Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Δ - Εργατικά - Μηχανογράφηση Εργατικών -LIVE WEBINAR-

ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΝΕΟ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
Επικαιροποιημένο τον τελευταίο Ν.4623

Τα πρώτα σας μαθήματα δοκιμαστικά χωρίς καμία επιβάρυνση!

09

Νοε 2020

06

Ιαν 2021
WEBINAR

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

Δευτέρα 18:00-21:00
Τετάρτη 18:00-21:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

2 μήνες
Στόχος
Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες Λογιστή, Προϊστάμενου Λογιστηρίου και Βοηθό Λογιστή με γνώση εργατικής νομοθεσίας.
Σκοπός
Ολοκληρωμένες Πρακτικές Εφαρμογές Λειτουργίας στην Διαχείριση των Εργατικών και της Μηχανογράφησης.

Απευθύνεται
• Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών, Προϊστάμενους Λογιστηρίου , Εργαζόμενους σε Λογιστήρια και Λογιστικά-Φοροτεχνικά Γραφεία.
• Σε πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών σχολών, ΑΕΙ , ΑΤΕΙ , ΙΕΚ, Κολεγίων

Με πιστοποιημένα προγράμματα "ERP"

Λογότυπο UnionΛογότυπο epsilonnet
Συνοπτικό πρόγραμμα
 • Με πραγματικά έντυπα ΙΚΑ και ΔΟΥ
 • Προσλήψεις - Απολύσεις -Αποχωρήσεις μισθωτών
 • Ηλεκτρονική υποβολή έντυπων
 • Υπερωρίες - Υπερεργασία -  Ημερομίσθια - Μισθοί - Πρακτική άσκηση
 • Δώρα - Άδειες - Εκτός έδρας
 • Ασθένεια - Εγκυμοσύνη - Διαθεσιμότητα
 • Έλεγχοι - Πράξεις επιβολής προστίμων
 • Α.Π.Δ – Ε.Φ.Κ.Α
 • Λογιστικές έγγραφες - Μηχανογράφηση

 

Εργασίες λογιστή
 • Κάθε ημέρα
 • Τέλος του μήνα
 • Τέλος του έτους

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές

Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων :

Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Άδειας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12

Παρέχεται Αντίστοιχη Βεβαίωση

Ύλη Σεμιναρίου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
 • Επικαιροποιημένο τον τελευταίο Ν.4623/2019
 • Δικαιολογητικά πρόσληψης
 • Εύρεση Μισθού-Ημερομισθίου-Ωρομισθίου στην Πλήρη απασχόληση, Μερική και Εκ περιτροπής απασχόληση :

1)Κλαδική Σύμβαση εργασίας

2)Ε.Γ.Σ.Σ.Ε

3)Επιχειρησιακή σύμβαση Εργασίας

 • Πενθήμερη-Εξαήμερη απασχόληση πότε εφαρμόζεται
 • Διαφορά  Πλήρης – Μερικής –Εκ περιτροπής Απασχόλησης
 • Διαφορά Αορίστου –Ορισμένου χρόνου σύμβασης
 • Τεχνικός Ασφαλείας –Γιατρός Εργασίας (απογραφή-δικαιολογητικά
 • Πρακτική Εφαρμογή
 • Ηλεκτρονική υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ:
 • Έντυπο Αναγγελίας πρόσληψης (Ε3) :1η πρόσληψης  στην έδρα της επιχείρηση – παράρτημα (Ανάλυση- προθεσμία)
 • Έντυπο Ε4(Ανάλυση-προθεσμία)  :
 • Αρχικός Πίνακας
 • Συμπληρωματικός από Ενιαίο Έντυπο Πρόσληψης
 • Γνωστοποίηση ορών ατομικής σύμβασης Π.Δ/156/94
 • Έντυπο Ε9 (Μερικής-Εκ Περιτροπής Απασχόληση)
 • Πρακτική Εφαρμογή
Υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ

Έντυπο Ε4(Ανάλυση-προθεσμία) 

 • Αρχικός Πίνακας
 • Συμπληρωματικός από Ενιαίο Έντυπο Πρόσληψης
 • Ετήσιος πίνακας
 • Συμπληρωματικός ωραρίου
 • Τροποποιητικός αποδοχών
 • Αλλαγή ειδικότητας χωρίς μεταβολή μισθού

Μετακίνηση προσωπικού μεταξύ παραρτημάτων

Υποβολή συμπληρωματικού πίνακα ωραρίου  επί γνήσιου δανεισμού

Έντυπο Ε9-Ε10 (παράταση σύμβασης –Τροποποίησης Μερικής –Εκ περιτροπής )

 

Αποχωρήσεις(Ε5) –Απολύσεις (Ε6) –Λήξη Συμβάσεων Ε(7)

Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρηση (Έντυπο Ε5)

 • Χρονικά όρια κοινοποίησης στον εργοδότη (μήνες-μισθός)
 • Εκκαθάριση μισθού/δώρων
 • Διαδικασία σε περίπτωση θανάτου- εξαφάνισης
Αναγγελία Καταγγελίας Σύμβασης με προειδοποίηση και χωρίς (Έντυπο Ε6)
 • Πίνακας αποζημίωσης έμμισθων-ημερομίσθιων
 • Καταβολή αποζημίωση απόλυσης (διάρκεια-δόσεις-μειωμένη αποζημίωση-ανωτέρα βία)
 • Προστασία εργαζομένων από απόλυση (διάρκεια-κατηγορία)
 • Όρια ομαδικών απολύσεων
 • Φορολογία αποζημίωση απόλυσης
 • Εκκαθάριση μισθού/δώρων
 • Διαδικασία άρνησης υπογραφής εργαζόμενου

Αναγγελία Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου   (Έντυπο Ε7)

Εντυπο Ε8 Υπερωριακή Απασχόληση
 • Ηλεκτρονική καταχώρηση (Διάρκεια- Ανάλυση)
 • Βιβλίο υπερωριών     
Έντυπο Ε11 Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας (Υ.Α. 49327/10702/22.12.2014)
 • Ηλεκτρονική καταχώρηση (Διάρκεια –Ανάλυση)
 • Βιβλίο Αδειών
 • Αίτηση Αδείας
 • Αποζημίωση μη ληφθείσης  άδειας
 • Δικαιούμενες μέρες άδειας
 • Χρόνος χορήγησης άδειας
 • Πρακτική Εφαρμογή
Ανάλυση Μηνιαίας Μισθοδοσίας (Πλήρης –Μερική-Εκ περιτροπής σε πενθήμερη & εξαήμερη απασχόληση)
 • Υπεργασίας, Υπερωρία, Κατ’ εξαίρεση , Νόμιμη Υπερωρία (Βιβλίο υπερωριών, γνωστοποίηση στο σύστημα του Εργάνη – Υπουργείο Εργασίας)
 • Υπολογισμός 6ης ημέρας ή υπερωριών 6ης ημέρας
 • Αργία/Κυριακή – υπερωρία Κυριακής /αργίας(διαδικασία έγκρισης)
 • Νύχτα / εκτός έδρας / bonus
 • Δώρο Χριστουγέννων – Δώρο Πάσχα – Επίδομα Αδείας (πλήρη – μερική απασχόληση, εκ περιτροπής απασχόληση)
 • Απουσία κατά τη περίοδο τοκετού και λοχείας, στράτευσης
Άδειες
 • Κανονική άδεια
 • Γονική – Σχολική – Φοιτητική – Μεταπτυχιακή – Δικαστική – Γάμου – Γέννησης παιδιών- Θανάτου-Εκλογική (δικαιολογητικά – πληρωμή από εργοδότες)
 • Τοκετού – λοχείας – θηλασμού – 6μηνη άδεια από ΟΑΕΔ
 • Άδεια άνευ αποδοχών διαδικασία ενημέρωσης στο ΙΚΑ
Ασθένεια
 • Δικαιούμενες ημέρες ασθένειας (δικαιολογητικά)
 • Εργατικό ατύχημα (διαδικασία γνωστοποίηση
Αργίες
 • Υποχρεωτικές
 • Προαιρετικές
 • Κατ’ εθίμων

(Υπολογισμός κατά την εργασία αυτών)

Υπολογισμός Ταμείων
 • Εύρεση πακέτων κάλυψης και ο υπολογισμός κρατήσεων στο ΙΚΑ και σε επικουρικά ταμεία
 • Πληρωμή ασφαλιστικών ταμείων
 • Δημιουργία ΑΠΔ (Αρχείου-Εκτύπωση)(Κοινών επιχειρήσεων, οικοδομοτεχνικών έργων)-Aνάλυση (Κανονική –Συμπληρωματική –Επανυποβολή).
 • Δήλωση Μεταβολής ΑΠΔ.
Περιοδική και Οριστική Δήλωση ΦΜΥ
 • Υπολογισμός ΦΜΥ
 • Πληρωμή φόρου
 • Σύνταξη περιοδικής δήλωσης και βεβαιώσεων αποδοχών
Λοιπές Υποχρεώσεις
 • Εκτύπωση μισθοδοτικής κατάστασης
 • Λογιστικών άρθρων
 • Απόδειξη πληρωμής
 • Βεβαίωση (εργασίας – για τη λήψη επιδόματος – τραπεζική χρήση κα)
 • Δικαιολογητικά για συνταξιούχους
Πράξεις επιβολής προστίμων από ΙΚΑ – Επικουρικά Ταμεία-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ.
 • Παράδειγμα για παραγραφή, υπολογισμός, πρόσθετων τελών
 • Επιτόπιος Έλεγχος (δικαιολογητικά)
 • Ανασφάλιστη Εργασία-Εκτός ωραρίου απασχόληση-Κυριακή-Εργατικό ατύχημα-Μη υποβολή Ετήσιου-Αρχικού Πίνακα –
 • Έλεγχος ΙΚΑ (δεκαετίας :δικαιολογητικά – λάθη που προκύπτουν  )
 • Ρύθμιση οφειλών –Ένσταση (χρονικά όρια )
Πρακτικώς ασκούμενοι σπουδαστές ΤΕΙ , ΑΕΙ, ΙΕΚ
 • Αποδοχές Πρακτικώς ασκούμενων σπουδαστών
 • Εγγραφή στον πίνακα προσωπικού των ημεδαπών και αλλοδαπών

 

Μηχανογράφηση Εργατικών
 • Εκμάθηση μηχανογραφημένων προγραμμάτων  EPSILON - UNION 
 • Συνταξιοδότηση
Απογραφή Επιχείρησης –Παραρτήματος στο ΙΚΑ και στα επικουρικά Ταμεία
 • Κοινών Επιχειρήσεων (Α.Μ.Ε – ΚΑΔ – ΚΩΔ Ειδικότητα – πακέτο κάλυψης).
 • Οικοδομοτεχνικών έργων (δημοσίων – ιδιωτικών , καθορισμός Σ.Ε.Δ – ελάχιστα ένσημα).

Παροχές Σεμιναρίου

Μηχανογράφηση Εργατικών - Παροχές Σεμιναρίου

Μηχανογράφηση Εργατικών:

 • Με τα προγράμματα της EPSILON & UNION.
 • Συνεχίζεται την εκπαίδευση και στο χώρο σας.
 • Επιπλέον παροχή για 1 χρόνο σε ετήσιο συμβόλαιο του προγράμματος μισθοδοσίας UNION.

Δωρεάν Κόμβος ‘’Λογιστική βιβλιοθήκη", E-books, Φορολογία στην Πράξη’’ Δωρεάν για 6 μήνες. Μέσω της Λογιστικής βιβλιοθήκης έχετε πρόσβαση σε 32 βιβλία που καλύπτουν όλο το φάσμα των Λογιστικών, Φορολογικών και Εργατικών θεμάτων με όλες τις ανανεώσεις

Με Πιστοποίηση
Image removed.

 

Σας ενδιαφέρει; Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας