Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Budget ως Εργαλείο Διοίκησης και Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Εσωτερικές διαδικασίες BUDGETING, Τεχνικές Κατάρτισης και αναθεώρησης προϋπολογισμού, p & l budget, προϋπολογιστικός ισολογισμός, βασικοί αριθμοδείκτες και οικονομική ανάλυση.
Σκοπός
Να γίνει κατανοητή η διαδικασία και οι τεχνικές κατάρτισης ενός προϋπολογισμού ο οποίος, θα είναι απαραίτητος, ως εργαλείο διοίκησης και λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Τα παραδείγματα και οι εφαρμογές αφορούν μεσαίες ή και μικρές επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Γίνεται διακριτός ο ρόλος του οικονομικού στελέχους (ή του λογιστή), της διοίκησης καθώς και των στελεχών των λοιπών τμημάτων μιας επιχείρησης που συμμετέχουν στην διαδικασία κατάρτισης και παρακολούθησης ενός budget.
Απευθύνεται
Σε στελέχη οικονομικής διεύθυνσης, στελέχη εμπορικών τμημάτων ( μάρκετινγκ – πωλήσεων), καθώς και σε διευθύνοντες ή επιχειρηματίες.
Σε Λογιστές και Βοηθούς Λογιστών, στελέχη επιχειρήσεων.
Σε στελέχη Τραπεζών, ιδιοκτήτες και στελέχη λογιστικών γραφείων.

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές


Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων :

Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Άδειας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12

Παρέχεται Αντίστοιχη Βεβαίωση

Παροχή και εκπαίδευση στο πρόγραμμα Budget της Specisoft (Παρέχεται DEMO του προγράμματος διάρκειας 30 ημερών)

Ύλη Σεμιναρίου

Α.  Εισαγωγή
 • Έννοια προϋπολογισμού - Ορισμοί
 • Οφέλη από τη διαδικασία προϋπολογισμού σε μια επιχείρηση.
 • Ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες από τη διαδικασία προϋπολογισμού.
 • Κατηγορίες προϋπολογισμών.
 • Διοικητική Λογιστική.

 

Β. Εσωτερική διαδικασία budgeting.
 • Ο ρόλος της διοίκησης και των τμημάτων στη διαδικασία.
 • Βασικά βήματα για την κατάρτιση ενός  budget.
 • Γενικές παραδοχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
 • Επικοινωνία με τους υπεύθυνους των τμημάτων

 

Γ. Κατάρτιση προϋπολογισμού

 

 • Προετοιμασία απολογιστικών οικονομικών καταστάσεων
 • Ανάλυση και συμπεριφορά κονδυλίων
 • Δημιουργία υποστηρικτικών αναφορών
 • Κατάρτιση του προϋπολογισμού
 • Έγκριση του προϋπολογισμού από την διοίκηση
 • Κλείσιμο της πρώτης περιόδου & έλεγχος αποκλίσεων
 • Διαδικασία αναθεώρησης προϋπολογισμού
Δ. Οικονομική Ανάλυση
 • Ορισμοί και Τεχνικές
 • Κόστος: Μεταβλητό – Σταθερό / Άμεσο – Έμμεσο / Οριακό – Διαφορικό
 • Αριθμοδείκτες και ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Ανάλυση νεκρού σημείου
 • Ανάλυση ευαισθησίας
Ε. Microsoft Excel

 

 • Βασικές Συναρτήσεις
 • Μαθηματικές Συναρτήσεις
 • Συναρτήσεις Κειμένου
 • Συναρτήσεις Ημερομηνίας
 • Συναρτήσεις Λογικής
 • Συναρτήσεις Look up
 • Ταξινομήσεις & Φίλτρα
 • Συγκεντρωτικοί Πίνακες (pivot tables)
 • Δημιουργία χρηματοοικονομικού μοντέλου
 • Ενδεδειγμένες Πρακτικές
Βασικά σημεία που θα παρουσιαστούν στο σεμινάριο και που θα γίνει υπολογισμός τους με την χρήση του Microsoft Excel:
 • Δημιουργία Αναλυτικών Προϋπολογισμών
 • Δημιουργία Προβλεπόμενου Ισολογισμού
 • Δημιουργία Αποτελεσμάτων Χρήσης
 • Δημιουργία Πίνακα Χρηματοροών (cash flow)
 • Υπολογισμός Κεφαλαίων Κίνησης & Αναγκών Δανειοδότησης
 • Υπολογισμός των πωλήσεων που “βγαίνει” η επιχείρηση (νεκρό σημείο)
 • Υπολογισμός και Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών
 • Αξιολογήσεις Προϊόντων και Περιθώρια Κέρδους
 • Αξιολογήσεις Πολιτικών Πωλήσεων και Αγορών
 • Ανάλυση Κινδύνων (Risk Analysis)

Παροχές Σεμιναρίου

Παροχές για τους σπουδαστές

Παροχή και εκπαίδευση στο πρόγραμμα Budget της Specisoft (Παρέχεται DEMO του προγράμματος διάρκειας 30 ημερών)

Το λογισμικό BUDGET χρησιμεύει στην δημιουργία ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων και προϋπολογισμών, με τελικό αποτέλεσμα πολυσέλιδο τεύχος με τα πλήρη στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου, κείμενα, υπολογισμούς και γραφικά, αυτόματα παραγόμενου βάσει ενσωματωμένου προτύπου, έτοιμο προς χρήση. Τα αποτελέσματα εκτυπώνονται τόσο στα Αγγλικά όσο και στα Ελληνικά.

Βασικές λειτουργίες και αποτελέσματα προγράμματος τα οποία θα παρουσιαστούν στο σεμινάριο:

 • Δημιουργία Αναλυτικών Προϋπολογισμών
 • Δημιουργία του Προβλεπόμενου Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων
 • Δημιουργία Πίνακα Χρηματοροών (cash flow)
 • Υπολογισμός του Ετήσιου Ταμειακού Προγράμματος
 • Υπολογισμός των Κεφαλαίων Κίνησης και Αναγκών Δανειοδότησης
 • Υπολογισμός των Πωλήσεων που 'βγαίνει' η Επιχείρηση (Νεκρό Σημείο)
 • Ανάλυση του τρόπου Χρηματοδότησης (Πηγές & Χρήσεις Κεφαλαίων)
 • Υπολογισμός και Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών
 • Αξιολογήσεις Προϊόντων και Περιθώρια
 • Αξιολογήσεις Πολιτικών Πωλήσεων και Αγορών
 • Ανάλυση Κινδύνων (Risk Analysis)
 • What If, Σενάρια
Σας ενδιαφέρει; Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας