Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρακτική Συμπλήρωσης Δηλώσεων Επιχειρήσεων Διπλογραφικής Μεθόδου  (πρώην  Γ΄ κατηγορίας) ΑΕ – ΕΠΕ - ΙΚΕ - ΟΕ - ΕΕ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ  Ε3-Ν Live Webinar -

Απευθύνεται
• Σε Ιδιοκτήτες Λογιστικών Γραφείων, Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών, που ασχολούνται με τη σύνταξη δηλώσεων επιχειρήσεων που εφαρμόζουν Διπλογραφική Μέθοδο.
• Σε πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών σχολών ΑΕΙ , ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, Κολεγίων

Μέθοδος Διδασκαλίας : Live on Line -  Live Webinar - 

Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή

 

Ύλη Σεμιναρίου

Συνοπτικό Πρόγραμμα

1. Προσδιορισμός αποτελεσμάτων περιόδου οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

2. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

  • Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας
  • Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος
  • Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης για το φορολογικό έτος 2023
  • Διαφημιστικές δαπάνες
  • Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση
Συνοπτικό Πρόγραμμα

3. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες – Φορολογική αναμόρφωση μόνιμη και προσωρινή

4. Φορολογικές αποσβέσεις

5. Αποτίμηση αποθεμάτων

6. Επισφαλείς απαιτήσεις

7. Μεταφορά ζημιών

8. Ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου

9. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή του φόρου

10. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

11. Επεξήγηση όλων των κωδικών του Ε3

Συνοπτικό Πρόγραμμα

12. Πρακτικά παραδείγματα μεταφοράς δεδομένων από το τελευταίο προσωρινό ισοζύγιο στο έντυπο Ε3 και στο έντυπο Ν (περιλαμβάνεται και μερισμός δαπανών)

  • ΙΚΕ με εμπορία
  • ΙΚΕ με παροχή υπηρεσίας
  • ΑΕ με εμπορία, παραγωγή και παροχή υπηρεσίας
  • ΟΕ με διπλογραφικά με εμπορία και παροχή υπηρεσίας

13.  Διανομή κερδών στις ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ – ΟΕ με διπλογραφικά και χρόνος κτήσης εισοδήματος

Σας ενδιαφέρει; Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας