Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ναυτιλιακή Λογιστική Εταιριών – Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Ναυτιλιακών Εταιριών στην Πράξη - LIVE WEBINAR-

Στόχος
Εμβάθυνση στην Ναυτιλιακή Λογιστική σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιτικά Πρότυπα και Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μέσω πρακτικών παραδειγμάτων και εφαρμογών σε ρεαλιστικές καταστάσεις με πραγματικα έγγραφα
Σκοπός
• Εξειδίκευση στη Ναυτιλιακή Λογιστική σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
• Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στα ειδικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι πλοιοκτήτριες εταιρείες.
Απευθύνεται
• Σε λογιστές και βοηθούς λογιστών ναυτιλιακών εταιρειών,
• Ανώτερα στελέχη λογιστηρίων και οικονομικών διευθύνσεων ναυτιλιακών εταιρειών,
• Αναλυτές οικονομικών καταστάσεων,
• Φοιτητές και απόφοιτους Οικονομικών & Ναυτιλιακών Σχολών που επιθυμούν να εμπλακούν επαγγελματικά με
τον χώρο της ναυτιλίας,
• Γενικά σε όλους αυτούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ναυτιλίας.

Με πιστοποιημένα προγράμματα "ERP"

Λογότυπο astrolavos
Accounting Awards 2020
 • Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές

   

  Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων :

  Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και
  Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Αδείας Α17977/
  ΦΕΚ 2697 5.10.12 παρέχεται Αντίστοιχη Βεβαίωση

Ύλη Σεμιναρίου

Συνοπτικό Πρόγραμμα
 • Εισαγωγή στην ελληνική ναυτιλία.    
 • Βασικές Έννοιες/ Ιδιαιτερότητες/ Προβλήματα εφαρμογής της Ναυτιλιακής Λογιστικής.
 • Γενική και Αναλυτική Ναυτιλιακή Λογιστική.
 • Πλοίο (Ορισμός, Χαρακτηριστικά ταυτότητας – Εξατομίκευσης πλοίου: όνομα, σημαία, κλπ,        Κατηγορίες πλοίων, Είδη ναυλώσεων, Σημαία των πλοίων/ Σημαίες ευκολίας ή ευκαιρίας.
 • Κυριότερα ναυτιλιακά έγγραφα/ πιστοποιητικά. 
 • Ελληνική και Αγγλική ορολογία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων. 
 • Νομικές Μορφές Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (Ν.89/67- περί εγκατάστασης αλλοδαπών επιχειρήσεων   στην Ελλάδα, Ν.959/79, Ν.849/78). 
 • Οργανωτική Δομή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (Είδη τμημάτων, Αρμοδιότητες, Διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τμήματα)
 • Μέθοδοι χρηματοδότησης Ναυτιλιακών Εταιρειών (Υποχρεώσεις- Δάνεια, Λογιστικός Χειρισμός).
 • Παρουσίαση του Λογιστικού Σχεδίου των Ναυτιλιακών Εταιρειών.
 • Ανάλυση των λογαριασμών ενεργητικού (πάγια, αποθέματα, απαιτήσεις- διαθέσιμα), παθητικού (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις) και καθαρής θέσης (μετοχικό κεφάλαιο, αποτελέσματα εις νέο).
Συνοπτικό Πρόγραμμα
 • Ανάλυση των λογαριασμών εσόδων και εξόδων.
 • Λογαριασμός πλοιάρχου (Μ.G.A), ναυτιλιακοί πράκτορες (Agents), ασφαλιστικές απαιτήσεις (Underwriters).    
 • Ειδικότερα λογιστικά θέματα που αφορούν τις Ναυτιλιακές επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα -IAS/IFRS όπως:
 • IAS 16- PPE (Property plant & equipment) – Αφορά την Ναυπήγηση & Αγορά πλοίου (λογιστικός χειρισμός και πρακτικά παραδείγματα για απόκτηση νεότευκτου/μεταχειρισμένου πλοίου, προσθήκες, αποσβέσεις πλοίων και ασώματων στοιχείων- dry docking, βελτιώσεις και τροποποιήσεις πλοίων, πωλήσεις πλοίων.
 • IAS 23 Borrowing costs & capitalization με παραδείγματα
 • IAS 36- (Impairment of vessels) Απομείωση αξίας πλοίων - λογιστικός χειρισμός και πρακτικά παραδείγματα) identifying a potentially impaired asset, measuring the recoverable amount of the asset, recognition & measurement of impairment loss, CGU’s, impairment loss calculation and reversal-examples.  
 • IAS 2- Αποθέματα (λογιστικός χειρισμός, επιμέτρηση, αποτίμηση και πρακτικά παραδείγματα).
 • IFRS 16 Leases (changes and effect in shipping, Sale & Lease back με παράδειγμα).
 • Principals of Financial derivatives (options, futures, and swaps) με παραδείγματα.
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων (Αποτελέσματα Χρήσης, Ισολογισμός).
 • Κυριότεροι δείκτες Ναυτιλιακών Εταιρειών (ανάλυση, τρόποι υπολογισμού).
 • Φορολογία των πλοίων.
 • Μηχανογράφηση με το ERP της Εταιρείας Astrolavos Information Systems
 • Astrolavos Software Systems has been producing specialized software for the maritime industry since 1980. The software has been fully tested and applied under very stringent conditions of a maritime service bureau environment.
Με Πιστοποίηση
Image removed.

 

Σας ενδιαφέρει; Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας