Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ξενοδοχειακή Λογιστική – Λειτουργία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών μονάδων – Τουριστικών Καταλυμάτων (Διπλογραφία – Απλογραφία)

Ξενοδοχειακή Λογιστική

Τα πρώτα σας μαθήματα δοκιμαστικά χωρίς καμία επιβάρυνση!

02

Νοε 2024

08

Φεβ 2025
WEBINAR

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

Σάββατο 10:00 -14:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

80 διδακτικές ώρες
Στόχος
Εξειδίκευση στην διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων - τουριστικών καταλυμάτων
Σκοπός
Η σωστή εκμάθηση λειτουργίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και τουριστικών καταλυμάτων όπως λειτουργεί στην πράξη σε Λογιστική – Φοροτεχνική βάση σε Διπλογραφία και Απλογραφία.
Απευθύνεται
Λογιστές, Βοηθοί Λογιστών, Οικονομικοί Διευθυντές Ξενοδοχείων, Επιχειρηματίες που ασχολούνται με τον τουρισμό και τα τουριστικά επαγγέλματα.

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές


Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων :

Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Άδειας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12

Παρέχεται Αντίστοιχη Βεβαίωση

Ύλη Σεμιναρίου

Συνοπτικό πρόγραμμα

Λειτουργία Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Διπλογραφίας  και Απλογραφίας)

 • Εισαγωγικές Έννοιες
 • Ανάλυση Ε.Γ..Λ.Σ – Ε.Λ.Π για τις ξενοδοχειακές μονάδες
 • Ειδικά θέματα.:
 • Ομάδα 1 Πάγια ξενοδοχείων (αποσβέσεις – μητρώο παγίων)
 • Ομάδα 2 Αποθέματα (λογιστική διαχείριση αγορών και αποθεμάτων τροφίμων και ποτών –απογραφή – αποτίμηση)
 • Ομάδα 3 Απαιτήσεις (πελάτες – χρεώστες - επιταγές χρεωστικές – πιστωτικές κάρτες –έσοδα χρήσεως εισπρακτέα)
 • Ομάδα 4 Ιδία  κεφάλαια – προβλέψεις επισφαλών πελατών για ιδιώτες και νομικά πρόσωπα.
 • Ομάδα 5 Υποχρεώσεις (προμηθευτές – πιστωτές– μεταβατικοί λογαριασμοί – προκαταβολές πελατών, προκαταβολές προμηθευτών)
 • Ομάδα 6 Έξοδα (αναφορά σε έξοδα ξενοδοχείων)
 • Ομάδα 7 Έσοδα (ανάλυση για τις ανάγκες του ξενοδοχείου)
 • Ομάδα 8 Ανόργανα αποτελέσματα
Συνοπτικό Πρόγραμμα

Υπολογισμός και απόδοση παρακρατούμενων φόρων:

 • Φόρος παρεπηδιμούντων (για κλίνες – επισιτιστικά)
 • Δημοτικός φόρος – υπολογισμός – απόδοση
 • Φόρος διαμονής – υπολογισμός – απόδοση
 • ΦΜΥ κ.τ.λ
Συνοπτικό Πρόγραμμα:
 • Τρόπος καταχώρησης εσόδων (MAIN – COURANTE)
 • Ανάλυση των συντελεστών ΦΠΑ (πχ δωμάτια και πρωινό)
 • Πλήρη διαχείριση εντύπου απόδοσης ΦΠΑ (περιοδική δήλωση ΦΠΑ – έντυπο Φ2)
 • Κλείσιμο χρήσης – Δήλωση Ν και εντύπου Ε3
 • Φορολογική αναμόρφωση
 • My data ξενοδοχείων
 • Κλείσιμο ισολογισμού - χρηματοοικονομικές καταστάσεις – έντυπα δήλωσης φόρου εισοδήματος της εταιρείας.

 

 

Σας ενδιαφέρει; Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας