Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόγραμμα 100Γ GENERAL - Εργασίες Λειτουργίας Λογιστικών – Φοροτεχνικών Γραφείων Απλογραφικής Μεθόδου (Β’ Κατηγορίας Βιβλίων) – Ηλεκτρονικά Βιβλία MY DATA ΑΑΔΕ - Δηλώσεις ΔOY

(ΟE – ΕE - Ατομικές Επιχειρήσεις – Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Φυσικά Πρόσωπα)

Τα πρώτα σας μαθήματα δοκιμαστικά χωρίς καμία επιβάρυνση!

13

Σεπ 2022

30

Νοε 2022
WEBINAR

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

Τρίτη 18:00-21:00
Πέμπτη 18:00-21:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

2,5 μήνες
Στόχος
Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες Βοηθού Λογιστή
Σκοπός
Ολοκληρωμένες Πρακτικές Εφαρμογές Λειτουργίας της Απλογραφικής Μεθόδου που εφαρμόζουν τα Λογιστικά - Φοροτεχνικά Γραφεία για τις ΜΜΕ Επιχειρήσεις - Ελεύθερους Επαγγελματίες & Σύνταξη Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών Προσώπων και Νομικών Προσώπων
Απευθύνεται
• Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών, Εργαζόμενους σε Λογιστήρια ΜΜΕ, Ιδιοκτήτες Λογιστικών Γραφείων
• Σε πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών σχολών, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, Κολεγίων

Με πιστοποιημένα προγράμματα "ERP"

Λογότυπο UnionΛογότυπο epsilonnet
Accounting Awards 2020

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές


Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων :

Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Άδειας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12

Παρέχεται Αντίστοιχη Βεβαίωση

Ύλη Σεμιναρίου

Συνοπτικό Πρόγραμμα :

Γενικό πλαίσιο

 • Ορισμός απλογραφίας (πρώην Β κατηγορίας) σύμφωνα με τον Ν. 4308/14 περί  ΕΛΠ
 • Κατηγορίες οντοτήτων επιχειρήσεων και κριτήρια οντοτήτων επιχειρήσεων που εντάσσονται στην απλογραφική μέθοδο.
 • Τιμολόγηση – Διακίνηση Συναλλαγών, τιμολόγια, δαπάνες αγορών, πιστωτικά τιμολόγια κλπ σύμφωνα με τον Ν 4308/14
 • Ίδρυση εταιρειών : ατομική, ΟΕ, ΕΕ

Με πραγματικά παραστατικά - Έντυπα  Δ.Ο.Y - Μηχανογράφηση

Β. Καθημερινή διαχείριση

Β1 Διαχείριση Πωλήσεων

 • Χονδρικές πωλήσεις
 • Χονδρικές βάσει άρθρου 39 παραγ 5 Ν. 2859/2000 ΦΠΑ
 • Λιανικές πωλήσεις
 • Λιανικές βάσει άρθρου 39 παραγ 5 Ν.2859/2000 ΦΠΑ
 • Πωλήσεις εξωτερικού – ενδοκοινοτικές
 • Πωλήσεις  εξωτερικού – τρίτες χώρες
Β2 Διαχείριση Εξόδων
 • Διάφορα λειτουργικά έξοδα
 • Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
 • Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
 • Έξοδα ταξιδιού
 • Ασφαλιστικές  εισφορές αυτοαπασχολούμενων
 • Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμών αγροτών
 • Ενέργεια
 • Ύδρευση
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Ενοίκια
 • Διαφήμιση και προβολή
 • Λοιπά έξοδα
 • Παροχές σε εργαζόμενους
 • Μικτές αποδοχές
 • Εργοδοτικές εισφορές
 • Λοιπές παροχές
Β3 Διαχείριση Αγορών
 • Κόστος πωληθέντων εμπορικής , μεταποιητικής, παροχής υπηρεσιών
 • Αγορές
 • Χονδρικές
 • Λιανικές
 • Αγαθών του άρθρου 39α παρ 5 του κώδικα Φ.Π.Α (Ν.2859/2000)
 • Αγορές Εξωτερικού ενδοκοινοτικές
 • Αγορές Εξωτερικού τρίτες  χώρες
Β3.1
 • Αγορές Εμπορευμάτων
 • Αγορές Α και Β υλών
Β3.2
 • Αποθέματα εμπορευμάτων  έναρξης
 • Αποθέματα Α και Β υλικών έναρξης
Β3.3
 • Αποθέματα λήξης  εμπορευμάτων
 • Αποθέματα  λήξης  Α και Β υλών
 • Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων λήξης :
 • FIFO
 • Μέσου σταθμικού κόστους

