Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πιστοποίηση Σπουδών

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

  • Στρατηγική συνεργασία ΚΕΛΕ  με

  • Το Κέντρο Δια Βιου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
  • Το ΕΤΙ (Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο) της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.
  • Την εταιρεία Prosvasis, a Softone Company
  • Την  εταιρεία EPSILON NET.
  • Τον Διεθνή  Οργανισμό ACCA.
  • Με παροχή πιστοποιήσεων που ανοίγουν νέους δρόμους Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας και Καταξίωσης.

Σημαντική αναγνώριση στον οργανισμό μας  για την επάρκεια της επαγγελματικής κατάρτισης που σας οδηγεί  στην επιτυχία και στην καταξίωση σας στην αγορά εργασίας.