Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόγραμμα 100 Α – GENERAL - Πλήρης Λειτουργιά Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου(Γ' κατηγορίας βιβλίων) για ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ - ΟΕ – ΕΕ – Ατομικές, Ηλεκτρονικά Βιβλία MY DATA ΑΑΔΕ

(Ανάλυση & Εφαρμογή Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ - Φ.Π.Α - Κλείσιμο Ισολ/μου – Φορολογία – Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις)

Τα πρώτα σας μαθήματα δοκιμαστικά χωρίς καμία επιβάρυνση!

12

Σεπ 2022

18

Ιαν 2023
WEBINAR

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

Δευτέρα 18:00 - 21:00
Τετάρτη 18:00 - 21:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 μήνες
Στόχος
Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες Λογιστή, Προϊστάμενου Λογιστηρίου και Βοηθό Λογιστή
Σκοπός
Ολοκληρωμένη Πρακτική Εφαρμογή Λειτουργίας της Διπλογραφικής Μεθόδου που εφαρμόζουν τα Σύγχρονα Λογιστήρια των Εταιρειών
Απευθύνεται
• Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών, Προϊστάμενους Λογιστηρίου , Εργαζόμενους σε Λογιστήρια,
• Σε πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών σχολών, ΑΕΙ , ΑΤΕΙ , ΙΕΚ, Κολεγίων

Με πιστοποιημένα προγράμματα "ERP"

Λογότυπο SoftOneΛογότυπο UnionΛογότυπο epsilonnet
Accounting Awards 2020
Συνοπτικό πρόγραμμα

Λογιστική Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ΄ κατηγορίας βιβλίων)

με τα Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (εφαρμογή από 1/1/2015)

Με πραγματικά  παραστατικά  μηχανογραφημένου  λογιστηρίου

και με χρήση μηχανογραφημένων προγραμμάτων  ERP.

Εκπαιδευτείτε Δυναμικά από το Γραφείο σας ή την Άνεση του σπιτιού σας.

Η πρωτοποριακή πλατφόρμα  Ζωντανής Διδασκαλίας του ΚΕΛΕ®, δεν είναι ένα πρόγραμμα αυτοδιδασκαλίας σε αντίθεση με άλλα προγράμματα εκμάθησης web-based. Το e-kele ® προσφέρει ζωντανή διδασκαλία με τους κορυφαίους εκπαιδευτές του ΚΕΛΕ®, οι οποίοι χρησιμοποιούν την δοκιμασμένη μέθοδο Πρακτικής ΚΕΛΕ ® και φυσικά το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούνται στις τάξεις μας.

Πώς λειτουργεί η Εικονική αίθουσα διδασκαλίας του e-kele ®;

Μετά την εγγραφή σας στο σεμινάριο που σας ενδιαφέρει, λαμβάνετε αίτηση για μια ζωντανή συνεδρία εκμάθησης και δοκιμής για να σας εξοικειώσει με την πλατφόρμα του e-kele ®.

Οι εκπαιδευόμενοι συνδέονται στην προσωπική σελίδα e-kele ®  με ένα ασφαλές όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σε  μία προγραμματισμένη ώρα για να συμμετέχουν στην ζωντανή  συνεδρία.

Εάν χάσω μία Zωντανή Συνεδρία;

Οι συνεδρίες καταγράφονται και μπορείτε κατά τη διάρκεια συμμετοχής στο Σεμινάριο να ξαναδείτε το μάθημα για επανάληψη ή τα μαθήματα που δέν καταφέρατε να παρακολουθήσετε.

Πιστοποιήσεις

Με Πιστοποίηση
Image removed.

 

Ύλη Σεμιναρίου

Λογιστικά Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ' κατηγορίας βιβλίων):

Στις Εργασίες Λογιστή

Στην έναρξη νέας διαχειριστικής χρήσης

 Στην διαχείριση εργασιών κάθε μέρα

Στην διαχείριση εργασιών τέλος του μήνα

Στην διαχείριση εργασιών τέλος του έτους (κλείσιμο ισολογισμού) – Πλήρη εφαρμογή φορολογικής βάσης – λογιστικής βάσης

Στη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάσει τα Ε.Λ.Π

Στην δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

Μέρος Α :

Διαχείριση Εργασιών Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου με Πραγματικά Παραστατικά και Χειρισμός Μηχανογραφημένου Προγράμματος:

Ν. 4308/14 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 • Βασικές έννοιες νόμου
 • Οντότητες – κατηγορίες οντοτήτων
 • Έννοια διπλογραφικής μεθόδου
 • Ένταξη επιχειρήσεων στη διπλογραφική μέθοδο
 • Διακίνηση τιμολόγηση συναλλαγών σύμφωνα με Ε.Λ.Π
 • Τιμολόγια πώλησης. Απλοποιημένο τιμολόγιο συγκεντρωτικό τιμολόγιο. Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.
 • Ποιοι έχουν υποχρέωση σύνταξης απογραφής
Εργασίες Βοηθού Λογιστή - Κάθε μέρα
 • Διαχείριση τιμολογίων αγορών από προμηθευτές
 • Πλήρη διαχείριση πωλήσεων (διακίνηση – τιμολόγηση – είσπραξη)
 • Διαχείριση τιμολογίων εξόδων από πιστωτές
 • Τρόποι εξόφλησης των τιμολογίων (αγορών – εξόδων) – φορολογική αναγνώριση αξίας τιμολογίων
 • Διαχείριση επιταγών (σημερινών – μεταχρονολογημένων)
 • Διαχείριση συναλλαγματικών
 • Διαχείριση καρτών (χρεωστικών – πιστωτικών)
 • Διαχείριση λογαριασμών τραπεζικών καταθέσεων
Εργασίες Βοηθού Λογιστή - Κάθε μέρα
 • Διαχείριση τραπεζικών χρηματοδοτήσεων (κεφάλαια κίνησης – πάγια κλπ)
 • Διαχείριση εξόδων της επιχείρησης (μισθοδοσία , αμοιβές τρίτων , τηλεφωνικά, έξοδα αυτοκινήτων κλπ) 
 • Διαχείριση εισαγωγών από κοινότητα (ενδοκοινοτικές συναλλαγές)
 • Διαχείριση εισαγωγών από τρίτες χώρες
 • Διαχείριση εξαγωγών
 • Διαχείριση παρακρατούμενων φόρων (Φ.Μ.Υ – φόρος ελεύθερων επαγγελματιών κλπ)
 • Διαχείριση πωλήσεων στο δημόσιο
 • Παρακρατούμενοι φόροι από πωλήσεις στο δημόσιο
 • Αγορά παγίων – Leasing κτλ 
 • Πώληση παγίων
 • Διαχείριση πιστωτικών τιμολογίων (Π.Τ) Αγορών - Πωλήσεων
Τέλος του μήνα
 • Φ.ΠΑ διπλογραφικού συστήματος (ενδοκοινοτικές συναλλαγές. συναλλαγές από τρίτες χώρες, λογιστικός προσδιορισμός ΦΠΑ)
 • Σύνταξη περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α (Intrastat , listing, Φ4 , Φ5) 
 • Σύνταξη ισοζυγίων
 • Σύνταξη και αποστολή συγκεντρωτικών καταστάσεων
 • Απόδοση φόρων (ΦΜΥ - ΕΦΚΑ - Φόρου Ελεύθερων Επαγγελματιών)
Συμμετοχή Βοηθού λογιστή στο κλείσιμο ισολογισμού

Σύνταξη Α’ Προσωρινού Ισοζυγίου

Τακτοποίηση Λογαριασμών

 • Υπολογισμός αποσβέσεων – τήρηση μητρώου παγίων Ν.4172/13
 • Υπολογισμός μεταβατικών λογαριασμών  (Λ/σμοι 36,56 ΕΓΛΣ)
 • Συμφωνίες λογαριασμών (τραπεζών , προμηθευτών , πελατών κλπ)
 • Χειρισμός προκαταβολών πελατών
 • Χειρισμός προκαταβολών σε προμηθευτές
 • Αποτίμηση μενόντων – κόστος πωληθέντων

 

 

Μέρος Β :

Διαχείριση Εργασιών Κλεισίματος Ισολογισμού – Φορολογικών Δηλώσεων – Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων  Εργασίες Έμπειρου Λογιστή – Βοηθού Λογιστή 

Α΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ (Ν.4172/13)

ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1)  Σύνταξη Α’ Προσωρινού Ισοζυγίου

2) Τακτοποίηση Λογαριασμών

 • Τάξεως
 • Επιστροφών και εκπτώσεων αγορών
 • Επιστροφών και εκπτώσεων πωλήσεων
 • Διαχείριση Π.Υ λογαριασμών ενεργητικού
 • Διαχείριση Χ.Υ λογαριασμών παθητικού
 • Συμφωνία όλων των λογαριασμών τραπεζών (καταθετικών – χορηγητικών)  
 • Συμφωνία λογαριασμών πελατών
 • Συμφωνία λογαριασμών προμηθευτών
Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία

3) Πάγια : Διαχείριση Αποσβέσεων Ν. 4172/13 – μητρώο παγίων

4) Προβλέψεις για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων Ν.4172/13

5) Διαχείριση μεταβατικών λογαριασμών (ενεργητικού – παθητικού) (Λ/σμοι 36,56 ΕΓΛΣ)

6) Σύνταξη Β’ προσωρινού φορολογικής βάσης

7) Υπολογισμός κόστους πωληθέντων

8) Προσδιορισμός αποτελέσματος φορολογικής βάσης

9) Φορολογική αναμόρφωση – κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης

10) Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος και πως εμφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

11)  Διαχείριση λογαριασμού 54.08 απόδοση εκκαθάριση φόρου και συμφωνία με το έντυπο Ν

 

 

Β΄Διαχείριση Λογιστικής Βάσης (Ν.4308/14)

     1)  Ενσώματα και άυλα πάγια Περιουσιακά Στοιχεία (πάγια)

 • Αποσβέσεις - υπολογισμός και λογαριασμός αποσβέσεων - διαχείριση μητρώου παγίων
 • Απομείωση παγίων και αναστροφή απομείωσης
 • Χρηματοδοτική μίσθωση
 • Λειτουργική μίσθωση
 • Εύλογη άξια
 • Πώληση παγίου ή καταστροφή
 • Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα
 • Επενδυτικά ακίνητα
 • Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  

 

2) Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία
 • Ιστορικό κόστος κτίσης
 • Εύλογη αξία
 • Πώληση
 • Επιμέτρηση λοιπών στοιχείων ενεργητικού (χρεογράφων, μετοχών, ομολόγων κλπ)
 • Απομείωση και αναστροφή απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων
3) Επιμέτρηση Αποθεμάτων

Αποτίμηση μενόντων

 • Μέθοδοι αποτίμησης (FIFO ,μέσω σταθμικού κόστους κλπ)
 • Κόστος πωληθέντων
 • Απομείωση αποθεμάτων
Επιμέτρηση Αποθεμάτων

 

4) Διαχείριση κρατικών επιχορηγήσεων

5) Διαχείριση προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγο εξόδου από την υπηρεσία.

6) Διαχείριση ΕΝΦΙΑ

7) Διαχείριση συναλλαγματικών διαφορών

8)  Σύνταξη Β’ Προσωρινού Ισοζυγίου

9) Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων (Λ/σμός 82  Αποτελέσματα – Κέρδη ή ζημιές περιόδου Ε.Λ.Π)

10) Πίνακας λογιστικής – φορολογικής βάσης, μόνιμες και προσωρινές διαφορές

11) Συμπλήρωση εντύπου Ε3

12) Συμπλήρωση εντύπου Ν (Νομικών προσώπων)

13) Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με Ε.Λ.Π

14) Δημοσιεύσεις χρηματοοικονομικών οικονομικών  καταστάσεων ΓΕΜΗ – πρακτικά Γ.Σ – Δ.Σ

15) Καταβολή φόρου εισοδήματος

16) Διάθεση κερδών – παρακράτηση και απόδοση φόρου διανεμόμενων κερδών

17) Διαχείριση αμοιβών Δ.Σ – διαχειριστών και φορολογική αντιμετώπιση τους

 

Μηχανογράφηση Διπλογραφικής Μεθόδου

Για Α.Ε.– Ε.Π.Ε – ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ – Ατομικών -  Ηλεκτρονικά Βιβλία MY DATA ΑΑΔΕ : 

 • Βασικές αρχές μηχανογραφημένων λογιστικών συστημάτων
 • Διατάξεις του Ν.4308/14 ΕΛΠ  για μηχανογραφημένα λογιστήρια
 • Βασικές οδηγίες χρήσεως Η/Υ
 • Δικαιολογητικά  - παραστατικά εγγραφών
 • Ροή εργασιών σε μηχανογραφημένο λογιστήριο
 • Πρακτικές – εφαρμογές με πραγματικά παραστατικά ροής εργασιών μηχανογραφημένου λογιστηρίου
 • Εφαρμογή ηλεκτρονικών βιβλίων My DATA ΑΑΔΕ
 • Κάθε μέρα: δικαιολογητικά – καταχώρηση – έλεγχος – ημερολόγια – ισοζύγια – καθολικά – διαχείριση αξιογράφων – διαχείριση μητρώου παγίων
 • Εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού – προσδιορισμός αποτελεσμάτων διάθεσης
 • Οικονομικές καταστάσεις

 

Παροχές Σεμιναρίου στους σπουδαστές
 • Παρέχονται  προγράμματα της EPSILON & UNION & ERP SOFTONE
 • Συνεχίζεται την εκπαίδευση και στο χώρο σας, δουλεύοντας μηχανογραφημένα στα  Demo των προγραμμάτων της Εταιρείας UNION και EPSILON όπως επίσης και το ERP της SOFTONE
 • Επιπλέον παροχή για 1 χρόνο σε ετήσιο συμβόλαιο του προγράμματος UNION.
 • Δωρεάν Κόμβος ‘’Λογιστική βιβλιοθήκη", E-books, Φορολογία στην Πράξη’’ Δωρεάν για 6 μήνες. Μέσω της Λογιστικής βιβλιοθήκης έχετε πρόσβαση σε 32 βιβλία που καλύπτουν όλο το φάσμα των Λογιστικών, Φορολογικών και Εργατικών θεμάτων με όλες τις ανανεώσεις.
 • H Epsilon Net A.E. σε αποκλειστική συνεργασία με το ΚΕΛΕ στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος που συμμετέχετε, σας παρέχουν δωρεάν τρεις μοναδικές υπηρεσίες ενημέρωσης οι οποίες διατίθενται μέσω του Οικονομικού Portal www.e-forologia.gr:

Πρόκειται για τις Συνδρομητικές Υπηρεσίες Network:

Online Τράπεζα: Eίναι η πρώτη online ολοκληρωµένη γνωσιακή βάση δεδοµένων µε κωδικοποιηµένους νόµους, αποφάσεις, εγκυκλίους, δικαστική νοµολογία, υπερσυνδέσεις µεταξύ των εγγράφων, πλήθος χρηστικών λειτουργιών και την πλέον προηγµένη µηχανή αναζήτησης.

Komvos First Level :Είναι ένα σύγχρονο, on line σύστημα μελέτης απαντημένων ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί από επαγγελματίες, λογιστές – φοροτεχνικούς και απαντηθεί από καταξιωμένους επιστήμονες της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας, μέλη της Επιστημονικής Ομάδας της Epsilon Net.

EMagazine: Είναι το εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό της Epsilon Net για όλες τις Εξελίξεις σε Φορολογικά, Εργατικά, Λογιστικά και Οικονομικά θέματα. Με την ηλεκτρονική έκδοση δίνεται η δυνατότητα ανάγνωσης του περιοδικού επιλέγοντας τα σημεία που ενδιαφέρουν τον συνδρομητή με τη χρήση ενός εύχρηστου πίνακα περιεχομένων. Παράλληλα, με τους ενεργούς δεσμούς που υπάρχουν σε πολλά σημεία της ύλης, λαμβάνονται από τον αναγνώστη πρόσθετες πληροφορίες από ολόκληρη τη Νομοθεσία και νομολογία που βρίσκεται στην OnLine Τράπεζα.

Σας ενδιαφέρει; Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας