Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ετήσιες Σπουδές - Λογιστική – Μηχανογραφημένη Λογιστική – Φοροτεχνικά – Εργατικά Επιχειρήσεων και Λογιστικών Γραφείων για Αρχάριους

Τα πρώτα σας μαθήματα δοκιμαστικά χωρίς καμία επιβάρυνση!

19

Οκτ 2023

25

Ιουλ 2024
WEBINAR

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

Τρίτη 18:00 - 21:00
Πέμπτη 18:00-21:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

10 μήνες
330 διδακτικές ώρες
Στόχος
Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες Βοηθού Λογιστή – Λογιστή σε Οργανωμένα Λογιστήρια Διπλογραφικής Μεθόδου και Λογιστικών – Φοροτεχνικών Γραφείων Απλογραφικής Μεθόδου.
Σκοπός
Ολοκληρωμένη Πρακτική Εφαρμογή Λειτουργίας της Διπλογραφικής Μεθόδου, Απλογραφικής Μεθόδου και Εργατικών που εφαρμόζουν τα Σύγχρονα Λογιστήρια των Εταιρειών και τα Λογιστικά – Φοροτεχνικά Γραφεία με πλήρη Εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
Απευθύνεται
• Σε Αποφοίτους Λυκείου και Λοιπών Σχολών Πανεπιστημιακής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που επιθυμούν να εργαστούν σε περιβάλλον Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου, σε Λογιστικά - Φοροτεχνικά Γραφεία Απλογραφικής μεθόδου με ταυτόχρονη εφαρμογή των Εργατικών.
• Σε αποφοίτους Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ , ΑΤΕΙ , ΙΕΚ , Κολεγίων που επιθυμούν συνολική επιμόρφωση στη Λογιστική.

Με πιστοποιημένα προγράμματα "ERP"

Λογότυπο SoftOneΛογότυπο UnionΛογότυπο epsilonnet
Accounting Awards 2020

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές

 

Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων :

Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Αδείας Α17977/
ΦΕΚ 2697 5.10.12 παρέχεται Αντίστοιχη Βεβαίωση

Ύλη Σεμιναρίου

ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Πλήρη αναφορά στις βασικές έννοιες της λογιστικής 

Λογιστικά Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ' κατηγορίας βιβλίων):

Στις Εργασίες Λογιστή

Στην έναρξη νέας διαχειριστικής χρήσης

 Στην διαχείριση εργασιών κάθε μέρα

Στην διαχείριση εργασιών τέλος του μήνα

Στην διαχείριση εργασιών τέλος του έτους (κλείσιμο ισολογισμού) – Πλήρη εφαρμογή φορολογικής βάσης 

Στη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάσει τα Ε.Λ.Π

Στην δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

 

Μέρος Α :

Διαχείριση Εργασιών Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου με Πραγματικά Παραστατικά και Χειρισμός Μηχανογραφημένου Προγράμματος:

Ν. 4308/14 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 • Βασικές έννοιες νόμου
 • Οντότητες – κατηγορίες οντοτήτων
 • Έννοια διπλογραφικής μεθόδου
 • Ένταξη επιχειρήσεων στη διπλογραφική μέθοδο
 • Διακίνηση τιμολόγηση συναλλαγών σύμφωνα με Ε.Λ.Π
 • Τιμολόγια πώλησης. Απλοποιημένο τιμολόγιο συγκεντρωτικό τιμολόγιο. Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.
 • Ποιοι έχουν υποχρέωση σύνταξης απογραφής
Εργασίες Βοηθού Λογιστή - Κάθε μέρα
 • Διαχείριση τιμολογίων αγορών από προμηθευτές
 • Πλήρη διαχείριση πωλήσεων (διακίνηση – τιμολόγηση – είσπραξη)
 • Διαχείριση τιμολογίων εξόδων από πιστωτές
 • Τρόποι εξόφλησης των τιμολογίων (αγορών – εξόδων) – φορολογική αναγνώριση αξίας τιμολογίων
 • Διαχείριση επιταγών (σημερινών – μεταχρονολογημένων)
 • Διαχείριση συναλλαγματικών
 • Διαχείριση καρτών (χρεωστικών – πιστωτικών)
 • Διαχείριση λογαριασμών τραπεζικών καταθέσεων
Εργασίες Βοηθού Λογιστή - Κάθε μέρα
 • Διαχείριση τραπεζικών χρηματοδοτήσεων (κεφάλαια κίνησης – πάγια κλπ)
 • Διαχείριση εξόδων της επιχείρησης (μισθοδοσία , αμοιβές τρίτων , τηλεφωνικά, έξοδα αυτοκινήτων κλπ) 
 • Διαχείριση εισαγωγών από κοινότητα (ενδοκοινοτικές συναλλαγές)
 • Διαχείριση εισαγωγών από τρίτες χώρες
 • Διαχείριση εξαγωγών
 • Διαχείριση παρακρατούμενων φόρων (Φ.Μ.Υ – φόρος ελεύθερων επαγγελματιών κλπ)
 • Διαχείριση πωλήσεων στο δημόσιο
 • Παρακρατούμενοι φόροι από πωλήσεις στο δημόσιο
 • Αγορά παγίων – Leasing κτλ 
 • Πώληση παγίων
 • Διαχείριση πιστωτικών τιμολογίων (Π.Τ) Αγορών - Πωλήσεων
Τέλος του μήνα
 • Φ.ΠΑ διπλογραφικού συστήματος (ενδοκοινοτικές συναλλαγές. συναλλαγές από τρίτες χώρες, λογιστικός προσδιορισμός ΦΠΑ)
 • Σύνταξη περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α (Intrastat , leasing, Φ4 , Φ5) 
 • Σύνταξη ισοζυγίων
 • Σύνταξη και αποστολή συγκεντρωτικών καταστάσεων
 • Απόδοση φόρων (ΦΜΥ - ΕΦΚΑ - Φόρου Ελεύθερων Επαγγελματιών)

 

Συμμετοχή Βοηθού λογιστή στο κλείσιμο ισολογισμού

Σύνταξη Α’ Προσωρινού Ισοζυγίου

Τακτοποίηση Λογαριασμών

 • Υπολογισμός αποσβέσεων – τήρηση μητρώου παγίων Ν.4172/13
 • Υπολογισμός μεταβατικών λογαριασμών  (Λ/σμοι 36,56 ΕΓΛΣ)
 • Συμφωνίες λογαριασμών (τραπεζών , προμηθευτών , πελατών κλπ)
 • Χειρισμός προκαταβολών πελατών
 • Χειρισμός προκαταβολών σε προμηθευτές
 • Αποτίμηση μενόντων – κόστος πωληθέντων
Μέρος Β :

Διαχείριση Εργασιών Κλεισίματος Ισολογισμού Φορολογικής Βάσης – Προσδιορισμός Φόρου Εισοδήματος για Ατομικές – ΟΕ – ΕΕ – ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ

Εργασίες Έμπειρου Λογιστή – Βοηθού Λογιστή – Φορολογικής Βάσης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ (Ν.4172/13)

ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1)  Σύνταξη Α’ Προσωρινού Ισοζυγίου

2) Τακτοποίηση Λογαριασμών

 • Τάξεως
 • Επιστροφών και εκπτώσεων αγορών
 • Επιστροφών και εκπτώσεων πωλήσεων
 • Διαχείριση Π.Υ λογαριασμών ενεργητικού
 • Διαχείριση Χ.Υ λογαριασμών παθητικού
 • Συμφωνία όλων των λογαριασμών τραπεζών (καταθετικών – χορηγητικών)  
 • Συμφωνία λογαριασμών πελατών
 • Συμφωνία λογαριασμών προμηθευτών
Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία

3) Πάγια : Διαχείριση Αποσβέσεων Ν. 4172/13 – μητρώο παγίων

4) Προβλέψεις για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων Ν.4172/13

5) Διαχείριση μεταβατικών λογαριασμών (ενεργητικού – παθητικού) (Λ/σμοι 36,56 ΕΓΛΣ)

6) Σύνταξη Β’ προσωρινού φορολογικής βάσης

7) Υπολογισμός κόστους πωληθέντων

8) Προσδιορισμός αποτελέσματος φορολογικής βάσης

9) Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων  ΠΟΛ 1113/15 με έμφαση στα θέματα :

 • Τιμολόγια άνω των 500 €
 • Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
 • Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, και ΙΚΕ
 • Έκπτωση αμοιβών μελών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ και ΙΚΕ
 • Έκπτωση δαπανών από μη συνεργαζόμενα κράτη
 • Έκπτωση δαπανών από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
 • Έκπτωση ενοικίων
 • Έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας
 • Έκπτωση δαπανών φιλοξενίας
 • Φορολογική αναμόρφωση τέλους επιτηδεύματος
 •  Φορολογική αναμόρφωση καταναλωτικών δαπανών
 • Προσαυξημένες εκπτώσεις (πράσινη ενέργεια)
 • Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
 • Τόκοι υπερημερίας
 • Έκπτωση τεκμαρτού ενοικίου
 • Λοιπές δαπάνες προς αναμόρφωση (αποσβέσεις Ε.Ι.Χ αυτοκινήτων, κινητά τηλέφωνα κλπ)

10) Διαχείριση προκαταβολών τρέχουσας χρήσης – παρελθούσης περιόδου

11) Διαχείριση παρακρατούμενων Φόρων

12) Απεικόνιση στη δήλωσης Ν (Νομικών Προσώπων) της φορολογικής αναμόρφωσης

13) Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος και πως εμφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

14)  Διαχείριση λογαριασμού 54.08 απόδοση εκκαθάριση φόρου και συμφωνία με το έντυπο Ν

 

 

 

Μηχανογράφηση Διπλογραφικής Μεθόδου

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Α.Ε. – Ε.Π.Ε – ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΩΝ -  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ MY DATA ΑΑΔΕ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

 1. Βασικές αρχές μηχανογραφημένων λογιστικών συστημάτων
 2. Διατάξεις του Ν.4308/14 ΕΛΠ  για μηχανογραφημένα λογιστήρια
 3. Βασικές οδηγίες χρήσεως Η/Υ
 4. Δικαιολογητικά  - παραστατικά εγγραφών
 5. Ροή εργασιών σε μηχανογραφημένο λογιστήριο
 6. Πρακτικές – εφαρμογές με πραγματικά παραστατικά ροής εργασιών μηχανογραφημένου λογιστηρίου
 7. Εφαρμογή ηλεκτρονικών βιβλίων My DATA ΑΑΔΕ
 8. Κάθε μέρα: δικαιολογητικά – καταχώρηση – έλεγχος – ημερολόγια – ισοζύγια – καθολικά – διαχείριση αξιογράφων – διαχείριση μητρώου παγίων
 9. Εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού – προσδιορισμός αποτελεσμάτων φορολογικής βάσης
 • EPSILON NET
 • UNION Γενική Λογιστική
 • ERP της SOFTONE

 

 

 

Εργασίες Λειτουργίας Λογιστικών – Φοροτεχνικών Γραφείων Απλογραφικής Μεθόδου (Β’ Κατηγορίας Βιβλίων)

Εργασίες Λειτουργίας Λογιστικών – Φοροτεχνικών Γραφείων Απλογραφικής Μεθόδου – Ηλεκτρονικά Βιβλία MY DATA  ΑΑΔΕ - Δηλώσεις ΔOY 

Συνοπτικό Πρόγραμμα :

Γενικό πλαίσιο

 • Ορισμός απλογραφίας (πρώην Β κατηγορίας) σύμφωνα με τον Ν. 4308/14 περί  ΕΛΠ
 • Κατηγορίες οντοτήτων επιχειρήσεων και κριτήρια οντοτήτων επιχειρήσεων που εντάσσονται στην απλογραφική μέθοδο.
 • Τιμολόγηση – Διακίνηση Συναλλαγών, τιμολόγια, δαπάνες αγορών, πιστωτικά τιμολόγια κλπ σύμφωνα με τον Ν 4308/14
 • Ίδρυση εταιρειών : ατομική, ΟΕ, ΕΕ

Πρακτικές εφαρμογές για επιχειρήσεις με πραγματικά παραστατικά, έντυπα ΔΟΥ και εκμάθηση μηχανογραφημένων προγραμμάτων για εμπορικές,  βιοτεχνικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Β. Καθημερινή διαχείριση

Β1 Διαχείριση Πωλήσεων

 • Χονδρικές πωλήσεις
 • Χονδρικές βάσει άρθρου 39 παραγ 5 Ν. 2859/2000 ΦΠΑ
 • Λιανικές πωλήσεις
 • Λιανικές βάσει άρθρου 39 παραγ 5 Ν.2859/2000 ΦΠΑ
 • Πωλήσεις εξωτερικού – ενδοκοινοτικές
 • Πωλήσεις  εξωτερικού – τρίτες χώρες
Β2 Διαχείριση Εξόδων
 • Διάφορα λειτουργικά έξοδα
 • Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
 • Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
 • Έξοδα ταξιδιού
 • Ασφαλιστικές  εισφορές αυτοαπασχολούμενων
 • Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμών αγροτών
 • Ενέργεια
 • Ύδρευση
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Ενοίκια
 • Διαφήμιση και προβολή
 • Λοιπά έξοδα
 • Παροχές σε εργαζόμενους
 • Μικτές αποδοχές
 • Εργοδοτικές εισφορές
 • Λοιπές παροχές
Β3 Διαχείριση Αγορών
 • Κόστος πωληθέντων εμπορικής , μεταποιητικής, παροχής υπηρεσιών
 • Αγορές
 • Χονδρικές
 • Λιανικές
 • Αγαθών του άρθρου 39α παρ 5 του κώδικα Φ.Π.Α (Ν.2859/2000)
 • Αγορές Εξωτερικού ενδοκοινοτικές
 • Αγορές Εξωτερικού τρίτες  χώρες
Β3.1
 • Αγορές Εμπορευμάτων
 • Αγορές Α και Β υλών
Β3.2
 • Αποθέματα εμπορευμάτων  έναρξης
 • Αποθέματα Α και Β υλικών έναρξης
Β3.3
 • Αποθέματα λήξης  εμπορευμάτων
 • Αποθέματα  λήξης  Α και Β υλών
 • Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων λήξης :
 • FIFO
 • Μέσου σταθμικού κόστους

Β3.4  Προσδιορισμός κόστους πωληθέντων

Β3.5  Αυτοπαραδόσεις – Καταστροφές αποθεμάτων

 

Β.4 Διαχείριση παγίων
 • Αγορές παγίων
 • Αποσβέσεις πάγιων συμφωνά με Ν .4172/13
 • Τήρηση μητρώου πάγιων – εγγραφή των αποσβέσεων στα βιβλία της επιχείρησης
 • Πωλήσεις παγίων  – καταστροφή παγίων
 • Κέρδος  ή ζημία από πώληση παγίων 
 • Αυτοπαράδοση παγίων

Β5 Διαχείριση επιχορηγήσεων παγίων που εντάσσονται σε αναπτυξιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ)

Β6 Διαχείριση ειδικών θεμάτων

Β.6.1

 • Προβλέψεις για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων (από πελάτες ,σφραγισμένες επιταγές κλπ)

Β.6.2

 • Μεταβατικοί λογαριασμοί
Β.7 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις

Β.8 Προσδιορισμός αποτελεσμάτων χρήσης

 Β.9 Πλήρη ανάλυση και συμπλήρωση του εντύπου Ε3 –Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (μεταφορά δεδομένων από τα βιβλία κλπ)

 Β.10 Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων

 • Αμοιβές μελών ΟΕ-ΕΕ

Β.11 Πλήρη ανάλυση και συμπλήρωση του εντύπου ΄Ν΄ για Νομικά Πρόσωπα (προσδιορισμός φόρου εισοδήματος, τέλος επιτηδεύματος κλπ) και πίνακας ΣΤ εντύπου Ε3 για ατομικές επιχειρήσεις.

Γ. Πλήρη διαχείριση ΦΠΑ

 • Διαχείριση – συμπλήρωση  του εντύπου Φ2  ΦΠΑ
 • PRORATA

Δ. 1 Διαχείριση μηχανογράφησης  με τα προγράμματα :

 • Εpsilon
 • Union

Δ.2 Ηλεκτρονικά βιβλία απλογραφίας – Πλήρη λειτουργία My DATA της ΑΑΔΕ

E. Βασικές αρχές φορολογικού ελέγχου

Ζ. Λύση εταιριών

 • Ατομικών
 • Ο.Ε
 • Ε.Ε
 • Καταστατικά λύσης
 • Ενέργειες του λογιστή

 

Πρακτικές Εφαρμογές ΠΟΛ 1120/25.4.14
 • Λογιστική απεικόνιση
 • ΦΠΑ
 • Prorata
 • Παρακρατούμενοι φόροι
 • Αποσβέσεις
 • Απογραφή
 • Έντυπα με πρακτικές εφαρμογές  όπως συναντώνται στην πράξη
Φορολογικές δηλώσεις (έντυπα Ε3, Ν, Ε1) για :
 • Ατομικές επιχειρήσεις  (παροχής υπηρεσιών, μικτές επιχειρήσεις, εμπορικές)
 • Προσωπικές επιχειρήσεις – Νομικά Πρόσωπα (παροχής υπηρεσιών, μικτές επιχειρήσεις, εμπορικές)

Πρακτικές Εφαρμογές  Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων  και μελών εταίρων ΟΕ – ΕΕ

Πρακτική συμπλήρωση με πραγματικά νέα έντυπα Δ.Ο.Υ Ε1 – Ε2 και με πραγματικά δικαιολογητικά των δηλώσεων

με ιδιαίτερη αναφορά :

 • Στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
 • Στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Στα εισοδήματα από ακίνητα
 • Στα εισοδήματα αγροτών
 • Στα εισοδήματα από μερίσματα εταιριών – από τόκους καταθέσεων , δικαιωμάτων – υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

και έμφαση :

 • Στον προσδιορισμό τεκμηρίων
 • Στην κάλυψη των τεκμηρίων
 • Στην ανάλωση κεφαλαίων παρελθουσών χρήσεων
 • Στον χειρισμό ζημιών προηγούμενων οικονομικών ετών
 • Στην διαχείριση προκαταβληθέντων ,παρακρατούμενων φόρων
 • Στις παροχές σε είδος

Πρακτική Συμπλήρωσης όλων των Πινάκων του Ε1  - Πλήρη Πρακτική Εφαρμογή και Ανάλυση εντύπου Ε1

 

Πρακτικές Εφαρμογές 8. Ε2 – Ανάλυση νέου εντύπου Ε2
 • Πλήρη ανάλυση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας

 

 • Πρακτικές Εφαρμογές 9.  Ε9 – Πρακτική  Συμπλήρωση  Ε9

 

Χρήση προγραμμάτων Union και Epsilon 

Εργατικά - Μηχανογράφηση Εργατικών

Διαδικασία Πρόσληψης 

 • Επικαιροποιημένο τον τελευταίο Ν.4623/2019
 • Δικαιολογητικά πρόσληψης
 • Εύρεση Μισθού-Ημερομισθίου-Ωρομισθίου στην Πλήρη απασχόληση, Μερική και Εκ περιτροπής απασχόληση :

1)Κλαδική Σύμβαση εργασίας

2)Ε.Γ.Σ.Σ.Ε

3)Επιχειρησιακή σύμβαση Εργασίας

 • Πενθήμερη-Εξαήμερη απασχόληση πότε εφαρμόζεται
 • Διαφορά  Πλήρης – Μερικής –Εκ περιτροπής Απασχόλησης
 • Διαφορά Αορίστου –Ορισμένου χρόνου σύμβασης
 • Τεχνικός Ασφαλείας –Γιατρός Εργασίας (απογραφή-δικαιολογητικά
 • Πρακτική Εφαρμογή
 • Ηλεκτρονική υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ:
 • Έντυπο Αναγγελίας πρόσληψης (Ε3) :1η πρόσληψης  στην έδρα της επιχείρηση – παράρτημα (Ανάλυση- προθεσμία)
 • Έντυπο Ε4(Ανάλυση-προθεσμία)  :
 • Αρχικός Πίνακας
 • Συμπληρωματικός από Ενιαίο Έντυπο Πρόσληψης
 • Γνωστοποίηση ορών ατομικής σύμβασης Π.Δ/156/94
 • Έντυπο Ε9 (Μερικής-Εκ Περιτροπής Απασχόληση)
 • Πρακτική Εφαρμογή
Υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ

Έντυπο Ε4(Ανάλυση-προθεσμία) 

 • Αρχικός Πίνακας
 • Συμπληρωματικός από Ενιαίο Έντυπο Πρόσληψης
 • Ετήσιος πίνακας
 • Συμπληρωματικός ωραρίου
 • Τροποποιητικός αποδοχών
 • Αλλαγή ειδικότητας χωρίς μεταβολή μισθού

Μετακίνηση προσωπικού μεταξύ παραρτημάτων

Υποβολή συμπληρωματικού πίνακα ωραρίου  επί γνήσιου δανεισμού

Έντυπο Ε9-Ε10 (παράταση σύμβασης –Τροποποίησης Μερικής –Εκ περιτροπής)

Αποχωρήσεις(Ε5) –Απολύσεις (Ε6) –Λήξη Συμβάσεων Ε(7)

Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρηση (Έντυπο Ε5)

 • Χρονικά όρια κοινοποίησης στον εργοδότη (μήνες-μισθός)
 • Εκκαθάριση μισθού/δώρων
 • Διαδικασία σε περίπτωση θανάτου- εξαφάνισης
Αναγγελία Καταγγελίας Σύμβασης με προειδοποίηση και χωρίς (Έντυπο Ε6)
 • Πίνακας αποζημίωσης έμμισθων-ημερομίσθιων
 • Καταβολή αποζημίωση απόλυσης (διάρκεια-δόσεις-μειωμένη αποζημίωση-ανωτέρα βία)
 • Προστασία εργαζομένων από απόλυση (διάρκεια-κατηγορία)
 • Όρια ομαδικών απολύσεων
 • Φορολογία αποζημίωση απόλυσης
 • Εκκαθάριση μισθού/δώρων
 • Διαδικασία άρνησης υπογραφής εργαζόμενου

Αναγγελία Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου   (Έντυπο Ε7)

Εντυπο Ε8 Υπερωριακή Απασχόληση
 • Ηλεκτρονική καταχώρηση (Διάρκεια- Ανάλυση)
 • Βιβλίο υπερωριών     
Έντυπο Ε11 Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας
 • Ηλεκτρονική καταχώρηση (Διάρκεια –Ανάλυση)
 • Βιβλίο Αδειών
 • Αίτηση Αδείας
 • Αποζημίωση μη ληφθείσης  άδειας
 • Δικαιούμενες μέρες άδειας
 • Χρόνος χορήγησης άδειας
 • Πρακτική Εφαρμογή
Ανάλυση Μηνιαίας Μισθοδοσίας

Πλήρης - Μερική - Εκ περιτροπής σε πενθήμερη & εξαήμερη απασχόληση

 • Υπεργασίας, Υπερωρία, Κατ’ εξαίρεση , Νόμιμη Υπερωρία (Βιβλίο υπερωριών, γνωστοποίηση στο σύστημα του Εργάνη – Υπουργείο Εργασίας)
 • Υπολογισμός 6ης ημέρας ή υπερωριών 6ης ημέρας
 • Αργία/Κυριακή – υπερωρία Κυριακής /αργίας(διαδικασία έγκρισης)
 • Νύχτα / εκτός έδρας / bonus
 • Δώρο Χριστουγέννων – Δώρο Πάσχα – Επίδομα Αδείας (πλήρη – μερική απασχόληση, εκ περιτροπής απασχόληση)
 • Απουσία κατά τη περίοδο τοκετού και λοχείας, στράτευσης
Άδειες
 • Κανονική άδεια
 • Γονική – Σχολική – Φοιτητική – Μεταπτυχιακή – Δικαστική – Γάμου – Γέννησης παιδιών- Θανάτου-Εκλογική (δικαιολογητικά – πληρωμή από εργοδότες)
 • Τοκετού – λοχείας – θηλασμού – 6μηνη άδεια από ΟΑΕΔ
 • Άδεια άνευ αποδοχών διαδικασία ενημέρωσης στο ΙΚΑ
Ασθένεια
 • Δικαιούμενες ημέρες ασθένειας (δικαιολογητικά)
 • Εργατικό ατύχημα (διαδικασία γνωστοποίηση
Αργίες
 • Υποχρεωτικές
 • Προαιρετικές
 • Κατ’ εθίμων

(Υπολογισμός κατά την εργασία αυτών)

Υπολογισμός Ταμείων
 • Εύρεση πακέτων κάλυψης και ο υπολογισμός κρατήσεων στο ΙΚΑ και σε επικουρικά ταμεία
 • Πληρωμή ασφαλιστικών ταμείων
 • Δημιουργία ΑΠΔ (Αρχείου-Εκτύπωση)(Κοινών επιχειρήσεων, οικοδομοτεχνικών έργων)-Aνάλυση (Κανονική –Συμπληρωματική –Επανυποβολή).
 • Δήλωση Μεταβολής ΑΠΔ.
Περιοδική και Οριστική Δήλωση ΦΜΥ
 • Υπολογισμός ΦΜΥ
 • Πληρωμή φόρου
 • Σύνταξη περιοδικής δήλωσης και βεβαιώσεων αποδοχών
Λοιπές Υποχρεώσεις
 • Εκτύπωση μισθοδοτικής κατάστασης
 • Λογιστικών άρθρων
 • Απόδειξη πληρωμής
 • Βεβαίωση (εργασίας – για τη λήψη επιδόματος – τραπεζική χρήση κα)
 • Δικαιολογητικά για συνταξιούχους
Πράξεις επιβολής προστίμων από ΙΚΑ – Επικουρικά Ταμεία-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ.
 • Παράδειγμα για παραγραφή, υπολογισμός, πρόσθετων τελών
 • Επιτόπιος Έλεγχος (δικαιολογητικά)
 • Ανασφάλιστη Εργασία - Εκτός ωραρίου απασχόληση - Κυριακή - Εργατικό ατύχημα - Μη υποβολή Ετήσιου - Αρχικού Πίνακα 
 • Έλεγχος ΙΚΑ (δεκαετίας:δικαιολογητικά - λάθη που προκύπτουν)
 • Ρύθμιση οφειλών - Ένσταση (χρονικά όρια)
Πρακτικώς ασκούμενοι σπουδαστές ΤΕΙ , ΑΕΙ, ΙΕΚ
 • Αποδοχές Πρακτικώς ασκούμενων σπουδαστών
 • Εγγραφή στον πίνακα προσωπικού των ημεδαπών και αλλοδαπών

Απογραφή Επιχείρησης –Παραρτήματος στο ΙΚΑ και στα επικουρικά Ταμεία

 • Κοινών Επιχειρήσεων (Α.Μ.Ε – ΚΑΔ – ΚΩΔ Ειδικότητα – πακέτο κάλυψης).
 • Οικοδομοτεχνικών έργων (δημοσίων – ιδιωτικών , καθορισμός Σ.Ε.Δ – ελάχιστα ένσημα)

Μηχανογράφηση Εργατικών

 • Εκμάθηση μηχανογραφημένων προγραμμάτων  EPSILON - UNION 
 • Συνταξιοδότης

Παροχές Σεμιναρίου

Παροχές Σεμιναρίου στους σπουδαστές
 • Παροχή και εκπαίδευση στα προγράμματα της ERP SOFTONE , EPSILON & UNION.
 • Συνεχίζεται την εκπαίδευση και στο χώρο σας για έναν χρόνο δωρεάν
 • Επιπλέον παροχή για 1 χρόνο σε ετήσιο συμβόλαιο του προγράμματος μισθοδοσίας UNION.
 • Astbooks:Δωρεάν Κόμβος ‘’Λογιστική βιβλιοθήκη", E-books, Φορολογία στην Πράξη’’ Δωρεάν για 6 μήνες. Μέσω της Λογιστικής βιβλιοθήκης έχετε πρόσβαση σε 32 βιβλία που καλύπτουν όλο το φάσμα των Λογιστικών, Φορολογικών και Εργατικών θεμάτων με όλες τις ανανεώσεις
 • Εκπαίδευση εφαρμογής εμπορικής διαχείρισης -τιμολόγησης i-Spirit και δωρεάν παροχή για τους σπουδαστές μας

Πιστοποιήσεις

Με Πιστοποίηση
Image removed.
Σας ενδιαφέρει; Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας