Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόγραμμα 100Γ GENERAL -Εργασίες Λειτουργίας Λογιστικών – Φοροτεχνικών Γραφείων Απλογραφικής Μεθόδου (Β’ Κατηγορίας Βιβλίων) – Ηλεκτρονικά Βιβλία MY DATA ΑΑΔΕ - Δηλώσεις ΔOY (ΟE – ΕE - Ατομικές Επιχειρήσεις – Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Φυσικά Πρόσωπα)

(ΟE – ΕE - Ατομικές Επιχειρήσεις – Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Φυσικά Πρόσωπα)

Τα πρώτα σας μαθήματα δοκιμαστικά χωρίς καμία επιβάρυνση!

05

Ιουν 2024

24

Ιουλ 2024
WEBINAR

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

Δευτέρα
Τετάρτη και Παρασκευή 18:00 - 21:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

100 διδακτικές ώρες
Στόχος
Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες Βοηθού Λογιστή
Σκοπός
Ολοκληρωμένες Πρακτικές Εφαρμογές Λειτουργίας της Απλογραφικής Μεθόδου που εφαρμόζουν τα Λογιστικά - Φοροτεχνικά Γραφεία για τις ΜΜΕ Επιχειρήσεις - Ελεύθερους Επαγγελματίες & Σύνταξη Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών Προσώπων και Νομικών Προσώπων
Απευθύνεται
• Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών, Εργαζόμενους σε Λογιστήρια ΜΜΕ, Ιδιοκτήτες Λογιστικών Γραφείων
• Σε πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών σχολών, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, Κολεγίων

Με πιστοποιημένα προγράμματα "ERP"

Λογότυπο UnionΛογότυπο epsilonnet
Accounting Awards 2020

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές


Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων :

Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Άδειας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12

Παρέχεται Αντίστοιχη Βεβαίωση

Ύλη Σεμιναρίου

Συνοπτικό Πρόγραμμα :

Α.Γενικό πλαίσιο

 • Ορισμός απλογραφίας (πρώην Β κατηγορίας) σύμφωνα με τον Ν. 4308/14 περί  ΕΛΠ
 • Κατηγορίες οντοτήτων επιχειρήσεων και κριτήρια οντοτήτων επιχειρήσεων που εντάσσονται στην απλογραφική μέθοδο.
 • Τιμολόγηση – Διακίνηση Συναλλαγών, τιμολόγια, δαπάνες αγορών, πιστωτικά τιμολόγια κλπ σύμφωνα με τον Ν 4308/14
 • Ίδρυση εταιρειών : ατομική, ΟΕ, ΕΕ

Πρακτικές εφαρμογές για επιχειρήσεις με πραγματικά παραστατικά, έντυπα ΔΟΥ και εκμάθηση μηχανογραφημένων προγραμμάτων για εμπορικές,  βιοτεχνικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Β. Καθημερινή διαχείριση

Β1 Διαχείριση Πωλήσεων

 • Χονδρικές πωλήσεις
 • Χονδρικές βάσει άρθρου 39 παραγ 5 Ν. 2859/2000 ΦΠΑ
 • Λιανικές πωλήσεις
 • Λιανικές βάσει άρθρου 39 παραγ 5 Ν.2859/2000 ΦΠΑ
 • Πωλήσεις εξωτερικού – ενδοκοινοτικές
 • Πωλήσεις  εξωτερικού – τρίτες χώρες
Β2 Διαχείριση Εξόδων
 • Διάφορα λειτουργικά έξοδα
 • Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
 • Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
 • Έξοδα ταξιδιού
 • Ασφαλιστικές  εισφορές αυτοαπασχολούμενων
 • Ενέργεια
 • Ύδρευση
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Ενοίκια
 • Διαφήμιση και προβολή
 • Λοιπά έξοδα
 • Παροχές σε εργαζόμενους
 • Μικτές αποδοχές
 • Εργοδοτικές εισφορές
 • Λοιπές παροχές
Β3 Διαχείριση Αγορών
 • Κόστος πωληθέντων εμπορικής , μεταποιητικής, παροχής υπηρεσιών
 • Αγορές
 • Χονδρικές
 • Λιανικές
 • Αγαθών του άρθρου 39α παρ 5 του κώδικα Φ.Π.Α (Ν.2859/2000)
 • Αγορές Εξωτερικού ενδοκοινοτικές
 • Αγορές Εξωτερικού τρίτες  χώρες
Β3.1
 • Αγορές Εμπορευμάτων
 • Αγορές Α και Β υλών
Β3.2
 • Αποθέματα εμπορευμάτων  έναρξης
 • Αποθέματα Α και Β υλικών έναρξης
Β3.3
 • Αποθέματα λήξης  εμπορευμάτων
 • Αποθέματα  λήξης  Α και Β υλών
 • Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων λήξης :
 1. FIFO
 2. Μέσου σταθμικού κόστους
 • Β3.4  Προσδιορισμός κόστους πωληθέντων
 • Β3.5  Αυτοπαραδόσεις – Καταστροφές αποθεμάτων 
Β.4 Διαχείριση παγίων
 • Β4.1   Αγορές παγίων 
 • Β4.2   Αποσβέσεις πάγιων συμφωνά με Ν .4172/13
 • Β4.3  Τήρηση μητρώου πάγιων  – εγγραφή των αποσβέσεων στα βιβλία της επιχείρησης
 • Β4.4 Πωλήσεις παγίων  – καταστροφή παγίων
 • Β4.5  Κέρδος  ή ζημία από πώληση παγίων 

Αυτοπαράδοση παγίων

Β5 Διαχείριση επιχορηγήσεων  παγίων  που εντάσσονται σε αναπτυξιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ)

Β6 Διαχείριση ειδικών θεμάτων
 • Β.6.1  Προβλέψεις για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων (από πελάτες ,σφραγισμένες επιταγές κλπ)
 • Β.6.2  Μεταβατικοί λογαριασμοί
 • Β.7    Φορολογικά πρόστιμα  και προσαυξήσεις

Β.8 Προσδιορισμός αποτελεσμάτων χρήσης

Β.9 Πλήρη ανάλυση και συμπλήρωση του εντύπου Ε3 –Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (μεταφορά δεδομένων από τα βιβλία κλπ)

 Β.10

Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων

 • Αμοιβές μελών ΟΕ-ΕΕ

Β.11 Πλήρη ανάλυση και συμπλήρωση του εντύπου ΄Ν΄ για Νομικά Πρόσωπα (προσδιορισμός φόρου εισοδήματος, τέλος επιτηδεύματος κλπ) και πίνακας ΣΤ εντύπου Ε3 για ατομικές επιχειρήσεις.

 

Γ. Πλήρη διαχείριση ΦΠΑ
 • Διαχείριση – συμπλήρωση  του εντύπου Φ2  ΦΠΑ
 • PRORATA
Δ. 1 Διαχείριση μηχανογράφησης με τα προγράμματα :

Εpsilon και Union

Ηλεκτρονικά βιβλία απλογραφίας – Πλήρη λειτουργία My DATA της ΑΑΔΕ

E. Βασικές αρχές φορολογικού ελέγχου

Ζ. Λύση εταιριών
 • Ατομικών
 • Ο.Ε
 • Ε.Ε
 • Καταστατικά λύσης
 • Ενέργειες του λογιστή
Πρακτικές Εφαρμογές ΠΟΛ 1120/25.4.14
 • Λογιστική απεικόνιση
 • ΦΠΑ
 • Prorata
 • Παρακρατούμενοι φόροι
 • Αποσβέσεις
 • Απογραφή
 • Έντυπα με πρακτικές εφαρμογές  όπως συναντώνται στην πράξη

Φορολογικές δηλώσεις  (έντυπα Ε3, Ν, Ε1) για :

 • Ατομικές επιχειρήσεις  (παροχής υπηρεσιών, μικτές επιχειρήσεις, εμπορικές)
 • Προσωπικές επιχειρήσεις – Νομικά Πρόσωπα (παροχής υπηρεσιών, μικτές επιχειρήσεις, εμπορικές)
Πρακτικές Εφαρμογές Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων και μελών εταίρων ΟΕ – ΕΕ

Πρακτική συμπλήρωση με πραγματικά νέα έντυπα Δ.Ο.Υ Ε1 – Ε2 και με πραγματικά δικαιολογητικά των δηλώσεων

με ιδιαίτερη αναφορά :

 • Στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
 • Στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Στα εισοδήματα από ακίνητα
 • Στα εισοδήματα αγροτών
 • Στα εισοδήματα από μερίσματα εταιριών – από τόκους καταθέσεων , δικαιωμάτων – υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

και έμφαση :

 • Στον προσδιορισμό τεκμηρίων
 • Στην κάλυψη των τεκμηρίων
 • Στην ανάλωση κεφαλαίων παρελθουσών χρήσεων
 • Στον χειρισμό ζημιών προηγούμενων οικονομικών ετών
 • Στην διαχείριση προκαταβληθέντων ,παρακρατούμενων φόρων
 • Στις παροχές σε είδος

 

Πρακτική Συμπλήρωσης όλων των Πινάκων του Ε1  - Πλήρη Πρακτική Εφαρμογή και Ανάλυση εντύπου Ε1

Πρακτικές Εφαρμογές 8.  Ε2 – Ανάλυση νέου εντύπου Ε2

 • Πλήρη ανάλυση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας

Πρακτικές Εφαρμογές 9.  Ε9 – Πρακτική  Συμπλήρωση  Ε9

 

 

 

 

 

 

 

Παροχές Σεμιναρίου στους σπουδαστές
 • Παρέχονται  προγράμματα της EPSILON & UNION 
 • Συνεχίζεται την εκπαίδευση και στο χώρο σας, δουλεύοντας μηχανογραφημένα στα  Demo των προγραμμάτων της Εταιρείας UNION και EPSILON 
 • Επιπλέον παροχή για 1 χρόνο σε ετήσιο συμβόλαιο του προγράμματος UNION.
 • Astbooks: Δωρεάν Κόμβος ‘’Λογιστική βιβλιοθήκη", E-books, Φορολογία στην Πράξη’’ Δωρεάν για 6 μήνες. Μέσω της Λογιστικής βιβλιοθήκης έχετε πρόσβαση σε 32 βιβλία που καλύπτουν όλο το φάσμα των Λογιστικών, Φορολογικών και Εργατικών θεμάτων με όλες τις ανανεώσεις.
 • Εκπαίδευση εφαρμογής εμπορικής διαχείρισης -τιμολόγησης i-Spirit και  δυνατότητα απόκτησης του προγράμματος εντελώς δωρεάν σε επαγγελματίες λογιστές που εξασκούν επαγγελματική δραστηριότητα.
Με Πιστοποίηση
Image removed.
Σας ενδιαφέρει; Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας