Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Βοηθός σε Λογιστικό Γραφείο - 100Γ Basic -

Εργασίες Βοηθού Λογιστή σε Λογιστικό – Φοροτεχνικό Γραφείο Απλογραφικής Μεθόδου (Β Κατηγορίας) – Διαχείριση My Data ΑΑΔΕ - Χειρισμός Προγραμμάτων Μηχανογράφησης
Στόχος
Να εκπαιδευτείς πρακτικά στις εργασίες του βοηθού λογιστή σε Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείου
Σκοπός
Ολοκληρωμένες πρακτικές εφαρμογές καθημερινής διαχείρισης που εφαρμόζουν τα Λογιστικά – Φοροτεχνικά γραφεία για τις ΜΜΕ επιχειρήσεις (ΟΕ , ΕΕ, Ατομικές) και Ελεύθερους Επαγγελματίες στην καθημερινή διαχείριση παραστατικών, διαχείρισης ΦΠΑ και παρακρατούμενων Φορών – Διαχείριση my Data στην πράξη – Μηχανογράφηση με προγράμματα της UNION και της EPSILON.
Απευθύνεται
Σε όσους επιθυμούν να εργαστούν σε Λογιστικά – Φοροτεχνικά Γραφεία ως Βοηθοί Λογιστών.

Με πιστοποιημένα προγράμματα "ERP"

Λογότυπο UnionΛογότυπο epsilonnet

Οι εργασίες που πρέπει να γνωρίζει ο Βοηθός σε Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο 

Ύλη Σεμιναρίου

Συνοπτικό πρόγραμμα

Εργασίες Καθημερινής  Διαχείρισης Εργασιών  Λογιστικού – Φοροτεχνικού  Γραφείου Απλογραφικής  Μεθόδου (Β΄ Κατηγορίας ) - Δηλώσεις ΦΠΑ – Παρακρατούμενοι Φόροι  – Απόδοση τους στο Δημόσιο – Διαχείριση του my Data ΑΑΔΕ – Μηχανογράφηση

1η Ενότητα

Διαδικασίες σύστασης και διακοπής εργασιών Προσωπικών Εταιρειών (Ατομικών – ΟΕ – ΕΕ)

 • Ενάρξεις  ατομικών επιχειρήσεων
 • Διακοπή επαγγέλματος ατομικών επιχειρήσεων
 • Ενάρξεις  νομικών προσώπων  ΟΕ – ΕΕ
 • Καταστατικά
 • Διακοπή δραστηριότητας  ΟΕ -ΕΕ
 • Πρότυπα Καταστατικά

Διαδικασία , Σημειώσεις , Έντυπα  όπως συναντώνται στην πράξη. 

2η Ενότητα

Κώδικάς βιβλίων και Στοιχείων όπως αυτός απεικονίζεται στον Ν.4308/2014.

 

 • Τι καταχωρείται στα απλογραφικά λογιστικά αρχεία , βιβλίο εσόδων- εξόδων ( Άρθρο 3 παρ.12 , Ν.4308/2014)
 • Πρόσθετα λογιστικά αρχεία
 • Τεκμηρίωση των λογιστικών γεγονότων κατά άρθρο 5 του Ν.4308/2014
 • Κατηγορίες Οντοτήτων

Λογιστική απεικόνιση  , ΦΠΑ , παρακρατούμενοι φόροι  , έντυπα με Πρακτικές Εφαρμογές όπως συναντώνται στην πράξη. 

 •  Καταχωρίσεις παραστατικών σε βιβλίο Εσόδων-Εξόδων
 • Άρθρο 39α Ν.25859/00 ( Ειδικό καθεστώς καταβολής φόρου από τον Λήπτη.
 • Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές ( Διεθνείς Εμπορικοί Όροι- Στατιστικά Κατώφλια )
 • Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών, Φ4,Φ5
 • Prorata ( άρθρα 30,31 Ν.2859/2000)
 • Αυτοπαράδοση ( ειδικές διατάξεις άρθρου 7 Ν.2859/2000)
 • Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ Φ2 ( δημιουργία της περιοδικής των καταχωρήσεων που θα πραγματοποιηθούν με πραγματικά παραστατικά )
 • Παρακρατούμενοι φόροι άρθρα 62,64 του Ν.4172/2013( φόρος Ελευθέρων Επαγγελματιών , Φόρος Εργολάβων κλπ)

Πωλήσεις -Διακίνηση , Τιμολόγηση

 • Τιμολόγιο πώλησης
 • Περιεχόμενο Τιμολογίου
 • Απλοποιημένο και Συγκεντρωτικό Τιμολόγιο
 • Χρόνος Έκδοσης Τιμολογίου
 • Σύνδεση Τιμολόγησης με ρευστότητα της Επιχείρησης
 • Στοιχεία Λιανικής πώλησης
 • Χρόνος έκδοσης  Στοιχείων Λιανικής
 • Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο

 

3η Ενότητα

Εφαρμογές Μηχανογράφησης Απλογραφίας (Πρόγραμμα UNION και EPSILON)

Όλες οι εφαρμογές θα συνοδεύονται από τις ανάλογες εγκυκλίους και μεταβολές με τους τελευταίους φορολογικούς νόμους. 

4η Ενότητα

Πλήρη Πρακτική Εφαρμογή Διαχείρισης Μy Data ΑΑΔΕ

Σας ενδιαφέρει; Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας