Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πλήρης Διαχείριση Λογιστικού Φοροτεχνικού Γραφείου - 100Γ General -

Πλήρης Εργασίες

Τα πρώτα σας μαθήματα δοκιμαστικά χωρίς καμία επιβάρυνση!

10

Σεπ 2024

12

Δεκ 2024
WEBINAR

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

Τρίτη 18:00 - 21:00
Πέμπτη 18:00 - 21:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3 μήνες /100 διδακ ώρες
Στόχος
Να εκπαιδευτείτε πρακτικά στις εργασίες ενός Λογιστικού - Φοροτεχνικού Γραφείου
Σκοπός
Ολοκληρωμένες πρακτικές εφαρμογές καθημερινής διαχείρισης που εφαρμόζουν τα Λογιστικά – Φοροτεχνικά γραφεία για τις ΜΜΕ επιχειρήσεις και Ελεύθερους Επαγγελματίες στην καθημερινή διαχείριση παραστατικών, διαχείρισης ΦΠΑ και παρακρατούμενων Φορών – Διαχείριση my Data – Διαχείριση εργασιών τέλους έτους – Συμπλήρωση Φορολογικών Δηλώσεων Ατομικών Επιχειρήσεων και Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ε1 , Ε2, Ε3) και Νομικών Προσώπων ΟΕ – ΕΕ (Ε3, Ν)
Απευθύνεται
Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών, Εργαζόμενους σε Λογιστήρια, Ιδιοκτήτες Λογιστικών Γραφείων, σε πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών σχολών, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, Κολεγίων, σε όσους επιθυμούν να εργαστούν σε Λογιστικά – Φοροτεχνικά Γραφεία ως Βοηθοί Λογιστών, Λογιστές – Φοροτεχνικοί

Με πιστοποιημένα προγράμματα "ERP"

Λογότυπο UnionΛογότυπο epsilonnet
Accounting Awards 2020

Πλήρης Πρακτική Διαχείριση των Εργασιών των Λογιστικών– Φοροτεχνικών Γραφείων  Απλογραφικής  Μεθόδου (Β΄ Κατηγορίας) – My Data ΑΑΔΕ και Προγράμματα Μηχανογράφησης (Καθημερινές Εργασίες και Εργασίες τέλους έτους) – Συμπλήρωση Φορολογικών Δηλώσεων Ατομικών Επιχειρήσεων και Εταιρειών

1η Ενότητα

Διαδικασίες σύστασης και διακοπής εργασιών Προσωπικών Εταιρειών (Ατομικών – ΟΕ – ΕΕ)

 • Ενάρξεις  ατομικών επιχειρήσεων
 • Διακοπή επαγγέλματος ατομικών επιχειρήσεων
 • Ενάρξεις  νομικών προσώπων  ΟΕ – ΕΕ
 • Διακοπή δραστηριότητας  ΟΕ -ΕΕ
 • Πρότυπα Καταστατικά

Διαδικασία , Σημειώσεις , Έντυπα  όπως συναντώνται στην πράξη. 

 

2η Ενότητα

Κώδικάς βιβλίων και Στοιχείων όπως αυτός απεικονίζεται στον Ν.4308/2014.

 • Τι καταχωρείται στα απλογραφικά λογιστικά αρχεία , βιβλίο εσόδων- εξόδων ( Άρθρο 3 παρ.12 , Ν.4308/2014)
 • Πρόσθετα λογιστικά αρχεία
 • Τεκμηρίωση των λογιστικών γεγονότων κατά άρθρο 5 του Ν.4308/2014
 • Κατηγορίες Οντοτήτων

Λογιστική απεικόνιση  , ΦΠΑ , παρακρατούμενοι φόροι  , έντυπα με Πρακτικές Εφαρμογές όπως συναντώνται στην πράξη.  

 •  Καταχωρίσεις παραστατικών σε βιβλίο Εσόδων-Εξόδων
 • Άρθρο 39α Ν.25859/00 ( Ειδικό καθεστώς καταβολής φόρου από τον Λήπτη.
 • Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές ( Διεθνείς Εμπορικοί Όροι- Στατιστικά Κατώφλια )
 • Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών, Φ4,Φ5
 • Prorata ( άρθρα 30,31 Ν.2859/2000)
 • Αυτοπαράδοση ( ειδικές διατάξεις άρθρου 7 Ν.2859/2000)
 • Περιοδική Δήλωση Φ2 ( δημιουργία της περιοδικής των καταχωρήσεων που θα πραγματοποιηθούν με πραγματικά παραστατικά )
 • Παρακρατούμενοι φόροι άρθρα 62,64 του Ν.4172/2013( φόρος Ελευθέρων Επαγγελματιών , Φόρος Εργολάβων κλπ)

Πωλήσεις -Διακίνηση , Τιμολόγηση

 • Τιμολόγιο πώλησης
 • Περιεχόμενο Τιμολογίου
 • Απλοποιημένο και Συγκεντρωτικό Τιμολόγιο
 • Χρόνος Έκδοσης Τιμολογίου
 • Σύνδεση Τιμολόγησης με ρευστότητα της Επιχείρησης
 • Στοιχεία Λιανικής πώλησης
 • Χρόνος έκδοσης  Στοιχείων Λιανικής
 • Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο
3η Ενότητα

Εφαρμογές Μηχανογράφησης Απλογραφίας (Πρόγραμμα UNION και EPSILON)

Όλες οι εφαρμογές θα συνοδεύονται από τις ανάλογες εγκυκλίους και μεταβολές με τους τελευταίους φορολογικούς νόμους

4η Ενότητα

Πλήρη Πρακτική Εφαρμογή Διαχείρισης Μy Data ΑΑΔΕ

Β' ΜΈΡΟΣ

Διαχείριση Εργασιών τέλους Έτους – Συμπλήρωση Φορολογικών Δηλώσεων Ατομικών Επιχειρήσεων και Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ε1 , Ε2, Ε3) και Νομικών Προσώπων ΟΕ – ΕΕ (Ε3, Ν) 

Διαχείριση τεκμηρίων Ατομικών Επιχειρήσεων και Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. 5073/2023

1η Ενότητα
 • Διαχείριση Απογραφής – Κόστος Πωληθέντων με ανάπτυξη πρακτικών εφαρμογών με FIFO και Μέσου Σταθμικού Κόστους. Ελεγκτική μέθοδο κλειστής αποθήκης .
 • Διαχείριση Αποσβέσεων Ν. 4172/2013  - Μητρώο Πάγιων με ανάπτυξη πρακτικών εφαρμογών απόσβεσης.
 • Διαχείρισης πώλησης παγίου με πρακτική εφαρμογή.
 • Διαχείριση  Επιχορήγησης Παγίου με πρακτική εφαρμογή.
 • Διαχείριση Μεταβατικών Λογαριασμών. Ανάπτυξη πρακτικών εφαρμογών  Οριοθέτησης δαπανών και Εσόδων ανάμεσα σε δύο φορολογικές περιόδους .
 • Διαχείριση Προβλέψεων . Αναλυτική ανάπτυξη ολόκληρου του νομικού πλαισίου του άρθρου 26 του Ν.4172/2013.
 • Ιδιοχρησιμοποίηση Ακινήτων με ανάπτυξη πρακτικών εφαρμογών και ανάπτυξη νομολογίας και γνωμοδοτήσεων ΣΛΟΤ.

 

2η Ενότητα

Πρακτικές Εφαρμογές Συμπλήρωσης Δηλώσεων Ατομικών Επιχειρήσεων και Ελευθέρων Επαγγελματιών

 • Ανάλυση των εντύπων Ε1και Ε3 .
 • Τεκμαιρόμενο προσδιορισμένο εισόδημα ατομικών επιχειρήσεων . Τι ισχύει. Εξαιρέσεις
 • Φορολογική Αναμόρφωση
 • Μερισμός Δαπανών.
 • Ανάλυση Πίνακα Ε του εντύπου Ε3. ( Προσωρινές διαφορές) και σύνδεση με τον πίκακα ΣΤ
 • Ιδιοχρησιμοποίηση Ακινήτων  από Νομικά Πρόσωπα με παραδείγματα και ανάπτυξη νομολογίας και γνωμοδοτήσεων ΣΛΟΤ.

 

3η Ενότητα

Πρακτικές Εφαρμογές Συμπλήρωσης Δηλώσεων Νομικών Προσώπων  Βάσει ΕΛΠ (ΟΕ – ΕΕ)

 • Ανάλυση εντύπου Ν
 • Ανάλυση Κατάστασης Φορολογικής αναμόρφωσης
 • Μόνιμες και προσωρινές διαφορές Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης
 • Ανάλυση Πίνακα Ε του εντύπου Ε3. ( Προσωρινές διαφορές) και σύνδεση με έντυπο Ν.
 • Μερισμός Δαπανών
 • Χειρισμός Ενοικίων Νομικών προσώπων

                        

4η Ενότητα

Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων

Ανάλυση των εντύπων Ε1 και Ε2 Ανά κωδικό . Παραδείγματα με ιδιαίτερη αναφορά :

 • Στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
 • Στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Στα εισοδήματα από ακίνητα
 • Στα εισοδήματα από μερίσματα εταιριών – από τόκους καταθέσεων , δικαιωμάτων – υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

ΚΑΙ ΕΜΦΑΣΗ :

 • Στον προσδιορισμό τεκμηρίων
 • Στην κάλυψη των τεκμηρίων
 • Στην ανάλωση κεφαλαίων παρελθουσών χρήσεων
 • Στον χειρισμό ζημιών προηγούμενων οικονομικών ετών
 • Στην διαχείριση προκαταβληθέντων , παρακρατούμενων φόρων.
 • Στην διαχείριση τεκμαρτών εισοδημάτων ατομικών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών  .
5η Ενότητα

Έντυπο Ε9 .

Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε9 ανά κωδικό με πλούσια παραδείγματα μεταβίβασης ακινήτων καθώς και με διαχείριση ακινήτων θανόντων , κληρονόμων εξ αδιαθέτου και εκ διαθήκης.

6η Ενότητα

Φορολογικός Έλεγχος

Ανάλυση της διαδικασίας του Φορολογικού ελέγχου στα απλογραφικά βιβλία .

Παροχές Σεμιναρίου στους σπουδαστές
 • Παρέχονται  τα προγράμματα της EPSILON & UNION. Συνεχίζεται την εκπαίδευση και στο χώρο σας, δουλεύοντας μηχανογραφημένα στα  Demo των προγραμμάτων της Εταιρείας UNION και EPSILON 
 • Επιπλέον παροχή για 1 χρόνο σε ετήσιο συμβόλαιο του προγράμματος UNION για όποιον ενδιαφέρεται να το αγοράσει.
 • Astbooks: Πρόσβαση στον Δωρεάν Κόμβο ‘’Λογιστική βιβλιοθήκη", E-books, Φορολογία στην Πράξη’’ για 6 μήνες. Μέσω της Λογιστικής βιβλιοθήκης έχετε πρόσβαση σε 32 βιβλία που καλύπτουν όλο το φάσμα των Λογιστικών, Φορολογικών και Εργατικών θεμάτων με όλες τις ανανεώσεις τους.
 • Εκπαίδευση εφαρμογής εμπορικής διαχείρισης -τιμολόγησης i-Spirit και  δυνατότητα απόκτησης του προγράμματος εντελώς δωρεάν σε επαγγελματίες λογιστές που εξασκούν επαγγελματική δραστηριότητα.
Σας ενδιαφέρει; Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας