής της πενθήμερης σε εξαήμερη εργασία
 • Η απασχόληση των εργαζόμενων  στα   κατά τις Κυριακές και αργίες στα ξενοδοχεία και τα επισιτιστικά καταστήματα δεν συνιστά έκτακτη απασχόληση. Οι όροι αμοιβής και εργασίας κατά τις  ημέρες αυτές.
 • Σε ποιες περιπτώσεις απαγορεύεται το διακεκομμένο ωράριο 
 • Το  πλαίσιο τήρησης του Ειδικού  Βιβλίου υπερωριών 
 • Υποχρεώσεις εργοδότη έναντι του ΣΕΠΕ σε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης μισθωτών με τις νέες ρυθμίσεις

 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ 

 • Πως καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης απόλυσης των  εποχιακά απασχολούμενων  μισθωτών  των ξενοδοχείων,  Πρακτικά παραδείγματα
 • Διαδικαστικό πλαίσιο  καταγγελίας της σύμβασης  των εποχιακά απασχολούμενων ξενοδοχοϋπαλλήλων στην περίπτωση  που έχουν υποβάλει  αίτηση  για επαναπρόσληψη

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 • Ηλεκτρονική υποβολή  μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του εντύπου Ε9
 • Υπολογισμός αποδοχών μισθωτών απασχολουμένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης
 • Καθεστώς Ασφάλισης μερικώς απασχολουμένων
 • Άδεια, επίδομα αδείας, επιδόματα εορτών, αποζημίωση απόλυσης μερικώς & εκ περιτροπής απασχολουμένων,  Πρακτικά παραδείγματα


ΨΗΦΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 •  Υπόχρεοι στις νέες διαδικασίες της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας
 • Πλαίσιο  υπαγωγής των επιχειρήσεων στον Μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας (Β’ Φάση)
 • Ευθύνη ενεργοποίησης λειτουργίας  της Ψηφιακής κάρτας εργασίας
 • Κυρώσεις επί παραβάσεων
 • Αδικαιολόγητη απουσία & Ψηφιακή κάρτα εργασίας
 • Ωράριο εργασίας -  Διάλειμμα εργασίας
 • Διευθυντικά στελέχη – ψηφιακό ωράριο
 • Υπερωρία 
 • Μερική απασχόληση – Πρόσθετη εργασία πέραν της συμφωνημένης
 • Τι  ισχύει με την ετήσια κανονική άδεια & τις πρόσθετες  (ειδικές)  άδειες

 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία των εταιριών:

Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών

Unisoft

Παρακαλείσθε όπως η προσέλευσή σας να είναι από τις 09:00 για να μην καθυστερήσουμε στην έναρξη του σεμιναρίου. Ο κ. Ραπανάκης θα ταξιδέψει στην Θάσο και τον δεσμεύουν τα δρομολόγια.

Το κόστος συμμετοχής είναι 10,00€.

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ.

της Ε.Φ.Ε.Ε. ν. ΔΡΑΜΑΣ