Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΝΑΡΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑ.ΠΕΙ - ΚΔΒΜ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1

Εκπληρώνοντας τη σταθερή μας δέσμευση ,από την αρχή της λειτουργίας μας, να βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των σπουδαστών μας, προσφέροντας τους μοναδικά εφόδια καριέρας, θα θέλαμε να σε πληροφορήσουμε ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς τα κάτωθι προγράμματα μας δύναται να πιστοποιηθούν και από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου τόσο για τους νέους όσο και για τους παλιούς σπουδαστές μας.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο τηλέφωνο 2103817694. 

 

1) Πρόγραμμα 100 Α – GENERAL -  Πλήρης λειτουργία μηχανογραφημένου   λογιστηρίου διπλογραφικής μεθόδου  (Γ' Κατηγορίας Βιβλίων)  ΓΙΑ ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ -  ΟΕ – ΕΕ – Ατομικές (Ανάλυση & Εφαρμογή Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ - Φ.Π.Α - Κλείσιμο Ισολ/μου – Φορολογία – Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις )

2) Πρόγραμμά 100Α – BASIC - Βασικές Λογιστικές Εργασίας στη λειτουργία μηχανογραφημένου  λογιστηρίου  διπλογραφικής μεθόδου.

(Πλήρη Ανάλυση και Εφαρμογή Σχεδίου Λογαριασμών Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ – ΦΠΑ – Έμμεσων Φόρων – Διαδικασίες Κλεισίματος Ισολογισμού)

3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Γ GENERAL - Εργασίες Λειτουργίας Λογιστικών – Φοροτεχνικών Γραφείων Απλογραφικής Μεθόδου (Β’ Κατηγορίας Βιβλίων) Δηλώσεις ΔOY (ΟE – ΕE  - Ατομικές Επιχειρήσεις – Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Φυσικά Πρόσωπα)

4) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Δ Εργατικά – Μηχανογράφηση Εργατικών

5) Ναυτιλιακή  λογιστική  εταιριών  στην  πράξη  – Λειτουργία μηχανογραφημένου λογιστηρίου  ναυτιλιακών  εταιριών

Σας ενδιαφέρει; Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας