Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Εταιρία

Το ΚΕΛΕ ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1988 με βασικό αντικείμενο την Επιμόρφωση - Επαγγελματική Κατάρτιση:

  • Πτυχιούχων και Φοιτητών Οικονομικών Σχολών Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι.
  • Αποφοίτων Ιδιωτικών Οικονομικών Σχολών - Ι.Ε.Κ.
  • Αποφοίτων Λυκείου

Στην Πρακτική:

  • ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
  • ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
  • ΔΙΕΘΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ACCA)
  • ΦΠΑ,ΕΛΠ, ΚΦΕ, ΚΦΔ

Με ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Βιβλία - Παραστατικά και Μηχανογραφημένα Προγράμματα όπως λειτουργούν σήμερα

  • Τα σύγχρονα Λογιστήρια των επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΙΚΕ 
  • Τα Λογιστικά Φοροτεχνικά γραφεία