Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σε συνδυασμό με Πιστωτική Πολιτική και Αυτοματοποίηση Είσπραξης Απαιτήσεων, Μορφές Χρηματοδότησης και Αναπτυξιακά Προγράμματα μέσω Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Σκοπός
Παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στην ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει ΕΛΠ, στη διαχείριση πιστωτικής πολιτικής και στη διαχείριση τραπεζικών χρηματοδοτήσεων (κεφάλαια κίνησης, πάγια, factoring, leasing και λοιπά επιχορηγούμενα προγράμματα χρηματοδοτήσεων).
Απευθύνεται
• Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
• Στελέχη Επιχειρήσεων
• Νέους Λογιστές, Φοιτητές
• Οικονομικούς Διευθυντές
• Ορκωτούς Ελεγκτές
• Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
• Ελεύθερους Επαγγελματίες

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές


Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων :

Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Άδειας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12

Παρέχεται Αντίστοιχη Βεβαίωση

Ύλη Σεμιναρίου

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου:
 • Βασικό σημείο αναφοράς  η λειτουργία της επιχείρησης
 • Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων επιχείρησης
 • Λειτουργία απλογραφικού και διπλογραφικού συστήματος
 • Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων βάσει ΕΛΠ
 • Χρηματοδοτική ισορροπία επιχείρησης
 • Ανάλυση πινάκων ισορροπίας
 • Διαχείριση περιουσίας
 • Έννοια κερδών και ζημιών επιχείρησης
 • Ρευστότητα 
 • Με καταβολή κεφαλαίων των μετόχων ή εταίρων
 • Με τραπεζικό δανεισμό
 • Με την υιοθέτηση κατάλληλης πιστωτικής πολιτικής
 • Καθορισμός πιστωτικής πολιτικής
 • Ύπαρξη πιστωτικής πολιτικής και συναλλακτικό κύκλωμα
 • Απλές μορφές πιστωτικής πολιτικής
 • Έννοια και διαχείριση μεταχρονολογημένων επιταγών
 • Διαχείριση πιστωτικής πολιτικής
 • Διαχείριση είσπραξης ανοιχτών υπολοίπων τιμολογίων – Τρόποι παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο – Προγράμματα υποστήριξης
 • Οργανωμένη μορφή πιστωτικής πολιτικής
 • Χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω τραπεζών
 • Σημερινή αντιμετώπιση τραπεζών για χρηματοδότηση επιχειρήσεων
 • Σημεία προσοχής Διοίκησης, Οικονομικών Διευθύνσεων και Λογιστηρίου των επιχειρήσεων για την παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων  και της συνολικής εικόνας  των επιχειρήσεων βάσει ΕΛΠ
 • Χρηματοδότηση για κεφάλαια κίνησης
 • Παραγωγικό Κύκλωμα και διαπίστωση του κεφαλαίου κίνησης
 • Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης
 • Χρηματοδότηση για πάγια
 • Κυριότερα σημεία εξέτασης για λήψη δανείων από τράπεζες
 • Κυριότεροι αριθμοδείκτες για  διάγνωση πιστωτικού κινδύνου
 • Κανόνες βελτίωσης αποτελεσμάτων
 • Παρουσίαση υπηρεσιών της στρατηγικής συνεργασίας του ΚΕΛΕ και της EPSILON
 • Πιστοποιημένα προγράμματα
Σας ενδιαφέρει; Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας