Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρακτική Συμπλήρωση δήλωσης φορολογίας Εισοδήματος Νομικών προσώπων - Live Webinar -

Έντυπο Ε3 & Έντυπο Ν
Σε συνεργασία με την εταιρεία Prosvasis, a Softone Company
Στόχος
Το σεμινάριο έχει ως αντικείμενο την Φορολογία εισοδήματος των Νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και την υποβολή των σχετικών εντύπων Ε3 και Ν., με την χρήση αναλυτικών παραδειγμάτων.
Οι σημαντικές αλλαγές της φορολογίας εισοδήματος με νόμους που αφορούν τα Νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες . Επίσης οι σημαντικές αλλαγές στα έντυπα Ε3 και Ν του φορολογικού έτους 2022.
Σκοπός
Να γίνει κατανοητή η διαδικασία και οι τεχνικές συμπλήρωσης των εντύπων Ε3 και Ν με βάση την φορολογική Νομοθεσία και την χρήση αναλυτικών παραδειγμάτων και εφαρμογών.
Απευθύνεται
• Σε Στελέχη Οικονομικής Διεύθυνσης.
• Σε Λογιστές και Βοηθούς Λογιστών, Στελέχη Επιχειρήσεων.
• Σε Ιδιοκτήτες και Στελέχη Λογιστικών Γραφείων.

Μέθοδος Διδασκαλίας : Live on Line -  Live Webinar - 

Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή

 

Ύλη Σεμιναρίου

Εισαγωγή
 • Χρήσιμα έγγραφα και εγκύκλιοι και οδηγίες για την υποβολή των εντύπων.
 • Ποιοι  πρέπει να υποβάλλουν τα  έντυπα  Ε3 και Ν.
Έντυπο Ε3
 • Οι σημαντικές αλλαγές και προσθήκες  κωδικών  του εντύπου.
 • Προσυμπλήρωση εντύπου από το my DATA
 • Υπολογισμός  Λογιστικών κερδών.
 • Πίνακας  Δ  Εντύπου   Ε3
 • Απεικόνιση κόστους παραγωγής και κόστους πωληθέντων  βιομηχανικής οντότητας στον πίνακα Δ,  του Ε3.
 • Προσωρινές   Διαφορές.
 • Παράδειγμα συμπλήρωσης πίνακα Ε.
 • Αναφορά  στην αυτόματη συμπλήρωση του Ε3 από τα   «My data».
 • Προθεσμίες  των «My data»,  σχετικές με την αυτόματη συμπλήρωση του Ε3.
 • Παρουσίαση λοιπών πινάκων.
 • Μη εκπιπτόμενες  δαπάνες.

 

Έντυπο Ν
 • Οι σημαντικές αλλαγές και προσθήκες  κωδικών  του εντύπου.
 • Συμπλήρωση των βασικών κωδικών του εντύπου.
 • Φορολογική  Αναμόρφωση των λογιστικών κερδών.
 • Φορολογική αντιμετώπιση των επιχορηγήσεων.
 • Xορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες  που  αφορούν σε εργαζομένους και την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Απαλλαγή του φόρου των  εισπραττόμενων ενδοομιλικών  μερισμάτων και την υπεραξία μεταβίβασης τίτλων άρθρων 48 και  48Α
 • Προϋποθέσεις  για την  απαλλαγή του φόρου ενδοομιλικών μερισμάτων (άρθρο 48 του ΚΦΕ.)
 • Αναλυτικό παράδειγμα  μερισμάτων, που εισπράττει ημεδαπό νομικό πρόσωπο  με την μέθοδο της  απαλλαγής, (όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 48
 • Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων, που εισπράττουν ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες από θυγατρική, όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 48. 
 • Συνέχεια συμπλήρωσης  των βασικών κωδικών του εντύπου.
 • Παράδειγμα  μερισμάτων, που εισπράττει ημεδαπό νομικό πρόσωπο  με την μέθοδο της  απαλλαγής
 • Συνέχεια συμπλήρωσης  των βασικών κωδικών του εντύπου.
 • Άρθρο  49.Έννοια  της  υποκεφαλαιοδότησης  για την αντιμετώπιση καταχρήσεων.
 • Δαπάνες για τις οποίες δίνονται φορολογικά κίνητρα και σχετικοί κωδικοί του εντύπου.
 • Αφορολόγητα έσοδα από επιχορηγήσεις – ενισχύσεις αποζημιώσεις.
 • Φορολογική αντιμετώπιση τους
 • Διανομή  εσόδων από επιχορηγήσεις – ενισχύσεις αποζημιώσεις ανάλογα με την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 47.
 • Παράδειγμα διανομής αφορολογήτων εσόδων με την εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 47.
 • Συμπλήρωση του εντύπου Ν σε περίπτωση  εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 47.
 • Υπολογισμός  φόρου εισοδήματος.
 • Υπολογισμός   προκαταβολής  φόρου εισοδήματος.
 • Παράδειγμα πίστωσης φόρου αλλοδαπής όταν προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο.
 • Αντιμετώπιση με ή χωρίς ΣΑΔΦ.
 • Λοιπά θέματα.
 • Αναλυτική εφαρμογή στην Β  ΙΚΕ, παροχής υπηρεσιών  από το τελευταίο προσωρινό ισοζύγιο στο Ε3, το έντυπο Ν και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
 • Πως απεικονίζονται στο Ε3  τα  έσοδα και έξοδα της Β ΙΚΕ.
 • Ποια ποσά θα μπορούσαν να είναι προ-συμπληρωμένα από την εφαρμογή my data της ΑΑΔΕ.
 • Αναλυτική εφαρμογή  συμπλήρωσης εντύπου «Ν» ημεδαπής οντότητας  με,  έσοδα από συμμετοχή στο κεφάλαιο ευρωπαϊκής επιχείρησης, φόρο που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, αφορολόγητο αποθεματικό ν.3299/2004  και λοιπές περιπτώσεις.
 • Αναλυτική εφαρμογή συμπλήρωσης  εντύπου Ν (πίνακα 2) για μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο.
 • Απαντήσεις σε ερωτήματα συμμετεχόντων.

Παροχές Σεμιναρίου

Παροχές για τους σπουδαστές
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου
Σας ενδιαφέρει; Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας