Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργασίες Λογιστή - Πλήρης Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ' κατηγορίας βιβλίων) - Πρόγραμμα 100Α General -

Κλείσιμο Ισολογισμού Φορολογικής Βάσης - Φορολογική Αναμόρφωση - Προσδιορισμός Φόρου (για ΑΕ - ΕΠΕ - ΙΚΕ - ΟΕ - ΕΕ - Ατομικές) - Δηλώσεις Ε3 & Ν - Ηλεκτρονικά Βιβλία My Data

Τα πρώτα σας μαθήματα δοκιμαστικά χωρίς καμία επιβάρυνση!

09

Σεπ 2024

15

Ιαν 2025
WEBINAR

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

Δευτέρα - Τετάρτη 18:00 - 21:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 μήνες - 130 διδακτ ώρες
Στόχος
Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες Βοηθού Λογιστή, Λογιστή - Φοροτεχνικού και Προϊσταμένου Λογιστηρίου.
Σκοπός
Ολοκληρωμένη Πρακτική Εκπαίδευση στη Λειτουργία της Διπλογραφικής Μεθόδου όπως εφαρμόζεται στα Σύγχρονα Λογιστήρια των Εταιρειών με την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
Απευθύνεται
• Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών, Προϊστάμενους Λογιστηρίου , Εργαζόμενους σε Λογιστήρια,
• Σε πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών σχολών, ΑΕΙ , ΑΤΕΙ , ΙΕΚ, Κολεγίων

Με πιστοποιημένα προγράμματα "ERP"

Λογότυπο SoftOneΛογότυπο UnionΛογότυπο epsilonnet
Accounting Awards 2020
Συνοπτικό πρόγραμμα

Πρακτική Εκπαίδευση στις Εργασίες του Λογιστή!!!

Εκπαιδευτείτε Δυναμικά από το Γραφείο σας ή την Άνεση του σπιτιού σας.

Η πρωτοποριακή πλατφόρμα  Ζωντανής Διδασκαλίας του ΚΕΛΕ®, δεν είναι ένα πρόγραμμα αυτοδιδασκαλίας σε αντίθεση με άλλα προγράμματα εκμάθησης web-based. Το e-kele ® προσφέρει ζωντανή διδασκαλία με τους κορυφαίους εκπαιδευτές του ΚΕΛΕ®, οι οποίοι χρησιμοποιούν την δοκιμασμένη μέθοδο Πρακτικής ΚΕΛΕ ® και φυσικά το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούνται στις τάξεις μας.

Πώς λειτουργεί η Εικονική αίθουσα διδασκαλίας του e-kele ®;

Μετά την εγγραφή σας στο σεμινάριο που σας ενδιαφέρει, λαμβάνετε αίτηση για μια ζωντανή συνεδρία εκμάθησης και δοκιμής για να σας εξοικειώσει με την πλατφόρμα του e-kele ®.

Οι εκπαιδευόμενοι συνδέονται στην προσωπική σελίδα e-kele ®  με ένα ασφαλές όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σε  μία προγραμματισμένη ώρα για να συμμετέχουν στην ζωντανή  συνεδρία.

Εάν χάσω μία Zωντανή Συνεδρία;

Οι συνεδρίες καταγράφονται και μπορείτε να ξαναδείτε το μάθημα για επανάληψη ή τα μαθήματα που δεν καταφέρατε να παρακολουθήσετε.

Πιστοποιήσεις

Με Πιστοποίηση
Image removed.

 

Ύλη Σεμιναρίου

Λογιστικά Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ' κατηγορίας βιβλίων):

Στις Εργασίες Λογιστή

Στην έναρξη νέας διαχειριστικής χρήσης

 Στην διαχείριση εργασιών κάθε μέρα

Στην διαχείριση εργασιών τέλος του μήνα

Στην διαχείριση εργασιών τέλος του έτους (κλείσιμο ισολογισμού) – Πλήρη εφαρμογή φορολογικής βάσης

Στη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάσει τα Ε.Λ.Π

Στην δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

Μέρος Α :

Διαχείριση Εργασιών Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου με Πραγματικά Παραστατικά και Χειρισμός Μηχανογραφημένων Προγραμμάτων :

Ν. 4308/14 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 • Βασικές έννοιες νόμου
 • Οντότητες – κατηγορίες οντοτήτων
 • Έννοια διπλογραφικής μεθόδου
 • Ένταξη επιχειρήσεων στη διπλογραφική μέθοδο
 • Διακίνηση τιμολόγηση συναλλαγών σύμφωνα με Ε.Λ.Π
 • Τιμολόγια πώλησης. Απλοποιημένο τιμολόγιο συγκεντρωτικό τιμολόγιο. Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.
 • Ποιοι έχουν υποχρέωση σύνταξης απογραφής
Εργασίες Βοηθού Λογιστή - Κάθε μέρα
 • Διαχείριση τιμολογίων αγορών από προμηθευτές
 • Πλήρη διαχείριση πωλήσεων (διακίνηση – τιμολόγηση – είσπραξη)
 • Διαχείριση τιμολογίων εξόδων από πιστωτές
 • Τρόποι εξόφλησης των τιμολογίων (αγορών – εξόδων) – φορολογική αναγνώριση αξίας τιμολογίων
 • Διαχείριση επιταγών (σημερινών – μεταχρονολογημένων)
 • Διαχείριση συναλλαγματικών
 • Διαχείριση καρτών (χρεωστικών – πιστωτικών)
 • Διαχείριση λογαριασμών τραπεζικών καταθέσεων
Εργασίες Βοηθού Λογιστή - Κάθε μέρα
 • Διαχείριση τραπεζικών χρηματοδοτήσεων (κεφάλαια κίνησης – πάγια κλπ)
 • Διαχείριση εξόδων της επιχείρησης (μισθοδοσία , αμοιβές τρίτων , τηλεφωνικά, έξοδα αυτοκινήτων κλπ) 
 • Διαχείριση εισαγωγών από κοινότητα (ενδοκοινοτικές συναλλαγές)
 • Διαχείριση εισαγωγών από τρίτες χώρες
 • Διαχείριση εξαγωγών
 • Διαχείριση παρακρατούμενων φόρων (Φ.Μ.Υ – φόρος ελεύθερων επαγγελματιών κλπ)
 • Διαχείριση πωλήσεων στο δημόσιο
 • Παρακρατούμενοι φόροι από πωλήσεις στο δημόσιο
 • Αγορά παγίων – Leasing κτλ 
 • Πώληση παγίων
 • Διαχείριση πιστωτικών τιμολογίων (Π.Τ) Αγορών - Πωλήσεων
Τέλος του μήνα
 • Φ.ΠΑ διπλογραφικού συστήματος (ενδοκοινοτικές συναλλαγές. συναλλαγές από τρίτες χώρες, λογιστικός προσδιορισμός ΦΠΑ)
 • Σύνταξη περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α (Intrastat , leasing, Φ4 , Φ5) 
 • Σύνταξη ισοζυγίων
 • Σύνταξη και αποστολή συγκεντρωτικών καταστάσεων
 • Απόδοση φόρων (ΦΜΥ - ΕΦΚΑ - Φόρου Ελεύθερων Επαγγελματιών,κλπ)
Συμμετοχή Βοηθού λογιστή στο κλείσιμο ισολογισμού

Σύνταξη Α’ Προσωρινού Ισοζυγίου

Τακτοποίηση Λογαριασμών

 • Υπολογισμός αποσβέσεων – τήρηση μητρώου παγίων Ν.4172/13
 • Υπολογισμός μεταβατικών λογαριασμών  (Λ/σμοι 36,56 ΕΓΛΣ)
 • Συμφωνίες λογαριασμών (τραπεζών , προμηθευτών , πελατών κλπ)
 • Χειρισμός προκαταβολών πελατών
 • Χειρισμός προκαταβολών σε προμηθευτές
 • Αποτίμηση μενόντων – κόστος πωληθέντων

 

 

Μέρος Β :

Διαχείριση Εργασιών Κλεισίματος Ισολογισμού Φορολογικής Βάσης – Προσδιορισμός Φόρου Εισοδήματος για Ατομικές – ΟΕ – ΕΕ – ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ 

Εργασίες Έμπειρου Λογιστή – Βοηθού Λογιστή – Φορολογικής Βάσης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ (Ν.4172/13)

ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1)  Σύνταξη Α’ Προσωρινού Ισοζυγίου

2) Τακτοποίηση Λογαριασμών

 • Τάξεως
 • Επιστροφών και εκπτώσεων αγορών
 • Επιστροφών και εκπτώσεων πωλήσεων
 • Διαχείριση Π.Υ λογαριασμών ενεργητικού
 • Διαχείριση Χ.Υ λογαριασμών παθητικού
 • Συμφωνία όλων των λογαριασμών τραπεζών (καταθετικών – χορηγητικών)  
 • Συμφωνία λογαριασμών πελατών
 • Συμφωνία λογαριασμών προμηθευτών
Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία

3) Πάγια : Διαχείριση Αποσβέσεων Ν. 4172/13 – μητρώο παγίων

4) Προβλέψεις για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων Ν.4172/13

5) Διαχείριση μεταβατικών λογαριασμών (ενεργητικού – παθητικού) (Λ/σμοι 36,56 ΕΓΛΣ)

6) Σύνταξη Β’ προσωρινού φορολογικής βάσης

7) Υπολογισμός κόστους πωληθέντων

8) Προσδιορισμός αποτελέσματος φορολογικής βάσης

9) Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων  ΠΟΛ 1113/15 με έμφαση στα θέματα :

 • Τιμολόγια άνω των 500 €
 • Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
 • Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, και ΙΚΕ
 • Έκπτωση αμοιβών μελών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ και ΙΚΕ
 • Έκπτωση δαπανών από μη συνεργαζόμενα κράτη
 • Έκπτωση δαπανών από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
 • Έκπτωση ενοικίων
 • Έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας
 • Έκπτωση δαπανών φιλοξενίας
 • Φορολογική αναμόρφωση τέλους επιτηδεύματος
 •  Φορολογική αναμόρφωση καταναλωτικών δαπανών
 • Προσαυξημένες εκπτώσεις (πράσινη ενέργεια)
 • Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
 • Τόκοι υπερημερίας
 • Έκπτωση τεκμαρτού ενοικίου
 • Λοιπές δαπάνες προς αναμόρφωση (αποσβέσεις Ε.Ι.Χ αυτοκινήτων, κινητά τηλέφωνα κλπ)

10) Διαχείριση προκαταβολών τρέχουσας χρήσης – παρελθούσης περιόδου

11) Διαχείριση παρακρατούμενων Φόρων

12) Απεικόνιση στη δήλωσης Ν (Νομικών Προσώπων) της φορολογικής αναμόρφωσης

13) Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος και πως εμφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

14)  Διαχείριση λογαριασμού 54.08 απόδοση εκκαθάριση φόρου και συμφωνία με το έντυπο Ν

 

 

 

Μηχανογράφηση Διπλογραφικής Μεθόδου

Για Α.Ε.– Ε.Π.Ε – ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ – Ατομικών -  Ηλεκτρονικά Βιβλία MY DATA ΑΑΔΕ : 

 • Βασικές αρχές μηχανογραφημένων λογιστικών συστημάτων
 • Διατάξεις του Ν.4308/14 ΕΛΠ  για μηχανογραφημένα λογιστήρια
 • Βασικές οδηγίες χρήσεως Η/Υ
 • Δικαιολογητικά  - παραστατικά εγγραφών
 • Ροή εργασιών σε μηχανογραφημένο λογιστήριο
 • Πρακτικές – εφαρμογές με πραγματικά παραστατικά ροής εργασιών μηχανογραφημένου λογιστηρίου
 • Εφαρμογή ηλεκτρονικών βιβλίων My DATA ΑΑΔΕ
 • Κάθε μέρα: δικαιολογητικά – καταχώρηση – έλεγχος – ημερολόγια – ισοζύγια – καθολικά – διαχείριση αξιογράφων – διαχείριση μητρώου παγίων
 • Εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού – προσδιορισμός αποτελεσμάτων φορολογικής βάσης
 • EPSILON NET
 • UNION Γενική Λογιστική
 • ERP της SOFTONE
Παροχές Σεμιναρίου στους σπουδαστές

Παρέχονται τα προγράμματα EPSILON, UNION & ERP SOFTONE.

Συνεχίζετε την εκπαίδευση και στο χώρο σας, δουλεύοντας μηχανογραφημένα στα  Demo των προγραμμάτων των Εταιρειών UNION, EPSILON και ERP της SOFTONE.

Astbooks:

Δωρεάν Πρόσβαση στον Κόμβος ‘’Λογιστική βιβλιοθήκη", E-books, Φορολογία στην Πράξη’’ για 6 μήνες. Μέσω της Λογιστικής βιβλιοθήκης έχετε πρόσβαση σε 32 βιβλία που καλύπτουν όλο το φάσμα των Λογιστικών, Φορολογικών και Εργατικών θεμάτων με όλες τις ανανεώσεις τους. 

Εκπαίδευση εφαρμογής εμπορικής διαχείρισης -τιμολόγησης i-Spirit και  δυνατότητα απόκτησης του προγράμματος εντελώς δωρεάν σε επαγγελματίες λογιστές που εξασκούν επαγγελματική δραστηριότητα.

Παροχές για τους σπουδαστές

Παροχή και εκπαίδευση στο πρόγραμμα BSClose – Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμών της Specisoft (Παρέχεται DEMO του προγράμματος διάρκειας 30 ημερών)

Το λογισμικό είναι αυτοματοποιημένο πλήρως ως προς την λειτουργία του και ολοκληρωμένο ως προς την παραγωγή των αναφορών του. Συγκεκριμένα με την απλή και αυτόματη εισαγωγή του Ισοζυγίου από EXCEL, (ή και άλλες μορφές), έχουμε άμεσα όλα τα αποτελέσματα:

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

 • Ισοζύγιο
 • Ισολογισμός (ΕΛΠ Μεγάλες & Μικρές, ΕΛΠ πολύ Μικρές)
 • Αποτελέσματα Χρήσεως (ΕΛΠ κατά Λειτουργία και κατ’ Είδος)
 • Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
 • Ταμειακές Ροές
 • Έκθεση ΔΣ

Β.ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

 • Πολύ μικρές Επιχειρήσεις
 • Μικρές Επιχειρήσεις
 • Μεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις

Γ.ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

 • Εγγραφές Τέλους Χρήσης
 • Αριθμοδείκτες
 • Κρίσιμα Σημεία
Σας ενδιαφέρει; Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας