Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Diploma in Auditing & Internal Review

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Στόχος
Οι ανάγκες του νέου παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος προϋποθέτουν την απόκτηση γνώσεων & πρακτικών εξειδίκευσης που καθιστούν απαραίτητη την προσαρμογή μας σ’ αυτό.

Το Diploma in Auditing & Internal Review σχεδιασμένο αποκλειστικά γι’ αυτό το σκοπό αποτελεί το πλέον σύγχρονο εφόδιο ανώτερης θεωρητικής & πρακτικής Εξειδίκευσης βασισμένο στα Διεθνή Λογιστικά και στα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.
Σκοπός
Σκοπός του διπλώματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες γνώσεις αναφορικά με τον έλεγχο εταιρειών και ειδικά σε σχέση με τον σχεδιασμό της ελεγκτικής εργασίας, την εφαρμογή ελεγκτικών διαδικασιών και την έκφραση ελεγκτικής γνώμης βασιζόμενη στα ελεγκτικά τεκμήρια καθώς και αναφορικά με την φύση και τον σκοπό του εσωτερικού ελέγχου.

Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

Γνωρίζουν την φύση και σκοπό της ελεγκτικής
Περιγράψουν το κανονιστικό πλαίσιο του εξωτερικού ελέγχου
Κατανοούν τις απαιτήσεις των Διεθνή Ελεγκτικών Προτύπων (ΔΕΠ)
Γνωρίζουν τα δικαιώματα, ευθύνες και επαγγελματικές υποχρεώσεις του ελεγκτή
Εξηγήσουν την διαδικασία σχεδιασμού του ελέγχου και την αναγκαιότητα του ελεγκτικού προγράμματος λαμβάνοντας υπόψη τα ελεγκτικά τεκμήρια και τον ελεγκτικό κίνδυνο
Περιγράψουν τα ελεγκτικά τεκμήρια για συγκεκριμένες περιπτώσεις
Περιγράψουν την ελεγκτική εργασία στο στάδιο της τελικής επισκόπησης και έκδοσης πιστοποιητικού ελέγχου
Εξηγήσουν τον ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή.Εισηγητές :

Πιστοποιημένοι Ορκωτοί Ελεγκτές και Λογιστές (FCCA, ΑΙΑ, ACA) με πολύχρονη εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων.

Εκπαιδευτικό Υλικό:

Περιλαμβάνει την ανάλυση όλων των θεμάτων σχετικά με τα ευρωπαϊκά ελεγκτικά πρότυπα, με τα οποία έχει εναρμονιστεί και η ελληνική νομοθεσία, καθώς και όλα τα θέματα-πρακτικές του Εσωτερικού Ελέγχου.

Εξετάσεις – Final Exams:

Οι εξετάσεις διενεργούνται από τον Διεθνώς Αναγνωρισμένο Οργανισμό Association of International Accountants (A.I.A.) και πραγματοποιούνται 2 φορές ετησίως, Δεκέμβριο & Ιούνιο, στην Ελληνική γλώσσα.

 

Αναλυτική Θεματολογία :
 • Εισαγωγή - Η φύση και οι στόχοι της Ελεγκτικής διαδικασίας και του Εσωτερικού Ελέγχου
 • Το κανονιστικό πλαίσιο των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών
 • Το κανονιστικό πλαίσιο του Εσωτερικού Ελέγχου
 • Το περίγραμμα της ελεγκτικής διαδικασίας - τα βήματα της ελεγκτικής διαδικασίας
 • Η διαδικασία σχεδιασμού του Ελέγχου
 • Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
 • Ενδείξεις (ευρήματα) Ελέγχου και πραγματικοί έλεγχοι-αξιολογήσεις
 • Ελαχιστοποίηση κινδύνων κατά την αξιολόγηση των πληροφοριών
 • Το στάδιο ολοκλήρωσης της Ελεγκτικής Διαδικασίας
 • Αναφορά Ελέγχου
 • Εσωτερικός Έλεγχος και εσωτερική επιθεώρηση
Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα :

1η Ενότητα: Παρασκευή & Σάββατο 31/03/2023 & 01/04/2023 17:30-20:30 & 09:30-16:30

2η Ενότητα: Παρασκευή & Σάββατο 21/04/2023 & 22/04/2023 17:15-21:30 & 09:30-16:30

3η Ενότητα: Παρασκευή & Σάββατο 26/05/2023 & 27/05/2023 17:15-21:30 & 09:30-16:30

4η Ενότητα: Παρασκευή & Σάββατο 23/06/2023 & 24/06/2023 17:15-21:30 & 09:30-16:30

5η Ενότητα: Παρασκευή & Σάββατο 14/07/2023 & 15/07/2023 17:15-21:30 & 09:30-16:30

6η Ενότητα: Παρασκευή & Σάββατο 15/09/2023 & 16/09/2023 17:15-21:30 & 09:30-16:30

7η Ενότητα: Παρασκευή & Σάββατο 20/10/2023 & 21/10/2023 17:15-21:30 & 09:30-16:30

EXAMS: DECEMBER 2023

Κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις: 195£ και 140£ τέλος εγγραφής στον Α.Ι.Α

Με την εγγραφή καταβάλλεται προκαταβολή 20%.

Το κόστος του προγράμματος μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ 0,06% του Ο.Α.Ε.Δ.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα & Εκπαιδευτικό Υλικό

Συνολικό κόστος : 1.290 €

Πληροφορίες – Εγγραφές: 2103817694, 2103828398

Ε mail: info@kele.gr

Αθήνα | Εκπαιδευτικό Κέντρο Epsilon Net Training Λ. Συγγρού 120, Αθήνα

Σας ενδιαφέρει; Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας