Νέα

FINANCIAL ACCOUNTING (Λογιστική - Χρηματοοικονομική Λογιστική). ENOTHTA FA - ACCA

Έναρξη 24 Οκτωβρίου 2018
Διάρκεια 2,5 μήνες
Διεξαγωγή

Τετάρτη  18:00-21:00

Περισσότερα...

ACCA IFRS CERTIFICATE - Live Webinar

Έναρξη 22 Οκτωβρίου 2018
Διάρκεια 60 ώρες
Διεξαγωγή Κάθε Δευτέρα 18:00- 21:00

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΡΧΑΡΙΩΝ - ΝΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

Έναρξη 16 Οκτωβρίου 2018
Διάρκεια 9 μήνες / 315 ώρες
Διεξαγωγή Τρίτη & Πέμπτη  18:00-21:30

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΡΧΑΡΙΩΝ - ΝΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

Έναρξη 16 Οκτωβρίου 2018
Διάρκεια 9 μήνες / 315 ώρες
Διεξαγωγή Τρίτη & Πέμπτη  18:00-21:30

 

Newsletter