Β3.4  Προσδιορισμός κόστους πωληθέντων

Β3.5  Αυτοπαραδόσεις – Καταστροφές αποθεμάτων 

Β.4 Διαχείριση παγίων
 • Αγορές παγίων
 • Αποσβέσεις πάγιων συμφωνά με Ν .4172/13
 • Τήρηση μητρώου πάγιων – εγγραφή των αποσβέσεων στα βιβλία της επιχείρησης
 • Πωλήσεις παγίων  – καταστροφή παγίων
 • Κέρδος  ή ζημία από πώληση παγίων 
 • Διαχείριση επιχορηγήσεων  παγίων  που εντάσσονται σε αναπτυξιακά προγράμματα 
 • Διαχείριση ειδικών θεμάτων
 • Προβλέψεις για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων (από πελάτες ,σφραγισμένες επιταγές κλπ
 • Μεταβατικοί λογαριασμοί
 • Διαχείριση ανόργανων εξόδων
 • Φορολογικά πρόστιμα  και προσαυξήσεις
 • Προσδιορισμός αποτελεσμάτων χρήσης
 • Πλήρη ανάλυση και συμπλήρωση του εντύπου Ε3 –Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (μεταφορά  δεδομένων από τα βιβλία κλπ)
 • Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων
 • Αμοιβές μελών ΟΕ-ΕΕ
 • Πλήρη ανάλυση και συμπλήρωση του εντύπου ΄Ν΄ για Νομικά Πρόσωπα (προσδιορισμός φόρου εισοδήματος, τέλος επιτηδεύματος κλπ) και πίνακας ΣΤ εντύπου Ε3 για ατομικές επιχειρήσεις.

Γ. Πλήρη διαχείριση ΦΠΑ Διαχείριση – συμπλήρωση  του εντύπου Φ2  ΦΠΑ

 

Δ. 1 Διαχείριση μηχανογράφησης  με τα προγράμματα :

Ηλεκτρονικά βιβλία απλογραφίας – Πλήρη λειτουργία My DATA της ΑΑΔΕ

 • Εpsilon
 • Union

Δ.2 . Διαχείριση  Μy Data –Ηλεκτρονικά βιβλία Απλογραφίας

Ε. Πλήρη διαχείριση εντύπων

 • E1 – Φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων 
 • E2 – Φορολογική δήλωση εισοδήματος ακινήτων 
 • E9 – Φορολογική δήλωση  ακίνητης περιούσιας  
 • E4 – Παροχές σε είδος και φορολόγηση τους
Ζ. Πρακτικές εφαρμογές των ανωτέρω σε επιχειρήσεις
 • Εστίασης
 • Εμπορικές - Μεταποιητικές - Μικτές
 • Αγρότες ειδικού καθεστώτος
 • Αγρότες κανονικού καθεστώτος
Η. Λύση εταιριών
 • Ατομικών
 • Ο.Ε
 • Ε.Ε

Καταστατικά λύσης

Ενέργειες του λογιστή

 

Πρακτικές Εφαρμογές 1. (Επαγγελματίες) (ΠΟΛ 1120/25.4.14)
 • Διαχείριση ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου
 • Διαχείριση ασκήσεως επαγγέλματος εργολάβου
 • Διαχείριση ασκήσεως επαγγέλματος μεταπωλητή (άρθρο 39)
 • Διαχείριση ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή κλπ 

Λογιστική απεικόνιση  , ΦΠΑ , παρακρατούμενοι φόροι  , έντυπα με Πρακτικές Εφαρμογές όπως συναντώνται στην πράξη. 

Πρακτικές Εφαρμογές 2. (Ατομικές Επιχειρήσεις - Εμπορικές)
 • Διαχείριση πρατηρίου υγρών καυσίμων
 • Μεταπωλητής υπό το καθεστώς 39Α & 45 του Ν. 2859/2000
 • Αγρότης κανονικού καθεστώτος
 • Αγρότης  ειδικού καθεστώτος
 • Διαχείριση πρακτορείου ταξιδιών
 • Διαχείριση εστιατορίου
 • Διαχείριση αρτοποιείου
 • Διαχείριση εισαγωγικής επιχείρησης
 • Διαχείριση μικτής επιχείρησης
 • Διαχείριση δικηγόρων
 • Διαχείριση παιδικού σταθμού (απαλλαγή ΦΠΑ)

Λογιστική Ενημέρωση ,ΦΠΑ - Prorata , Έντυπα, Απογραφή, Αποσβέσεις με Πρακτικές Εφαρμογές όπως συναντώνται στην πράξη. 

Πρακτικές Εφαρμογές 3. (Εταιρίες)
 • Διαχείριση Ο.Ε Εμπορικής - Μεταποιητικής
 • Διαχείριση Ε.Ε Εμπορική επιχείρησης
 • Διαχείριση Ο.Ε Μικτή επιχείρησης

Λογιστική Ενημέρωση ,ΦΠΑ , Έντυπα, Απογραφή, Αποσβέσεις με Πρακτικές Εφαρμογές όπως συναντώνται στην πράξη. 

Πρακτικές Εφαρμογές 4.

Συμπλήρωσης δηλώσεων ατομικών επιχειρήσεων Δηλώσεις (Ατομικών Επιχειρήσεων)

 • Βιβλίο Εσόδων Εξόδων Μηχανογραφημένο
 • Επαγγελματίας Λογιστής  -  Έντυπο Ε3 - Έντυπο Ε1 – Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης
 • Επαγγελματίας Δικηγόρος -  Έντυπο Ε3 - Έντυπο Ε1 – Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης
 • Επαγγελματίας Εργολάβος  - Έντυπο Ε3 - Έντυπο Ε1 – Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης
 •  Επαγγελματίας Μεταπωλητής  - Έντυπο Ε3 - Έντυπο Ε1 – Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης
 • Άσκηση δραστηριότητας επιχείρησης (εμπορική – βιομηχανική), εστίαση εμπόριο, παροχή υπηρεσιών κλπ -  Έντυπο Ε3 -Έντυπο Ε1 –Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης 
Πρακτικές Εφαρμογές 5.

Συμπλήρωσης Δηλώσεων Νομικών Προσώπων  Βάσει ΕΛΠ - Δηλώσεις Εταιριών

 • Διαχείριση Ο.Ε Εστίαση- Έντυπο Ε3 -Έντυπο Ν – Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης 
 • Διαχείριση Μικτή - Έντυπο Ε3 -Έντυπο Ν –Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης 
 • Διαχείριση Ε.Ε Εταιρία Παροχή Υπηρεσιών - Έντυπο Ε3 -Έντυπο Ν
Πρακτικές Εφαρμογές 6. Συμπλήρωσης Δηλώσεων Αγροτών
 • Ειδικού καθεστώτος
 • Κανονικού καθεστώτος 

Πρακτικές Εφαρμογές 7.  Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων

Πρακτική συμπλήρωση με πραγματικά νέα έντυπα :

Πρακτική συμπλήρωση με πραγματικά νέα έντυπα : Δ.Ο.Υ Ε1 – Ε2 και με πραγματικά δικαιολογητικά των δηλώσεων

με ιδιαίτερη αναφορά :

 • Στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
 • Στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Στα εισοδήματα από ακίνητα
 • Στα εισοδήματα αγροτών
 • Στα εισοδήματα από μερίσματα εταιριών – από τόκους καταθέσεων , δικαιωμάτων – υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

και έμφαση :

 • Στον προσδιορισμό τεκμηρίων
 • Στην κάλυψη των τεκμηρίων
 • Στην ανάλωση κεφαλαίων παρελθουσών χρήσεων
 • Στον χειρισμό ζημιών προηγούμενων οικονομικών ετών
 • Στην διαχείριση προκαταβληθέντων ,παρακρατούμενων φόρων
 • Στις παροχές σε είδος

Πρακτική Συμπλήρωσης όλων των Πινάκων του Ε1  - Πλήρη Πρακτική Εφαρμογή και Ανάλυση εντύπου Ε1

Πρακτικές Εφαρμογές 8.  Ε2 – Ανάλυση νέου εντύπου Ε2

Πλήρη ανάλυση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας

Πρακτικές Εφαρμογές 9.  Ε9 – Πρακτική  Συμπλήρωση  Ε9

Παροχές Σεμιναρίου στους σπουδαστές
 • Παρέχονται  προγράμματα της EPSILON & UNION 
 • Συνεχίζεται την εκπαίδευση και στο χώρο σας, δουλεύοντας μηχανογραφημένα στα  Demo των προγραμμάτων της Εταιρείας UNION και EPSILON 
 • Επιπλέον παροχή για 1 χρόνο σε ετήσιο συμβόλαιο του προγράμματος UNION.
 • Δωρεάν Κόμβος ‘’Λογιστική βιβλιοθήκη", E-books, Φορολογία στην Πράξη’’ Δωρεάν για 6 μήνες. Μέσω της Λογιστικής βιβλιοθήκης έχετε πρόσβαση σε 32 βιβλία που καλύπτουν όλο το φάσμα των Λογιστικών, Φορολογικών και Εργατικών θεμάτων με όλες τις ανανεώσεις.
 • H Epsilon Net A.E. σε αποκλειστική συνεργασία με το ΚΕΛΕ στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος που συμμετέχετε, σας παρέχουν δωρεάν τρεις μοναδικές υπηρεσίες ενημέρωσης οι οποίες διατίθενται μέσω του Οικονομικού Portal www.e-forologia.gr:

Πρόκειται για τις Συνδρομητικές Υπηρεσίες Network:

Online Τράπεζα: Eίναι η πρώτη online ολοκληρωµένη γνωσιακή βάση δεδοµένων µε κωδικοποιηµένους νόµους, αποφάσεις, εγκυκλίους, δικαστική νοµολογία, υπερσυνδέσεις µεταξύ των εγγράφων, πλήθος χρηστικών λειτουργιών και την πλέον προηγµένη µηχανή αναζήτησης.

Komvos First Level :Είναι ένα σύγχρονο, on line σύστημα μελέτης απαντημένων ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί από επαγγελματίες, λογιστές – φοροτεχνικούς και απαντηθεί από καταξιωμένους επιστήμονες της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας, μέλη της Επιστημονικής Ομάδας της Epsilon Net.

EMagazine: Είναι το εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό της Epsilon Net για όλες τις Εξελίξεις σε Φορολογικά, Εργατικά, Λογιστικά και Οικονομικά θέματα. Με την ηλεκτρονική έκδοση δίνεται η δυνατότητα ανάγνωσης του περιοδικού επιλέγοντας τα σημεία που ενδιαφέρουν τον συνδρομητή με τη χρήση ενός εύχρηστου πίνακα περιεχομένων. Παράλληλα, με τους ενεργούς δεσμούς που υπάρχουν σε πολλά σημεία της ύλης, λαμβάνονται από τον αναγνώστη πρόσθετες πληροφορίες από ολόκληρη τη Νομοθεσία και νομολογία που βρίσκεται στην OnLine Τράπεζα.

Με Πιστοποίηση
Image removed.
Σας ενδιαφέρει; Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας